logo
 Home   Kontakt   DFemul   Cennik   Forum 

VATowiec
Info Programy Zmiany FAQ


Cennik oprogramowania
Dlaczego VATowiec?
Wymagania
Zobacz VATowca
Prezentacje
Wydajność
Raporty Definiowane
RSS - kanały informacyjne
Rekomendacje
Linki branżoweZmiany w programach wersji dbfAktualizację oprogramowania można wykonać na dwa sposoby: uruchomienie polecenia z menu System->Dogrywka lub ponowną instalację z br32.exe, w obu przypadkach wszystkie dane są zachowane.
(wersja testowa oznaczona kolorem czerwonym jest możliwa do pobrania tylko za pomocą System->Dogrywka lub tutaj 
Jeżeli po dobrywce pojawi się komuniakt o braku biblioteki, to proszę zaistalować pełną wersję)

2016.02.29 - VATowiec 3.99/W32, Kadrowiec 2.91/W32
V: automat księgowania w "operacjach walutowych", "rejestrach vat" i "księdze"
- Kontrahenci: dodatkowa kolumna "Kod spec." do własnego wykorzystania (jest w szybkim wyszukiwaniu)
V: nowa stała: "Wydruk polecenia księgowania za dokumentem ?"
V: specyfikacja - blokada modyfikacji ilości poniżej stanu
- eksport do XDP
K: RCP - import danych z rejestratora
V: Rejestr VAT - automat wyliczania % VAT

2015.04.12 - VATowiec 3.98/W32, Kadrowiec 2.90/W32
K: Z3 - formuły tak jak w płacach
V: Bank/kasa ... dodatkowa kolumna w specyfikacji: rodzaj transakcji
- drobne poprawki z forum

2015.01.19 - VATowiec 3.97/W32, Kadrowiec 2.89/W32
- eksport XML - przystosowanie do wysyłania deklaracji w formie elektronicznej

2014.09.08 - VATowiec 3.95/W32, Kadrowiec 2.87/W32
K: poprawka obsługi komunikatów w absencji
V: wydruk DW bez "-"
V: Dokumenty Seryjne - kopiowanie
V: Bank ... poprawka importu wyciągu bankowego dla MBank
V: Pojazdy - wyliczenia do opłat środowiskowych

2014.02.01 - VATowiec 3.94/W32, Kadrowiec 2.86/W32
- Raporty definiowane - zapis do wybranych kolumn arkusza bezpośrednio z okna definicji raportów
- XML - poprawka umożliwiająca eksport różnych zeznań podatkowych do nieszczęsnego "Deklaracja"
K: zmiana szerokości kodu absencji do 2 znaków

2013.12.18 - VATowiec 3.93/W32, Kadrowiec 2.85/W32
V: automatyczne przeniesienie nazwy i numeru dokumentu do nazwy pliku
- przyśpieszenie uruchomienia
V: poprawka importu dokumentów w RV z xls
V: GM - wydruk PZ z nr fabr. (jak występuje)
V: poprawka automatu dekretowania faktury wewnętrznej
K: włączenie możliwości eksportu do XML z okna wynagrodzeń
V: poprawka rozchodów magazynowych

2013.05.19 - VATowiec 3.92/W32, Kadrowiec 2.84/W32
V: zmiany dotyczące wydruk faktur
K: nowa funkcja płacowa UZF()
- nowa funkcja VS(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do <zmienna> sumę <zmienna> i <wartosc>
K: PLCMSC (wynagrodzenia) - dodano pola PS do PZ
V: poprawka ukrywania pozycji katalogowych
V: Sprzedaż Detaliczna - poprawka importu z zamówienia
- poprawka funkcji VG()
V: Wyposażenie - dodatkowe kolumny "ilość" i "wartość"

2012.12.05 - VATowiec 3.91/W32
V: wyłączenie podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad  od  2012

2012.11.19 - VATowiec 3.90/W32
V: Produkcja -> rozszerzenie składkowych o pozycje nie będące towarem
V: Bank/Kasa/... -> włączenie nadruków i szablonów
V: Należności i Zobowiązania - dodatkowa kolumna "Opis"
V: Terminarz -> nowa kolumna "Windykator" i wydruk kontekstowy dla Windykatora
V: BankKas -> szablony oddzielnie dla nagłówka i specyfikacji
V: Zamówienia -> dodano Oddział klienta do wydruku proformy

2012.07.03 - VATowiec 3.89/W32
V: automat przenoszenia zapłaty gotówkowej do kasy, System->Stałe programów->"dla wszystkich"->"Automat: gotówka do kasy."
- poprawka importu kursów walut NBP
- nowe funkcje w Raportach: VG() - czytaj zmienną, VP() - zapisz do zmiennej
V: RV i GM, rozszerzenie importu dokumentów EPP (Insert/Subiekt)

2012.03.02 - VATowiec 3.88/W32, Kadrowiec 2.83/W32
V: GM poprawka  polecenia łączenia dokumentów
K: Kartoteka - nowa kolumna DUD - "do daty umowy, termin umowu"

2012.02.22 - VATowiec 3.87/W32, Kadrowiec 2.82/W32
V: poprawka MM
K: Kartoteka - możliwość usuniecia wybranego US

2012.02.10 - VATowiec 3.86/W32, Kadrowiec 2.81/W32
VK: Przelewy - usprawnienia automatu i poprawki formatu eksportu
V: Zestawienia->Magazyn: znaczne przyśpieszenie weryfikacji i wydruku dla wybranego towaru
K: Grafik - blokada dla zamkniętcy okresów
-  skrócenie czasu otwierania tabel, czyli jeszcze szybciej

2012.01.12 - VATowiec 3.85/W32, Kadrowiec 2.80/W32
- przyśpieszenie
- aktualizacja formularzy

2012.01.01 - VATowiec 3.84/W32, Kadrowiec 2.79/W32
- pro publico bono

2011.12.23 - VATowiec 3.83/W32, Kadrowiec 2.78/W32
V: rozbudowa i optymalizacja weryfikacji magazynu z kontrolą dostaw
K: przyśpieszenie sumowania grafika i funkcji płacowej  Grafik()
K: cd. urlopów

2011.12.02 - VATowiec 3.82/W32, Kadrowiec 2.77/W32
- kilka usprawnień

2011.02.19 - VATowiec 3.80/W32, Kadrowiec 2.76/W32
V: nowa tabelka PVATS na kwoty do deklaracji VAT, struktura odporna na obecne i przyszłe zmiany stawek vat
V: Rejestr VAT - wydruk - możliwość sortowania w/g segregatora i terminu
- System -> Użytkownicy: możliwość przypisania większej liczby oddziałów (np. do filtrowania osób w Kadrusiu)
K: Karty Pracy - reorganizacja bazy i przygotowanie do zwiększenia długości kodu karty pracy

2010.12.03 - VATowiec 3.80/W32, DF32 1.52/W32
- wyłączenie komunikatów o błędnej formule warunkowej podczas pracy w oknie
- raporty definiowane - poprawka dla złożonych zestawień
V: RV i operacje walutowe: dodatkowa kolumna Uwagi (ta sama była/jest w KD)
D: nowa  opcja "bez wersji ?" - wyłączenie kontroli typu i wersji drukarki fiskalnej - ważne dla starszych drukarek
V: RV - poprawka wydruku dla długich nazw kontrahentów
V: Zamówienia - dodano guzik [Kopiuj]
V: KGO - nowe pole w Katalog Towarów i Usług -> Szczegóły, wydruk KGO na fakturze

2010.11.01 - VATowiec 3.79/W32, Kadrowiec 2.75/W32, Celin 1.47/W32, Spedytor 0.58/W32, Przewoźnik 0.90/W32
V: zmiana struktury tabeli stanów dziennych MGRD oraz procedury kontroli i aktualizacji w Zestawienia->Magazyn->Kontrola
- zwiększenie szerokości okienka wyboru
- Nadruki - szersze pola symbolu formularza i nazwy oraz włączenie nazwy do okienka wyboru
K: Umowy Zlecenia - dodatkowe pole na stopę podatku dochodowego
- szybsze otwieranie tabel, wydajniejsza praca

2010.09.27 - VATowiec 3.78/W32, Kadrowiec 2.74/W32, Celin 1.46/W32, Spedytor 0.57/W32, Przewoźnik 0.89/W32
- poprawka szybkiego wyszukiwania w czasie otwierania okna dla włączonego filtrowania wierszy
V: wydruk remanentu/kartoteki w dodatkowej JM 
V: kompensaty, zaliczki, .... poprawka automatycznego dekretowania
V: wydruk należności i zobowiązań - poprawka dla wielu pozycji zapłat
V: rozbudowa tabeli stanów dziennych o stany w dodatkowej JM
- Raporty Definiowane, nowe funkcje RapZm() i RapSum() do pracy ze zmiennymi i odczytywania zapisanych podsumowań
V: nowe stałe programu: "Specyfikacja - koszt transportu wliczany do wartości netto pozycji ?" i "Specyfikacja - koszt ubezpieczenia wliczany do wartości netto pozycji ?"
V: Zestawienia->Magazyn->  nowy wydruk "Zapasy"
V: Dokumenty->Wyposażenie - rozbudowa
V: Specyfikacja->tabelka dostaw->prawy myszy Kontrola - nowy automat korekty stanów dla rozchodów FIFO - porządkowanie dostaw
2010.09.06 - VATowiec 3.77/W32, Kadrowiec 2.73/W32, Celin 1.45/W32, Spedytor 0.56/W32, Przewoźnik 0.88/W32 i DF32 1.48/W32
V: dodatkowe pole SPCBL w tabeli KD - czy występuje błąd w specyfikacji, pole do wykorzystania w raportach i przed wydrukami
K: Płace - nowa funkcja HstPr()
V: Dokumenty Seryjne - dodatkowe makro "%p" - wstaw miesiąc poprzedni (są już %d, %m, %n)
V: Słowniki->Magazyny - nowa kolumna/opcja "Nie wliczaj do stanu firmy ?" - czyli pominięcie katalogu towarów i usług
- zmiana domyślnego serwera dogrywek na www.vatowiec.pl  z ftp://ftp.inet.com.pl !

2010.07.18 - VATowiec 3.76/W32, Kadrowiec 2.72/W32, Celin 1.44/W32, Spedytor 0.55/W32, Przewoźnik 0.85/W32 i DF32 1.47/W32
- nowa tabelka KTLG_KL z opisem kodów klasyfikacji PKWiU/SWW - do wykorzystania w raportach
- aktualizacja bazy i oprogramowania  - zwiększenie pól kwotowych w wielu tabelach
- automatyczne logowanie z pełnymi uprawnieniami do nowej firmy
V: Sprzedaż detaliczna: nowe stałe programu "Czy kopiować klienta w sprzedaży detalicznej ?" i "Numer ceny katalogu bez wybranego kontrahenta"
( numer ceny to liczba od (-1) do 6, gdzie: -1 - cena ewidencyjna, 0 - cena dynamiczna, a 1 do 6 - cenniki )
- zmiana pozycji kursora na pierwszą kolumnę po dodaniu nowej pozycji w tabeli  tzw. "karetka"
K: Umowy Zlecenia - usprawnienia i poprawka liczenia ryczałtowych

2010.07.11 - VATowiec 3.75/W32, Kadrowiec 2.71/W32, Celin 1.43/W32, Spedytor 0.54/W32
- Raporty Definiowane - dodatkowe kolumny na teksty zastępujące "suma strony", "z przeniesienia", "razem"
K: Absencja -> [Dok] - usprawnienia
V: Produkcja -> [Skl] - pierwotne składniki produktu - przeszukuje historie składników aż do dostaw, wypełnia nową tabelę SKL2DST
V: nowa funkcja Skl2Dst(<okres>) do zastosowania w Alertach
- Kontrahenci - nowa kolumna "gr" - grupa towarów/usług - jako domyślna przy wyborze w specyfikacji
V: Sprzedaż detaliczna - blokada dokumentów po wydruku fiskalnym
- automatyczny reindeks bardzo starych indeksów
V: import zamówienia - własnej firmy lub kontrahentów z ceną (-1) jako Rozchód/Przychód

2010.06.10 - VATowiec 3.74/W32
V: Dokumenty Seryjne - aktualizacja wszystkich
V: Produkcja - Kopiuj - poprawka
V: zapis do System->Zdarzenia->FK komunikatu o braku konta księgowego

2010.06.01 - VATowiec 3.73/W32, Kadrowiec 2.70/W32, Celin 1.42/W32
- Raporty Definiowane - nowe opcje zapis/odczyt podsumowań
V: GM - nowy rodzaj dokumentu ZW - zwrot towaru, analogicznie do WK korekty WZ
- poprawka wydruków tekstowych na drukarki igłowe
V: przyjęcia, korekty i dokumenty składnikowe - blokada zmian dostaw w specyfikacji
V: poprawka importu zamówień dotyczących kilku magazynów
V: wydruk KP/KW - zwiększenie wypełnianych pól
V: WZ - nowa opcja "zamówienia" - jeden wydruk z kilkoma specyfikacjami
V: Opakowania Zwrotne - nowy guzik z historią towaru i poprawka wyszukiwania po nazwie kontrahenta
V: Zestawienia->Magazyn->Drukuj, dodano wybór grup towarowych
V: Kompletacja i Produkcja - dodano filtrowanie w/g komórek organizacyjnych firmy
V: poprawka definicji eksportu do IPS VATUE
V: specyfikacja - netto po korekcie - uzupełnienie dla pozycji niekorygowanych i nie będących towarem
- Kontrahenci - numer ceny sprzedaży - można wpisać (-1), co powoduje podstawianie ceny ewidencyjnej w specyfikacji
V: dodatkowy automat księgowy "szukaj 5-ki", jeśli towar lub grupa ma przypisaną 4 i magazyn ma przypisaną 5 syntetyczną oraz są w autodekretach

2010.04.26 - VATowiec 3.72/W32, Kadrowiec 2.69/W32, Celin 1.41/W32
- aktualizacja formularzy podatkowych na 2010
- Katalog Towarów i Usług - dodatkowe kolumny "ilość w drodze", "ilość w sprzedaży"
V: nowa stała: "Czy drukować PKWiU pod nazwą towaru ?"
V: Dokumenty->Inwentaryzacja->możliwość wydruku z okienka specyfikacji
V: korekta - dodatkowa tabelka podsumowująca
V: zamówienia - dodatkowa kolumna "akcept"
V: opakowania zwrotne - usprawnienia
V: aktualizacja VAT7 i VAT7K - zalecana pełna instalacja

2010.01.09 - VATowiec 3.71/W32, Kadrowiec 2.68/W32, Celin 1.40/W32, Spedytor 0.52/W32, Przewoźnik 0.75/W32
V: Dokumenty Seryjne - poprawki i rozbudowa
V: GM - nowa stała "Przenoś użytkownika z GM do RV ?"
- Kontrahenci -> Oddziały - nowa kolumna "sprzedawca"
V: Zamówienia - poprawka wyliczeń proformy
V: nowa stała: "Katalog Towarów - czy ukrywać zerowe stany ?"
- Katalog Towarów i Usług - import danych z XLS (wymagany Excel lub Calc)
- aktualizacja kalkulacji w Pomoc->O programie->Rejestracja
- aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych

2009.12.06 - VATowiec 3.70/W32, Kadrowiec 2.67/W32, Celin 1.39/W32, Spedytor 0.51/W32, Przewoźnik 0.74/W32 i DF32 1.44/W32
V: Zamówienia->kolumny "miejsce dostawy"/"oddział" - wybór z listy, wydruk
V: FK->poprawki obsługi kont pozabilansowych - dziennik chronologiczny - wyłączenie z sumowania
- Raporty Definiowane - nowe opcje wydruku tytułów kolumn i zawartości komórki raportu w pionie
- Kontrahenci, nowe pola "hurt ?" i "data ważności koncesji"
V: Zamówienia-> dodano kopiowanie pozycji specyfikacji
K: rozbudowa funkcji Abs*() o możliwość wyliczania absencji dla okresu kariery
V: RV - dodatkowe kolumny z miejscem dostawy
S: dodatkowe kolumny z miejscem dostawy
V: Opakowania zwrotne - nowy guzik Historia
V: Należności i Zobowiązania -> nowa opcja wydruku "w PLN ?" (tj. tylko w walucie krajowej)
V: Księga Dokumentów - poprawka automatycznego dekretowania dokumentów
- obsługa poczty - zmiana portu SMTP

2009.10.05 - VATowiec 3.69/W32, Kadrowiec 2.66/W32, Celin 1.38/W32, Spedytor 0.50/W32, Przewoźnik 0.73/W32
V: faktura krajowa - włączenie mechanizmu wyszukiwania konta bankowego analogicznie do faktury eksportowej
- Słowniki->Kontrahenci po uruchomieniu z opcją /T - poprawka wprowadzania NIP do tabelki
V: Opakowania zwrotne: wybór okresu, wydruk specyfikacji, kontrola oddziałami lub nie
- Firma i właściciele - guzik Oddziały, likwidacja opcji menu Słowniki->Oddziały
V: nowe pole KKS (kod kraju sprzedaży) w tabeli KD i nowa tabelka NIPLK - NIP lokalny w kraju - do wydruków z NIP lokalnym kraju sprzedaży
K: poprawka funkcji KursWaluty() - blokada powtarzających się alertów
V: Zamówienia - poprawka sumowania specyfikacji
K: Karty Pracy - poprawka sumowania do zestawienia miesięcznego
- System->Użytkownicy->Prawa - szersze pola na formuły
V: Dokumenty seryjne - poprawka usuwania dla opcji "tylko KD"
S: Zlecenie spedycyjne - guziki Załadunek/Rozładunek

2009.08.14 - VATowiec 3.68/W32, Kadrowiec 2.65/W32, Celin 1.37/W32, Spedytor 0.49/W32, Przewoźnik 0.72/W32
V: Bank/Kasa - dodatkowe info o oddziale na KP/KW
- Słowniki->Firma i Właściciele-> dodatkowe pole kodu kraju
V: sprzedaż - nie wlicza akcyzy do netto
- rozbudowa systemu uprawnień - System->Użytkownicy->Prawa do: Import/Eksport/office - zezwolenie na import/eksport danych z/do okna
V: Zestawienia Finansowe - poprawka eksportu definicji do XML i nowa definicja IPS CIT-2
- Katalog Towarów i Usług - dodatkowa kolumna na domyślne konto księgowe kosztów cła
V: Dokumenty seryjne - możliwości definiowania ilość w cyklu, np. dokument co dwa miesiące
V: Zamówienia - poprawki wydruków zamówienia/proformy - dod. bank/swift/kraj

2009.06.28 - VATowiec 3.67/W32, Kadrowiec 2.64/W32, Celin 1.36/W32, Spedytor 0.48/W32, Przewoźnik 0.71/W32
- kilka poprawek i usprawnień

2009.03.29 - VATowiec 3.66/W32, Kadrowiec 2.63/W32, Celin 1.35/W32, Spedytor 0.47/W32, Przewoźnik 0.67/W32
K: Płace->Listy płac->tabelka z osobami, dodatkowe kolumny id i statusu osoby
- System->Wydruki-> dodatkowa kolumna/opcja "b.r." - wydruk bez ramek
- Nadruk do OO - poprawka współpracy
- Agent -  nowy program w pakiecie - pracuje jako usługa Windows NT - zamiennik Katarynki - faza testów
V: fakturowanie - nowe stałe: "Faktura - zapłaty do daty bieżącej ?" i "Faktura - informacja o oddziale - odbiorcy ?"

2009.03.01 - VATowiec 3.65/W32, Kadrowiec 2.62/W32, Celin 1.34/W32, Spedytor 0.46/W32, Przewoźnik 0.66/W32
- Formalna zmiana producenta oprogramowania na TeDe Sp. z o.o.

2009.02.25 - VATowiec 3.64/W32, Kadrowiec 2.61/W32, Celin 1.33/W32, Spedytor 0.45/W32, Przewoźnik 0.65/W32
- usprawnienia obsługi czytnika kodów kreskowych (dane w polu EAN)
V: poprawka sumowania w Księdze Dokumentów dla dokumentów z RD=Rx
V: Historia kontaktów - opcja Kopiuj
K: RCP - wydruki/nadruki
- kod grupy kontrahentów - zmiana szerokości z 1 znaku na 4
V: Magazyn->notatki
K: Absencja->Limity: nowa tabelka z podsumowaniem rocznym ABSLIMR

2009.02.11 - VATowiec 3.63/W32, Kadrowiec 2.60/W32, Celin 1.32/W32, Spedytor 0.44/W32, Przewoźnik 0.64/W32
V: pole listy magazynów - dziedziczenie uprawnień z okna Magazyny - wiersze ukryte
K: nowa funkcja ogólnodostępna  IleLat(data_pocz, data_konc) - zwraca liczbę lat
K: Absencja->Limity - poprawki wyliczania urlopów
V: Bank, kasa.... - poprawka wydruku KP/KW (szczegóły na forum)
V: Zestawienia->Podatek dochodowy i Słowniki->Stałe firmy: dodatkowa kolumna "p.lin" - czy podatek liniowy
- Stałe roczne: nowa kolumna "SPL" - procent podatku liniowego
K: Umowy zlecenia: nowy guzik [Kopiuj]
- Raporty definiowane - dodatkowa notatka nagłówkowa

2009.01.26 - VATowiec 3.62/W32, Kadrowiec 2.59/W32, Celin 1.31/W32, Spedytor 0.43/W32, Przewoźnik 0.63/W32
- Katalog Towarów i Usług - zamienniki
K: Zestawienia->Grafik, Słowniki->Kody grafika
V: poprawka wydruku PKPiR - tytuł kolumny 15 w Słowniki->Kategorie KD
V: Słowniki->Grupy towarów i usług->[Formuły] - cenowe
- nowa stała System->Stałe programów->"dla wszystkich"->"Cyfry dziesiętne w cenie jednostkowej (2 do 6)."
V: Słowniki->Kompletacja->[Produkcja] - poprawki
- Kontrahenci->[Oddziały]
V: Gospodarka Magazynowa: nowa kolumna "od." - kod oddziału, wydruk oddziału jako odbiorcy na WZ
- na forum nowy dział  "Firmy i Instytucje" - przeznaczony na reklamy

2009.01.12 - VATowiec 3.61/W32, Kadrowiec 2.58/W32, Celin 1.30/W32, Spedytor 0.42/W32, Przewoźnik 0.62/W32
- Raporty Definiowane - dodatkowa kolumna "poziom" oraz aktualizacja definicji XML RAPDEF
V: Bank, kasa... - przeniesienie dodatnich i ujemny różnic kursowych do księgi
V: System->Definicje IPS: nowe VAT7_10 i VAT7K_4 oraz PIT4R_2 i PIT11_16  -  zalecana pełna instalacja !
K: Umowy Zlecenia - małe UZ
V: Bank, kasa - wielowalutowość - usprawnienia obsługi kursów walut

2008.12.23 - VATowiec 3.60/W32, Kadrowiec 2.57/W32, Celin 1.29/W32, Spedytor 0.41/W32, Przewoźnik 0.61/W32
- Katalog Towarów i Usług: nowe pole i kolumna "op" z oznaczeniem opakowania zwrotnego
V: Zestawienia->Opakowania zwrotne
- System->Raporty XML: dodatkowe kolumny definiowania pliku tekstowego i klamry 
V: wydruk WZ - dodatkowe (włączenie w stałych) dane o tel.,fax,e-mail
V: FK->Plan kont->Kopiuj - dodat. kopiowanie do roku poprzedniego, kopiowanie syntetyki z analityką, ..
V: zmiana szerokości NDK (numer dokumentu księgowego) do 27 znaków
V: Środki Trwałe - wprowadzenie kategorii Księgi Dokumentów (domyślnie K-koszt)

2008.12.02 - VATowiec 3.59/W32, Kadrowiec 2.56/W32, Celin 1.28/W32, Spedytor 0.40/W32, Przewoźnik 0.60/W32 i DF32 1.42/W32
- rozszerzenie znaczenia stałej "Adres(y) IP pomocy bezpośredniej" na możliwość wpisania wielu adresów po przecinku
- przyśpieszenie pracy z oknami dialogowymi (Katalogu Towarów.., Kontrahenci, ..)
- Raporty Definiowane - okienko specyfikacji Dodaj/Kopiuj
- nadruki - domyślnie wyłączona numeracja stron
V: Operacje walutowe - stopka vat - wstawienie waluty podczas dodawania pozycji
V: Rachunek - więcej opcji wydruku (duplikat, pro forma)
- nadruki - dodatkowa możliwość nadruku do pliku tekstowego txt
- poprawka do pracy na dwóch (i więcej) monitorach lub w zestawienie monitor i projektor

2008.11.16 - VATowiec 3.58/W32, Kadrowiec 2.55/W32, Spedytor 0.39/W32, Przewoźnik 0.59/W32 i DF32 1.41/W32
- procedury umożliwiające pracę w sytuacji braku miejsca na dyskach
- optymalizacja kontrolki wyboru z listy dla elementów bazy danych
- wykluczenie zbędnych zapisów do bazy danych
P: Dyżury miesięcznie - poprawka otwierania okienka
V: nowe stałe związane z bankiem: "Bank - kategoria KD kosztu" i "Bank - kategoria KD przychodu"
D: guzik [Dogrywka]

2008.10.21 - VATowiec 3.57/W32, Kadrowiec 2.54/W32, Celin 1.26/W32, Spedytor 0.38/W32, Przewoźnik 0.58/W32 i DF32 1.40/W32
P: Dyżury tygodniowo - poprawka wyboru kierowcy
V: nowe okienko Zestawienia->Płynność finansowa
- nowa opcja wydruku "czy wyłączyć numerację stron ?"
   UWAGA ! - większość wydruków ma domyślnie włączoną numerację stron, nawet jeśli do tej pory jej nie było
V: Bank - po zaznaczeniu "br" zablokowanie automatu księgującego Bank->KD (jak pozycja wyciągu ma ten sam bank co nagłówek)
- Słowniki->Oddziały - więcej kolumn
K: Kartoteka - nowa kolumna z kodem oddziału, można wybrać oddział i wykorzystać np. w nadruku

2008.10.10 - VATowiec 3.56/W32, Kadrowiec 2.53/W32, Celin 1.25/W32, Spedytor 0.37/W32, Przewoźnik 0.56/W32 i DF32 1.39/W32
V: Faktura VAT marża - dla dowolnej stawki VAT
V: dodatkowe pola w tabeli PVAT dla kategorii W i A
- c.d. "odchudzania" i optymalizacji - przyspieszenie otwierania okien
V: FK->Plan Kont: nowa kolumna/opcja "ws" - wydzielone z podsumowania
K: Składniki placowe - nowa kolumna "S" umożliwiająca wskazanie miejsca zapisu sumy składników w okienku Płace->Osoby
V: poprawka wyglądu wydruku faktury wewnętrznej
V: Operacje walutowe: faktura zaliczka

2008.09.17 - VATowiec 3.55/W32, Kadrowiec 2.52/W32, Celin 1.24/W32, Spedytor 0.36/W32, Przewoźnik 0.55/W32 i DF32 1.38/W32
K: Absencja->Limity
- c.d. "odchudzania" i optymalizacji
- poprawka wydruków do pdf i jpg dla elementów słownikowych z kilkoma wierszami, np. Potwierdzenie salda.

2008.09.01 - VATowiec 3.54/W32, Kadrowiec 2.51/W32, Celin 1.23/W32, Spedytor 0.35/W32, Przewoźnik 0.51/W32
- wybór dokumentów zapłaty w nowym browserze (uruchamianie z opcją /T)
V: Sprzedaż detaliczna - nowa stała programu "Cena detaliczna - numer katalogowy 1 do 6."
V: nowa stała "Liczba porządkowa - czy ignorować puste RD ?"
V: Zlecenia napraw - na wydruku pełna nazwa zleceniodawcy
- "odchudzanie"  i optymalizacja - przygotowanie do dalszej rozbudowy oprogramowania
- możliwość zmiany języka podczas logowania

2008.08.01 - VATowiec 3.53/W32, Kadrowiec 2.50/W32, Celin 1.22/W32, Spedytor 0.34/W32, Przewoźnik 0.50/W32
- wydruk graficznej stopki dokumentu - opcje widoczne podczas drukowania
- poprawki do pracy w LINUX/Wine (kilka okienek dialogowych)
K: Umowy Zlecenia - poprawka odświeżania wyliczeń

2008.07.17 - VATowiec 3.52/W32, Kadrowiec 2.49/W32, Celin 1.21/W32, Spedytor 0.33/W32, Przewoźnik 0.49/W32 i DF32 1.36/W32
V: - Zestawienia Finansowe - dodatkowe opcje formuł X i Y analogiczne do W i M, ale zliczające analitykę: X-niezerowe WN, Y-niezerowe MA
V: Rejestry VAT->Import - dodatkowy z formatu XLS - wymagany MS Office lub  Open Office
- OCR - optymalizacja
- System->Definicje skanów - poprawka def. Dowodu Osobistego (okazało się, że są różne !) oraz nowa definicja Prawa Jazdy
          ( definicje w XML znajdują się w pełnej instalce, po instalacji \BR\PROGRAMY\HELP )
V: poprawka produkcji - wyliczenie wartości produktu w specyfikacji z usługami
V: nowa definicja XML wymiany danych Bank-kasa dla okienka Bank, kasa i kompensaty
- nowa funkcja Uzytk() - do zastosowań np. w formule warunkowej nadruków, zwraca nazwę zalogowanego użytkownika
V: usprawnienie dekretowania w RV
P: nowe okienko Dyżury
- Katalog Towarów i Usług - do listy "K" dodano "M" (marża)
- kontrola wersji definicji XML podczas eksportu i odpowiedni alert z przerwaniem operacji
V: nowa stała - "Faktura - data sprzedaży pod datą wystawienia ?"
K: nowa funkcja płacowa:  KarieraDni(<pole>)  - liczba dni w całej karierze dla miesiąca listy pod warunkiem, że <pole> nie jest puste
- automatyczna zamiana słowa ORYGINAŁ na KOPIA podczas wydruku dokumentów z opcją ORYGINAŁ w wielu egzemplarzach
V: FK->Autosumy: usprawnienie automatu uzupełniającego (nie tylko z saldem)
S: nowe pola ZAPLATA, ROZMIAR i OBJETOSC
D: poprawka polecenia "stan drukarki"

2008.06.16 - VATowiec 3.51/W32, Kadrowiec 2.48/W32, Celin 1.20/W32, Spedytor 0.31/W32
K: Płace - przyśpieszenie sortowania składników płacowych podczas przeliczenia listy płac
V: Słowniki->Kompletacja - poprawka wydruku po kontroli
V: Operacje Walutowe => Rejestr VAT - zabezpieczenie przed wielokrotnym zapisem do stopki VAT po ręcznej blokadzie stopki
K: poprawka procedury wyliczania funkcji płacowych w Absencja->Z3->Def
VK: okno wyboru konta FK - dodatkowy guzik [FK] - podgląd księgowań
- Raporty Definiowane - możliwość zastosowania formuły sumy dla kolumny nie drukowanej
S: Zlecenia spedycyjne: nadruk i szablon
P: wydruk faktury - wykaz voutcherów - dodatkowa informacja dot. pasażera
V: Zestawienia->poprawka wydruku dla podatku zryczałtowanego - jedna/dwie stawki
- System->Definicje skanów - nowe okno pomocnicze do obsługi skanera i OCR
- Skaner - nowe okienko dialogowe do obsługi skanera i OCR z importem danych
- definicje SkanDef XML eksport/import definicji obsługi skanera/OCR

2008.05.11 - VATowiec 3.50/W32, Kadrowiec 2.47/W32, Celin 1.19/W32, Spedytor 0.29/W32
V: Sprzedaż detaliczna - zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów zbiorczych w kolejnych miesiącach
V: Słowniki->Kompletacja - poprawki w poleceniach kontroli i produkcji
V: FK - blokada niekompletnych autodekretów
- wprowadzenie okienka opcji dla poleceń z kilkoma pytaniami, np. FK->Plan kont->Weryfikuj, Zestawiania->Magazyny...
- Kursy walut - import rocznych tabel NBP
V: Środki Trwałe - poprawka wydruku raportu
V: Zestawienia Finansowe - nowa opcja - możliwość wprowadzenia wyniku za poprzedni okres
- Kursy walut - nowa kolumna w rodzajach kursów z filtrem okres tabeli kursów
K: poprawka funkcji płacowych absencji uwzględniających historię pracy zapisaną w wielu pozycjach tego samego zakładu
K: Płace->Listy płac->zwiększenie szerokości kolumny "Nazwisko i imię"
- zwiększenie niezawodności - kontrola bazy podczas pierwszego dziennego uruchomienia
V: Dokumenty seryjne - dodatkowa kolumna "B" - czy cena brutto
- nowe okienko wyboru tła dla nadruku

2008.04.20 - VATowiec 3.49/W32, Kadrowiec 2.46/W32, Spedytor 0.28/W32
V: Zestawienia Finansowe - zmiana nazwy pola PLAN na PLANBIEZ - wymusza MSSQL
K: Kody absencji - kody ubezpieczeń
- opcja /T - poprawka podstawiania domyślnej daty
V: Plan Kont - poprawka odświeżania ekranu po weryfikacji
K: Karty Pracy - przeliczenie po dodaniu lub usunięciu pozycji
K: Płace->Wynagrodzenia - dodatkowe kolumny dla własnych typów składników
V: Specyfikacja - opcja Kopiuj
K: eksport do Płatnika: Słowniki->Formularze ZUS->kol. A - blok powtarzalny absencji - np. eksport do dodatkowego RCA za wychowawczy
V: Słowniki->Kompletacja - dodatkowe kolumny z kodem magazynu domyślnego
K: UZ - automatyczna numeracja
K: eksport do Płatnika: zapis ilości raportów do PD - możliwość odczytu w formułach DRA
K: Stałe miesięczne: nowa kolumna/pole (KŚP/KSP) - kwota świadczenia pielęgnacyjnego
V: Faktura eksportowa - wydruk kodu swift o ile jest określony w Słowniki->Banki
V: Operacje Walutowe, Rejestry VAT, Księga Dokumentów: poprawka odświeżania po sumowaniu

2008.04.04 - VATowiec 3.48/W32, Kadrowiec 2.45/W32, Celin 1.18/W32, Spedytor 0.27/W32
V: Bank - import wyciągów bankowych ING/Kredyt Bank
V: Zestawienia->Podatek ...-> notatka
- Notatki - zapis/odczyt do/z pliku
S: Rozbudowa okienka fakturowania
V: GM - nowa stała "Czy automatycznie numerować dok. GM z RV ?"
- System->Definicje IPS - parametryzacja analogicznie do Definicji Nadruku
V: Zestawienia->Magazyn - wydruk remanentu w/g nazwy - sortowanie nazwa+kod
K: Płace->Wynagrodzenia - lista osób odpowiednia do występowania wynagrodzeń

2008.03.18 - VATowiec 3.47/W32, Kadrowiec 2.44/W32, Celin 1.17/W32, Spedytor 0.25/W32
- definicje IPS i Nadruku - dodatkowe kolumny z uwagami
- poprawka komunikatora - polecenie Odpowiedz
V: Zestawienia Finansowe - możliwość stosowania operatorów mnożenia (*) i dzielenia (/)
K: Absencja - rozbudowa i eksport do IPS druku Z3
V: Zestawienia->Podatek .... - automatyczne wykonanie sumowania jeśli były zmiany w okresie podatkowym
K: automatyczne przywrócenie ukrytej osoby na okres niezbędny dla ZUS

2008.03.06 - VATowiec 3.46/W32, Kadrowiec 2.43/W32, Celin 1.16/W32, Spedytor 0.24/W32
- okienko Pomoc->O programie->Rejestracja - nowe opcje "rabat za linka"
- reorganizacja definicji nadruków, szablonów, XML i IPS
( od tego momentu można samodzielnie włączać IPS do okna )
K: Absencja - rozbudowa zestawień o grupy kodów absencji, nowe okienko Słowniki->Grupy absencji
V: wydruk Rejestru VAT - dynamiczna szerokość kolumn kwotowych

2008.02.25 - VATowiec 3.45/W32, Kadrowiec 2.42/W32, Spedytor 0.23/W32
V: Słowniki->Kategorie KD - nowa opcja bez podsumowania na wydruku
- więcej możliwości w definiowaniu kolorów okna dla opcji /T
- aktualizacja bazy kodów pocztowych
V: nowe pole KD->ZK - znacznik księgi dokumentów - literowy znacznik: Sprzedaż/Zakup/Przychód/Rozchód - przydatne w raportach
V: podczas wystawiania korka w RV/OW kontrola i odpowiedni komunikat, gdy nie będzie dokumentu korygowanego w RV/OW
V: j.w. w operacjach walutowych kopiowanie kursów z dokumentu korygowanego
V: FK->Plan Kont->[FK]->"Drukuj"  - opcja "salda ?" dla wielu kont

2008.02.10 - VATowiec 3.44/W32, Kadrowiec 2.41/W32, Celin 1.15/W32, Spedytor 0.20/W32
K: nowa funkcja płacowa PobierzZm() - działa analogicznie do Pobierze() ale z warunkiem, że podany składnik jest większy od zera
K: Absencja - dodatkowa kolumna Uwagi
- Kontrahenci - rozbudowa procedury Kontrola (pod prawym klawiszem mychy)
- Stałe programów - poprawka listy wyboru programu
- autouzupełnienie - więc pól i więcej możliwości 
- notatki - szersze okienko i poprawka obsługi makr ( wyrażenia w nawiasach klamrowych {} )
S: dalsza rozbudowa zleceń spedycyjno-transportowych
- zmiana pól edycyjnych z województwem na listy wyboru
K: kontrola NIP i PESEL - poprawka położenia wskaźnika błędu "?" na ostatnią cyfrę numeru
V: okno Dokumenty - poprawka obsługi
S: rozbudowa fakturowania
V: wydruk PKPiR za grudzień - na końcu dodatkowa tabelka z zestawieniem rocznym
     i uwaga: do zestawienia program pobiera wartość remanentu zaksięgowanego
     z kategorią Księgi Dokumentów posiadającą w rodzaju (kolumna R) zapis "R" 
- autouzupełnienia adresów na podstawie bazy kodów pocztowych

Uwaga !  To ostatnia dogrywka zawierająca bazę kodów pocztowych, od następnych wersji będzie dostępna tylko w pełnej instalce !

2008.02.03 - VATowiec 3.43/W32, Kadrowiec 2.40/W32, Spedytor 0.15/W32
V: opcjonalny wydruk kodu towaru na dokumentach magazynowych
V: wielojęzyczny wydruk potwierdzenia salda
- Katalog Towarów i Usług - zmiana szerokości pola "kod" do 30 znaków
V: Rejestry VAT: nowa stała "Wydruk RV - id kontrahenta obok NIPu ?"
S: nowy program Spedytor
K: płace - obl. obciążenia tylko w/g typu "O"  i księgowanie tylko w/g wybranych kategorii KD
V: Słowniki->Kategorie KD - nowa opcja "+/-" zmiany znaku na wydruk KPiR

2008.01.09 - VATowiec 3.42/W32, Kadrowiec 2.39/W32, Celin 1.14/W32
- nowe funkcje NoteGet() i NotePut() do zastosowań w definicjach XML, IPS i nadruku oraz nowym browserze
- Kontrahenci i Osoby - zmiana szerokości pola dowodu osobistego do 16 znaków
V: Rejestry VAT - nowa kolumna "przyr." - przyrostek do numeru faktury/korekty
V: wydruk faktury/korekty z miejscowością w adresie, o ile jest taka potrzeba
V: wydruk faktury RR - poprawka o nr dowodu osobistego
- aktualizacja bazy banków - pełna instalka i Słowniki->Banki->Import
V: wydruki Inwentaryzacji i Spisu z natury: rozbudowa i poprawki
V: Zamówienia: nowe stałe "Formuła drukowanego numeru zamówienia." oraz "Formuła drukowanego numeru oferty."
K: poprawka aktualizacji ABSMSC na przełomie lat

2007.12.19 - VATowiec 3.41/W32, Kadrowiec 2.38/W32, Celin 1.13/W32
- System->Definicje nadruku i IPS - dodatkowa kolumna "Uwagi"
K: nowa definicja eksportu do PIT4R w oknie Wynagrodzenia
V: Zestawienia->Magazyn oraz okno wyboru towaru - dodatkowe kolumny: producent, zamiennik, oryginał, KWiU, SWW, PKWiU, ISBN
V: Zestawienia->Magazyn - po dwukliku lub Enter na ciemnej kolumnie otwarcie Katalogu Towarów i Usług
K: Płace->Ubezpieczenia->guzik [?] (automatyczne uzupełnienie) - poprawka dla UZ
V: Katalog Towarów i Usług/Magazyn/Wybór Towaru - rozszerzenie sortowania w/g nazwy do w/g nazwy i kodu
- Kody pocztowe - zaleca się wykonanie pełnej instalacji
V: Bank,Kasa...->specyfikacja: zwiększenie szerokości pola Opis do 30 znaków

2007.12.08 - VATowiec 3.40/W32, Kadrowiec 2.37/W32, Celin 1.12/W32
V: Protokół produkcji - wydruk kodu magazynu i znacznika Rozchód/Przychód
V: faktura/korekta zaliczkowa  - poprawka wyliczania kwot KD dla kategorii KD w specyfikacji
- nadruki - rozbudowa obsługi parametrów  - możliwość obliczenia za pomocą innych parametrów
- wydruki na drukarkach igłowych 
V: Dokumenty->Pojazdy->[Pojazdy] - dodatkowe kolumny i generowanie alertów
- Słowniki->Kontrahenci - dodatkowa kolumna "miejscowość"
- zmiana adresu IP pomocy bezpośredniej

2007.11.21 - VATowiec 3.39/W32
V: nowe stałe: "Termin płatności w dniach",  "Czy automatycznie przenosić z RV do GM ?"
V: Środki Trwałe - automatyczne przeliczanie przy ręcznym wprowadzaniu odpisu
V: Środki Trwałe - blokada zmian ręcznych zapisów podczas przeliczania

2007.11.09 - VATowiec 3.38/W32, Kadrowiec 2.36/W32, Celin 1.11/W32 i DF32 1.35/W32
V: Kategorie RV - nowa kolumna/opcja "bS"  - bez podsumowania - dot. np. FW
V: okienko wyboru rodzaju dokumentu - dodatkowa opcja "Bez kodu towaru ?"
- poprawki dla obsługi z opcją /T
- Alerty - funkcja Raport() - dodatkowy/opcjonalny parametr adres e-mail nadawcy

2007.10.23 - VATowiec 3.37/W32, Kadrowiec 2.35/W32, Celin 1.10/W32 i DF32 1.33/W32
V: Kompletacja - wydruki i nowa kolumna "Symbol"
- rozbudowa procedur naprawczych uszkodzonych plików bazy danych
V: Kompletacja->[Produkcja]  - produkcja ilości kontrolnej
V: Inwentaryzacja->[Weryfikacja]->Uzup.spec.:  poprawka aktualizacji stanów magazynowych po zmianie ilości w spisie

2007.10.16 - VATowiec 3.36/W32, Kadrowiec 2.34/W32, Celin 1.09/W32
V: automatyczny wybór konta bankowego do waluty na dokumentach eksportowych
- Raporty Definiowane - poprawka dla podsumowań kolumn z mieszanymi typami danych
V: Kompletacja - rozbudowa, nowe polecenia [Kopiuj], [Kontrola], [Produkcja]
- pole "Ulica" - zwiększenie do 32 znaków
- wyszukiwanie i szperanie - zmiana procedury zakończenia, gdy nie znaleziono
K: Kartoteki->Kartoteka osobowa: włączenie eksportu do IPS
- w każdej tabelce F12 - kalkulator
V: Specyfikacja - nowa opcja/kolumna "NL" - nie licz netto, vat i brutto na podstawie ilości i ceny jednostkowej
V: Zamówienia->[Auto] - ograniczenie listy towarów do towarów wybranego kontrahenta i 
kolumna "metoda"

2007.10.01 - VATowiec 3.35/W32
V: FK->Plan Kont->[Drukuj]  - nowe opcje: "żywe", "martwe"
V: Sprzedaż detaliczna - rozdzielenie dokumentów zbiorczych na podstawowe i zwroty oraz TaxFree i TaxFree zwroty
V: Sprzedaż detaliczna - TaxFree - nowa stała do automatu zwotu VAT: "TaxFree - kategoria RV dla zwrotu VAT"
V: Sprzedaż detaliczna - nowa kolumna "Zwrot VAT" - data zwrotu podatku VAT w TaxFree
V: Księga Dokumentów - odświeżanie po sumowaniu
V: Specyfikacja - szybsza aktualizacja danych w okienku dostaw
V: FK->Zestawienia finansowe - nowe kolumny wyliczeniowe procentu planu do wyniku
V: Specyfikacja - mozliwość masowego usuwania zaznaczonych pozycji
V: SD->TaxFree - autonumarecja
V: Zamówienia - poprawka automatu

2007.09.18 - VATowiec 3.34/W32, Kadrowiec 2.33/W32, Celin 1.08/W32
K: Płace- solver - przeliczanie listy w poszukiwaniu wyniku - ustawienie w Rodzajach List
V: Katalog Towarów i Usług->[Sumuj] - dodatkowa opcja przeliczenia od cen zakupu
K: Z3 - poprawka liczenia w przypadku dla braku informacji o etacie
K: funkcja Kariera() - poprawka dla okresu po zakończeniu ostatniej kariery - pobranie wartości ostatniej
- poprawka wstawiania liczby ze schowka (Ctrl+V)
V: Sprzedaż Detaliczna - nowe kolumny "Klient", "TF", "ND"  (TaxFree)
K: Karty Pracy - poprawka polecenia uzupełnij dla absencji bez liczenia dni wolnych
- poprawka wydruku z okna dla nowego browsera (opcja /T)
- Katalog Towarów i Usług - nowa kolumna "kod celny"
V: Specyfikacja - nowe kolumny JM dodatkowa i Ilość dodatkowa - to 4 JM w dokumencie
V: FK->Autodekrety: nowe polecenie [Uzupełnij]
- System->Tabele - poprawka dodawania własnych zasobów z długimi nazwami
V: nowa stała: "Faktura eksportowa - bez języka polskiego ?"

2007.09.03 - VATowiec 3.33/W32, Kadrowiec 2.32/W32, Celin 1.07/W32
- zwiększenie odporności na błędy drukarki podczas wydruków (np.hp deskjet 3600)
- optymalizacja procesu dodawania nowej firmy
V: Terminarz - dodatkowe kolumny "Księga" i "RV"
-dodatki- konwerter z Rachmistrza 4 euro r4e2v.zip więcej na dodatki
C: definicje XML systemów Zefir-OSOZ i ECS
V: tabela RV - nowe pole logiczne VATUE

2007.08.22 - VATowiec 3.32/W32
V: Wyposażenie - poprawka - wyliczenie ceny netto dla zakupowej brutto
V: nowe okno Zestawienia->Prognozy - przewidywana sprzedaż lub zakupy

2007.08.10 - VATowiec 3.31/W32, Kadrowiec 2.31/W32
V: Rejestr VAT - nowa stała: "Wydruk RV bez podsumowań stron ?"
V: Zamówienia - poprawka autonumeracji
K: Z3 - poprawka wyliczeń dla składek rentowych
K: UZ - zmiana blokady okresu, dla umów data, a dla rachunków data rachunku (opcja w oknie)
K: nowa funkcja płacowa DniWol() - dni wolne w bieżącym miesiącu analog. DniRob()
- Szperacz - optymalizacja

2007.08.06 - VATowiec 3.30/W32, Kadrowiec 2.30/W32, Celin 1.06/W32
- poprawka obsługi nietypowych DPI ekranu
- usprawnienia dla Podmiotów/Użytkowników zagranicznych: kontrole NIP,...,rejestracja
- więcej opisów na pasku statusu - dot. kolumn w tabelkach
- więcej opisów i przykładów w pomocy pod F1 (wymagana pełna instalacja - dogrywka nie zawiera plików pomocy)
- okno podglądu wydruku - poprawka obsługi guzika "maksymalizuj"
- import z klamry (*.klr) - poprawka dla tabel z dużą ilością pól
- procent wolnej pamięci na pasku statusu uwzględnia zasoby systemu
- obsługa pomocy - przed otwarciem wymuszone czyszczenie pamięci
- wyłączenie błędów spowodowanych brakiem zasobów GDI z raportowania na e-mail
V: Księga Dokumentów: zwolnienie blokady zmiany pól RD i NDK dla dokumentów  banku/kasy/...
- Katalog Towarów i Usług - rozbudowa obsługi zdjęć

2007.07.17 - VATowiec 3.29/W32, Kadrowiec 2.29/W32, Celin 1.05/W32 i DF32 1.32/W32
- Definicje nadruku - nowa opcja/kolumna "nie drukuj" oraz aktualizacja definicji XML "NadrukDef"
K: Płace->Ubezpieczenia poprawka polecenia "?" (oznacz w/g kariery)
V: RV - sumowanie - przyśpieszenie przy włączonej stałej programu "Bez rozrachunków."
V: Zestawienia Finansowe - notatki
K: eksport do Płatnika - ustawienie Kariery i Historii pracy na odpowiednich rekordach
K: funkcja Pobierz() - rozbudowa o dodatkowy parametr pobrania składnika w/g daty wypłaty
- System->Użytkownicy->Prawa - dodatkowe dane statystyczne: ilość otwarć, czas otwarcia, czas pracy
- zapamiętanie parametrów okna dla ADMINa
- nowe funkcje Tekst(<cokolwiek>), Ntrim(), Upper() i Lower() do nadruków, szablonów, raportów itd. (opisy w pomocy do okien)
V: FK->Plan Kont->Drukuj - nowa stała "Szerokość kolumn kwotowych na wydruku z Planu Kont"
V: System->Definicje IPS - aktualizacja VATUE-1B

2007.06.29 - VATowiec 3.28/W32, Kadrowiec 2.28/W32
K: Umowy Zlecenia - blokada edycji w zablokowanych okresach
K: Stałe miesięczne: nowe kolumny stopy składki rentowej
K: poprawka funkcji płacowej Stala() - jak zero w stałych miesięcznych, to odczyt stałych rocznych
    Uwaga !  W związku ze zmianą stopy składki rentowej nie trzeba nic zmieniać składnikach płacowych i UZ,
                  wystarczy wykonać import w Słowniki->Stałe miesięczne lub wpisać wartość stopy ręcznie !
V: nowa definicja nadruku Tax-Free z tłem formularza
V: poprawka wyliczania stopki VAT ze specyfikacji dla importu
V: FK->Plan kont->[FK] - dodatkowe kolumny rok i miesiąc księgowy

2007.06.25 - VATowiec 3.27/W32, Kadrowiec 2.27/W32
- Katalog Towarów i Usług - nowe pole NAZWA_CDD w tabeli KTLG, czyli dodatkowe 50 znaków na nazwę, w sumie 150
V: Faktura i Korekta VAT krajowe oraz eksportowe - na wydruku dodatkowy wiersz nazwy o ile występuje
K: Umowa Zlecenie i Rachunek - poprawka dla długiej nazwy usługi
V: Magazyny->Weryfikacja - rozbudowa o automat przedzielenia dostawy, gdy jej brakuje

2007.06.21 - VATowiec 3.26/W32, Kadrowiec 2.26/W32, Celin 1.04/W32
- rozbudowa nadruków o bezpośredni zapis do formularzy
OpenOffice Writer
    (już są do arkuszy Calc i Excel, tutaj zamiast komórki wpisujemy nazwę pola)
V: odblokowanie dat RV po wydruku paragonu
V: RV sumowanie - kontrola i ewentualny komunikat o braku daty zapłaty podatku

2007.06.17 - VATowiec 3.25/W32, Kadrowiec 2.25/W32, Celin 1.03/W32
V: nowa stała programu: "Faktura eksportowa - dodatkowo polskie nazwy ?"
- Katalog Towarów i Usług - nowa kategoria pozycji: "M" - marżowa/marżowy
    (do księgowania dokumentów marżowych)
V: tabela RV - nowe pole MARZA do dokumentów z vat liczonym od marży
V: nowa stałe "Kategoria RV dla VAT od marży." i "Kategoria RV dla VAT niepodlegającego"
V: nowy wydruk Faktura VAT marża ( info. techniczne na grupie groups.google.pl/group/vatowiec)
K: przyśpieszenie przeliczania list płac i absencji
- automatyczna kontrola i powiadamianie o nowej wersji oprogramowania
    (stała programów "Czy sprawdzać nową wersję ?")

2007.06.12 - VATowiec 3.24/W32, Kadrowiec 2.24/W32, Celin 1.02/W32
V: nowe okienko FK->Rok księgowy - definiowanie lat księgowych, które nie muszą odpowiadać kalendarzowym
V: Bank, Kasa..... - dodatkowa opcja Karty
- poprawa szybkości, średnio o 10%
- Katalog Towarów i Usług -> Szczegóły - możliwość wstawienia zdjęcia oraz prezentacja EAN13
- redukcja liczby otwieranych plików
V: Katalog, Magazyny i Wybór towaru: dodatkowe sortowanie i szybkie wyszukiwanie po EAN
- poprawka OLE z Excelem
Archiwum
Strona główna
  Vatowiec.pl 2003-2006 Masz uwagi do witryny? - WMaster 
: program księgowy program fk BBMS automatyzacja laboratoriów biobank management system