logo
 Home   Kontakt   DFemul   Cennik   Forum 

VATowiec
Info Programy Zmiany FAQ


Cennik oprogramowania
Dlaczego VATowiec?
Wymagania
Zobacz VATowca
Prezentacje
Wydajność
Raporty Definiowane
RSS - kanały informacyjne
Rekomendacje
Linki branżoweArchium zmian programu VATowiecArchiwum zmian:
2007.12.19 - VATowiec 3.41/W32, Kadrowiec 2.38/W32, Celin 1.13/W32
- System->Definicje nadruku i IPS - dodatkowa kolumna "Uwagi"
K: nowa definicja eksportu do PIT4R w oknie Wynagrodzenia
V: Zestawienia->Magazyn oraz okno wyboru towaru - dodatkowe kolumny: producent, zamiennik, oryginał, KWiU, SWW, PKWiU, ISBN
V: Zestawienia->Magazyn - po dwukliku lub Enter na ciemnej kolumnie otwarcie Katalogu Towarów i Usług
K: Płace->Ubezpieczenia->guzik [?] (automatyczne uzupełnienie) - poprawka dla UZ
V: Katalog Towarów i Usług/Magazyn/Wybór Towaru - rozszerzenie sortowania w/g nazwy do w/g nazwy i kodu
- Kody pocztowe - zaleca się wykonanie pełnej instalacji
V: Bank,Kasa...->specyfikacja: zwiększenie szerokości pola Opis do 30 znaków

2007.12.08 - VATowiec 3.40/W32, Kadrowiec 2.37/W32, Celin 1.12/W32
V: Protokół produkcji - wydruk kodu magazynu i znacznika Rozchód/Przychód
V: faktura/korekta zaliczkowa  - poprawka wyliczania kwot KD dla kategorii KD w specyfikacji
- nadruki - rozbudowa obsługi parametrów  - możliwość obliczenia za pomocą innych parametrów
- wydruki na drukarkach igłowych 
V: Dokumenty->Pojazdy->[Pojazdy] - dodatkowe kolumny i generowanie alertów
- Słowniki->Kontrahenci - dodatkowa kolumna "miejscowość"
- zmiana adresu IP pomocy bezpośredniej

2007.11.21 - VATowiec 3.39/W32
V: nowe stałe: "Termin płatności w dniach",  "Czy automatycznie przenosić z RV do GM ?"
V: Środki Trwałe - automatyczne przeliczanie przy ręcznym wprowadzaniu odpisu
V: Środki Trwałe - blokada zmian ręcznych zapisów podczas przeliczania

2007.11.09 - VATowiec 3.38/W32, Kadrowiec 2.36/W32, Celin 1.11/W32 i DF32 1.35/W32
V: Kategorie RV - nowa kolumna/opcja "bS"  - bez podsumowania - dot. np. FW
V: okienko wyboru rodzaju dokumentu - dodatkowa opcja "Bez kodu towaru ?"
- poprawki dla obsługi z opcją /T
- Alerty - funkcja Raport() - dodatkowy/opcjonalny parametr adres e-mail nadawcy

2007.10.23 - VATowiec 3.37/W32, Kadrowiec 2.35/W32, Celin 1.10/W32 i DF32 1.33/W32
V: Kompletacja - wydruki i nowa kolumna "Symbol"
- rozbudowa procedur naprawczych uszkodzonych plików bazy danych
V: Kompletacja->[Produkcja]  - produkcja ilości kontrolnej
V: Inwentaryzacja->[Weryfikacja]->Uzup.spec.:  poprawka aktualizacji stanów magazynowych po zmianie ilości w spisie

2007.10.16 - VATowiec 3.36/W32, Kadrowiec 2.34/W32, Celin 1.09/W32
V: automatyczny wybór konta bankowego do waluty na dokumentach eksportowych
- Raporty Definiowane - poprawka dla podsumowań kolumn z mieszanymi typami danych
V: Kompletacja - rozbudowa, nowe polecenia [Kopiuj], [Kontrola], [Produkcja]
- pole "Ulica" - zwiększenie do 32 znaków
- wyszukiwanie i szperanie - zmiana procedury zakończenia, gdy nie znaleziono
K: Kartoteki->Kartoteka osobowa: włączenie eksportu do IPS
- w każdej tabelce F12 - kalkulator
V: Specyfikacja - nowa opcja/kolumna "NL" - nie licz netto, vat i brutto na podstawie ilości i ceny jednostkowej
V: Zamówienia->[Auto] - ograniczenie listy towarów do towarów wybranego kontrahenta i kolumna "metoda"
2007.10.01 - VATowiec 3.35/W32
V: FK->Plan Kont->[Drukuj]  - nowe opcje: "żywe", "martwe"
V: Sprzedaż detaliczna - rozdzielenie dokumentów zbiorczych na podstawowe i zwroty oraz TaxFree i TaxFree zwroty
V: Sprzedaż detaliczna - TaxFree - nowa stała do automatu zwotu VAT: "TaxFree - kategoria RV dla zwrotu VAT"
V: Sprzedaż detaliczna - nowa kolumna "Zwrot VAT" - data zwrotu podatku VAT w TaxFree
V: Księga Dokumentów - odświeżanie po sumowaniu
V: Specyfikacja - szybsza aktualizacja danych w okienku dostaw
V: FK->Zestawienia finansowe - nowe kolumny wyliczeniowe procentu planu do wyniku
V: Specyfikacja - mozliwość masowego usuwania zaznaczonych pozycji
V: SD->TaxFree - autonumarecja
V: Zamówienia - poprawka automatu

2007.09.18 - VATowiec 3.34/W32, Kadrowiec 2.33/W32, Celin 1.08/W32
K: Płace- solver - przeliczanie listy w poszukiwaniu wyniku - ustawienie w Rodzajach List
V: Katalog Towarów i Usług->[Sumuj] - dodatkowa opcja przeliczenia od cen zakupu
K: Z3 - poprawka liczenia w przypadku dla braku informacji o etacie
K: funkcja Kariera() - poprawka dla okresu po zakończeniu ostatniej kariery - pobranie wartości ostatniej
- poprawka wstawiania liczby ze schowka (Ctrl+V)
V: Sprzedaż Detaliczna - nowe kolumny "Klient", "TF", "ND"  (TaxFree)
K: Karty Pracy - poprawka polecenia uzupełnij dla absencji bez liczenia dni wolnych
- poprawka wydruku z okna dla nowego browsera (opcja /T)
- Katalog Towarów i Usług - nowa kolumna "kod celny"
V: Specyfikacja - nowe kolumny JM dodatkowa i Ilość dodatkowa - to 4 JM w dokumencie
V: FK->Autodekrety: nowe polecenie [Uzupełnij]
- System->Tabele - poprawka dodawania własnych zasobów z długimi nazwami
V: nowa stała: "Faktura eksportowa - bez języka polskiego ?"

2007.09.03 - VATowiec 3.33/W32, Kadrowiec 2.32/W32, Celin 1.07/W32
- zwiększenie odporności na błędy drukarki podczas wydruków (np.hp deskjet 3600)
- optymalizacja procesu dodawania nowej firmy
V: Terminarz - dodatkowe kolumny "Księga" i "RV"
-dodatki- konwerter z Rachmistrza 4 euro r4e2v.zip więcej na dodatki
C: definicje XML systemów Zefir-OSOZ i ECS
V: tabela RV - nowe pole logiczne VATUE

2007.08.22 - VATowiec 3.32/W32
V: Wyposażenie - poprawka - wyliczenie ceny netto dla zakupowej brutto
V: nowe okno Zestawienia->Prognozy - przewidywana sprzedaż lub zakupy

2007.08.10 - VATowiec 3.31/W32, Kadrowiec 2.31/W32
V: Rejestr VAT - nowa stała: "Wydruk RV bez podsumowań stron ?"
V: Zamówienia - poprawka autonumeracji
K: Z3 - poprawka wyliczeń dla składek rentowych
K: UZ - zmiana blokady okresu, dla umów data, a dla rachunków data rachunku (opcja w oknie)
K: nowa funkcja płacowa DniWol() - dni wolne w bieżącym miesiącu analog. DniRob()
- Szperacz - optymalizacja

2007.08.06 - VATowiec 3.30/W32, Kadrowiec 2.30/W32, Celin 1.06/W32
- poprawka obsługi nietypowych DPI ekranu
- usprawnienia dla Podmiotów/Użytkowników zagranicznych: kontrole NIP,...,rejestracja
- więcej opisów na pasku statusu - dot. kolumn w tabelkach
- więcej opisów i przykładów w pomocy pod F1 (wymagana pełna instalacja - dogrywka nie zawiera plików pomocy)
- okno podglądu wydruku - poprawka obsługi guzika "maksymalizuj"
- import z klamry (*.klr) - poprawka dla tabel z dużą ilością pól
- procent wolnej pamięci na pasku statusu uwzględnia zasoby systemu
- obsługa pomocy - przed otwarciem wymuszone czyszczenie pamięci
- wyłączenie błędów spowodowanych brakiem zasobów GDI z raportowania na e-mail
V: Księga Dokumentów: zwolnienie blokady zmiany pól RD i NDK dla dokumentów  banku/kasy/...
- Katalog Towarów i Usług - rozbudowa obsługi zdjęć

2007.07.17 - VATowiec 3.29/W32, Kadrowiec 2.29/W32, Celin 1.05/W32 i DF32 1.32/W32
- Definicje nadruku - nowa opcja/kolumna "nie drukuj" oraz aktualizacja definicji XML "NadrukDef"
K: Płace->Ubezpieczenia poprawka polecenia "?" (oznacz w/g kariery)
V: RV - sumowanie - przyśpieszenie przy włączonej stałej programu "Bez rozrachunków."
V: Zestawienia Finansowe - notatki
K: eksport do Płatnika - ustawienie Kariery i Historii pracy na odpowiednich rekordach
K: funkcja Pobierz() - rozbudowa o dodatkowy parametr pobrania składnika w/g daty wypłaty
- System->Użytkownicy->Prawa - dodatkowe dane statystyczne: ilość otwarć, czas otwarcia, czas pracy
- zapamiętanie parametrów okna dla ADMINa
- nowe funkcje Tekst(<cokolwiek>), Ntrim(), Upper() i Lower() do nadruków, szablonów, raportów itd. (opisy w pomocy do okien)
V: FK->Plan Kont->Drukuj - nowa stała "Szerokość kolumn kwotowych na wydruku z Planu Kont"
V: System->Definicje IPS - aktualizacja VATUE-1B

2007.06.29 - VATowiec 3.28/W32, Kadrowiec 2.28/W32
K: Umowy Zlecenia - blokada edycji w zablokowanych okresach
K: Stałe miesięczne: nowe kolumny stopy składki rentowej
K: poprawka funkcji płacowej Stala() - jak zero w stałych miesięcznych, to odczyt stałych rocznych
    Uwaga !  W związku ze zmianą stopy składki rentowej nie trzeba nic zmieniać składnikach płacowych i UZ,
                  wystarczy wykonać import w Słowniki->Stałe miesięczne lub wpisać wartość stopy ręcznie !
V: nowa definicja nadruku Tax-Free z tłem formularza
V: poprawka wyliczania stopki VAT ze specyfikacji dla importu
V: FK->Plan kont->[FK] - dodatkowe kolumny rok i miesiąc księgowy

2007.06.25 - VATowiec 3.27/W32, Kadrowiec 2.27/W32
- Katalog Towarów i Usług - nowe pole NAZWA_CDD w tabeli KTLG, czyli dodatkowe 50 znaków na nazwę, w sumie 150
V: Faktura i Korekta VAT krajowe oraz eksportowe - na wydruku dodatkowy wiersz nazwy o ile występuje
K: Umowa Zlecenie i Rachunek - poprawka dla długiej nazwy usługi
V: Magazyny->Weryfikacja - rozbudowa o automat przedzielenia dostawy, gdy jej brakuje

2007.06.21 - VATowiec 3.26/W32, Kadrowiec 2.26/W32, Celin 1.04/W32
- rozbudowa nadruków o bezpośredni zapis do formularzy OpenOffice Writer
    (już są do arkuszy Calc i Excel, tutaj zamiast komórki wpisujemy nazwę pola)
V: odblokowanie dat RV po wydruku paragonu
V: RV sumowanie - kontrola i ewentualny komunikat o braku daty zapłaty podatku

2007.06.17 - VATowiec 3.25/W32, Kadrowiec 2.25/W32, Celin 1.03/W32
V: nowa stała programu: "Faktura eksportowa - dodatkowo polskie nazwy ?"
- Katalog Towarów i Usług - nowa kategoria pozycji: "M" - marżowa/marżowy
    (do księgowania dokumentów marżowych)
V: tabela RV - nowe pole MARZA do dokumentów z vat liczonym od marży
V: nowa stałe "Kategoria RV dla VAT od marży." i "Kategoria RV dla VAT niepodlegającego"
V: nowy wydruk Faktura VAT marża ( info. techniczne na grupie groups.google.pl/group/vatowiec)
K: przyśpieszenie przeliczania list płac i absencji
- automatyczna kontrola i powiadamianie o nowej wersji oprogramowania
    (stała programów "Czy sprawdzać nową wersję ?")

2007.06.12 - VATowiec 3.24/W32, Kadrowiec 2.24/W32, Celin 1.02/W32
V: nowe okienko FK->Rok księgowy - definiowanie lat księgowych, które nie muszą odpowiadać kalendarzowym
V: Bank, Kasa..... - dodatkowa opcja Karty
- poprawa szybkości, średnio o 10%
- Katalog Towarów i Usług -> Szczegóły - możliwość wstawienia zdjęcia oraz prezentacja EAN13
- redukcja liczby otwieranych plików
V: Katalog, Magazyny i Wybór towaru: dodatkowe sortowanie i szybkie wyszukiwanie po EAN
- poprawka OLE z Excelem

2007.05.26 - VATowiec 3.23/W32, Kadrowiec 2.23/W32, Celin 1.01/W32 i DF32 1.31/W32
- nowa opcja uruchomieniowa /F<firma> ze stałych wyborem firmy/folderu
- usprawnienia w alertach: wył.komunikatów tekstowych dla katarynki, poprawka funkcji Koniec()
- dogrywki i import stałych tylko dla zarejestrowanych
- "katarynka krocząca" - automatyczne przejście do kolejnej firmy w alertach
- nowa stała programów: "Okres pakowania tabel - ilość dni"
V: Sprzedaż detaliczna - zwrot towaru
D: pobranie nr paragonu z drukarki
- poprawka polecenia Dogrywka - bez powtórnego wyboru firmy i logowania

2007.05.18 - VATowiec 3.22/W32, Kadrowiec 2.22/W32, Celin 1.00/W32
- uzupełnienia dezaktywacji guzików podczas operacji 
- poprawka OLE dla dużej ilości danych

2007.05.17 - Celin 0.99/W32
C: Intrastat - rozbudowa + eksport do IPS INSTPR i INSTWY
C: Intrastat - aktualizacja definicji XML ISTB - komunikaty o błędach

2007.05.12 - VATowiec 3.21/W32, Kadrowiec 2.21/W32, Celin 0.98/W32
- podgląd wydruku - nowe polecenia:
            Edytor - wysłanie danych do OpenOffice Writer albo MS Word
            Arkusz - wysłanie danych do OpenOffice Calc albo MS Excel
- Nadruk - wysłanie danych do wskazanego arkusza
- Definicje nadruku - eksport/import XML  oraz nowa definicja XML NadrukDef
K: automatyczne przeliczenie absencji po wpisaniu końca do kariery i historii pracy
V: poprawka przenoszenie BZ na BO dla zerowych sald, ale z obrotami
- zwiększenie ochrony notatek przed modyfikacją

2007.04.28 - VATowiec 3.20/W32, Kadrowiec 2.20/W32, Celin 0.97/W32
- nowe polecenie Arkusz - wysłanie bezpośrednie do arkusza Calc lub Excel
- System->Terminale kolumna OLE - możliwość wyboru domyślnego serwera OLE

2007.04.23 - Celin 0.96/W32
C: dalsza rozbudowa okien słownikowych taryfy celnej

2007.04.21 - VATowiec 3.19/W32, Kadrowiec 2.19/W32, Celin 0.95/W32
V: Dokumenty->Bank, Kasa ... - zmiana filtrowania + notatki
V: Bank, Kasa walutowe - nowa kolumna "kurs r." dla rozchodów walutowych
        (zalecane uruchomienie kontroli w oknie Bank, Kasa...)
V: poprawka wydruku PK z dewizami
C: nowe okienka Słowniki->Certyfikaty i Typy certyfikatów
V: nowa stała "Kategoria KD dla automatu faktur wewnętrznych."
        (kategoria powinna być bez kosztów i bez wydruku)
V: poprawka buforowania parametrów kategorii KD i RV

2007.04.19 - VATowiec 3.18/W32, Kadrowiec 2.18/W32, Celin 0.94/W32
C: Taryfa celna - usprawnienia importu danych bezpośrednio z ISZTAR
V: wydruk KPiR - zwiększenie szerokości kolumn kwotowych
V: Specyfikacja - automat korekcyjny liczby porządkowej
V: Gospodarka Magazynowa - poprawka dodawania dokumentu przy pracy na wszystkich magazynach
V: Bank/Kasa... - poprawka fifo dla wielu rachunków  z tą samą waluta
C: nowe okna Słowniki:  Obszary geograficzne, Kod dodatkowy, Typy kodów dodatk.
C: obsługa przypisów ISZTAR - dwuklik w kolumnie "przypis"
- poprawka procedury indeksowania tabeli w czasie pracy wielowątkowej
- guziki notatek - zmiana wyglądu w zależności od występowania notatki

2007.04.12 - VATowiec 3.17/W32, Kadrowiec 2.17/W32, Celin 0.93/W32
V: Plan Kont: dodatkowe opcje wydruku dla kont dewizowych
V: FK->Autosumy - nowe polecenie Kopiuj
- usunięcie opcji menu Pomoc->Zapytaj doradcę
- usunięcie instrukcji pdf z zamówienia Pomoc->Rejestracja
- System->Definicje nadruku: nowa kolumna "Warunek" - definiowanie kontekstu nadruku

2007.04.06 - VATowiec 3.16/W32, Kadrowiec 2.16/W32, Celin 0.92/W32
- System->Użytkownicy-> kol. "ukr.wiersze"  - to nowe możliwości uprawnień
C: nowe stałe komunikacji z ISZTAR2
V: tabela MGRD (stany dzienne) - dodatkowe pola dla daty księgowania
V: Zestawienia Finansowe - rozbudowa formuł o maskowanie kont księgowych, np. 521-89-*3-219
V: Zestawienia Finansowe - zapamiętywanie planu - nowa tabelka ZFP
K: Płace - nowe funkcje GdzAbs() i GdzAbsr() (analogiczne do DniAbs() ...)
V: Produkcja - poprawka pracy ze specyfikacją
V: Plan Kont -> Drukuj na dowolny dzień
V: Plan Kont - nowe opcje konta księgowego: blokada księgowania na WN i MA (kol. bW i bM)
K: Absencja - ilość godzin dla dni roboczych

2007.04.02 - Celin 0.91/W32
- Taryfa Celna - zmiana organizacji danych

2007.03.29 - VATowiec 3.15/W32, Kadrowiec 2.15/W32, Celin 0.90/W32
- XML_STR - zmiana pola adresu do 160 znaków
C: nowa definicja XML "objects" dla ISZTAR2 - taryfa celna
V: Należności i Zobowiązania - rozbudowa raportu "wiekowanie" - kontrola z FK
V: Magazyny->Remanent: zapamiętanie dat
V: Katalog Towarów i Usług - nowe pola domyślnych kategorii KD
V: FK->Zestawienia Finansowe - poprawka
V: Magazyny->[Drukuj]->Kartoteka - opcja z pozycjami o zerowych obrotach
- XML - import - poprawka o możliwość zastosowania formuł typu tabela->pole:=wartosc dla elementów XML
  ( dotychczas było tylko dla atrybutów )
- XML - dodatkowa możliwość odwołania się do wartości elementów XML za pomocą wskazania \element1\element2
  ( dotychczas było tylko do atrybutów np. \element1\element2\@atrybut )
- XML - import z katalogu \HELP bez zmiany rozszerzenia na "bak"

2007.03.26 - VATowiec 3.14/W32, Kadrowiec 2.14/W32, Celin 0.89/W32
C: nowe okienko wyboru kursu walut podczas wypełniania SAD
V: dodatkowe domyślne konto FK magazynu dla różnic wartościowych MM
V: Bank - włączenie opcji Fifo waluty
V: wydruk MM - dodatkowa tabelka z rozliczeniem wartościowym
- Nadruki, Szablony, Eksport do IPS - dostęp do USERLST z każdego okna
V: Środki Trwałe - rozbudowa wydruku raportu
V: Pojazdy i Rejestr VAT zakupu - jeśli rodzaj dokumentu DW to swój, podlega autonumeracji
V: poprawka definicji ZestFin XML
V: nowa definicja Zestawienia Finansowego BILANS (\HELP\ZestFin_BILANS.xml)
C: Intrastat - rozbudowa i poprawki
- zmiana szerokości pola NIP do 17 znaków
C: aktualizacja definicji XML: SAD i PWD

2007.03.17 - VATowiec 3.13/W32, Kadrowiec 2.13/W32, Celin 0.88/W32
V: Plan Kont - nowa kolumna z możliwością definiowania konta syntetycznego
K: Listy Płac, Karty Pracy, Umowy Zlecenia - notatki
V: Środki Trwałe - możliwość dodatkowego podziału na grupy
V: nowe polecenie menu Słowniki->Grupy Środków Trwałych
K: Listy Płac -> guzik FK ("dekretownik")
- poprawka wydruku stron parzystych dla nieparzystej liczby stron
V: Sprzedaż detaliczna - rozbudowa, usprawnienia
V: Środki Trwałe - wydruk w/g włączonych filtrów w oknie

2007.03.07 - VATowiec 3.12/W32, Kadrowiec 2.12/W32, Celin 0.87/W32 i DF32 1.27/W32
- Kontrahent - nowe domyślne konto FK - rezerwy
V: rozbudowa automatycznej dekretacji rezerw w banku/kasie -> rezerwy
V: Środki Trwałe - rozbudowa o notatki
V: Należności i Zobowiązania - nowe możliwości filtrowania
- wydruk tła - rozbudowa definicji nadruku i okna podglądu wydruku
V: nowe definicje nadruku VAT7 i VAT7K z tłem formularzy VAT7(9) i VAT7K(3)
D: Stan drukarki - poprawka odczytu wartości totalizerów
C: nowe definicje nadruku SAD z tłami formularzy

2007.02.27 - VATowiec 3.11/W32, Kadrowiec 2.11/W32, Celin 0.86/W32
- opisy kolumn w oknie Kolumny
K: Absencja - reorganizacja tabel podsumowujących - wymagane przeliczanie wszystkich absencji
- Kategorie KD - nowe polecenie Import domyślnych
V: Plan Kont - nowa opcja konta księgowego - kolumna "bs" - bez syntetyki
V: nowa stała: "Od kiedy nowy format wydruku PKPiR ?"
V: poprawka wydruku gwarancji: pobiera towar lub pozycje z jakimś okresem gwarancji w Katalogu Towarów i Usług
V: usprawnienie aktualizacji noty/wezwania w Księdze
K: Absencja - pole listy z datami wypłat
V: dodatkowe pola w PVAT dla kategorii "C" rejestru vat sprzedaży
- rozbudowa definicji RapDef XML (eksport/import raportów definiowanych) o notatki

2007.02.14 - VATowiec 3.10/W32, Kadrowiec 2.10/W32, Celin 0.85/W32
V: automatyczna dekretacja różnic kursowych: finansowych i podatkowych
K: definicje PIT40, PIT11
V: poprawka wyszukiwania towaru
V: wydruk PKPiR - dodatkowo nowy wzór bez kompresji
- nowa opcja Kopiuj menu podręcznego (prawy mychy)
V: Rejestr VAT i Operacje walutowe - możliwość kopiowania dokumentu (np. do faktur zaliczkowych)

2007.02.08 - VATowiec 3.09/W32, Kadrowiec 2.09/W32
V: nowe stałe:
     "Różnice kursowe między RV i KD - ujemne - kategoria KD ?", "Różnice kursowe między RV i KD - dodatnie - kategoria KD ?"
     "Różnice kursowe - kosztowe - kategoria KD ?", "Różnice kursowe - przychodowe - kategoria KD ?"
K: dodatkowe pola w UZMSC dotyczące KUP 20% i 50% - przydatne w płacach
V: okno wyboru towaru - filtr na stany <> 0   (wymagana weryfikacja na magazynach)
V: Zestawienia->Podatek dochodowy - nowa opcja zaliczki kwartalnej
V: Bank/Kasa.. specyfikacja oraz okienko zapłat: dodatkowa kolumna z kwotą różnicy kursowej
V: Bank/Kasa.. -> automatyczne generowanie różnic kursowych - wymagane ustawienie w/w kategorii KD
V: Magazyny->Weryfikacja - zaostrzenie kryteriów i zapis komunikatów do System->Zdarzenia->Magazyn
- poprawka słownika notatek
K: poprawka sortowania składników płacowych

2007.01.31 - VATowiec 3.08/W32, Kadrowiec 2.08/W32, Celin 0.83/W32
- wydruk szablonów do pliku w formacie RTF
V: Zestawienia->Magazyn-> poprawka wydruku remanentu
V: FK->Dziennik Chronologiczny->[Sumuj] - zapis wyników kontroli do System->Zdarzenia->"dziennik"
V: Należności i Zobowiązania: nowe stałe "Należności w/g daty księgowania ?" i "Zobowiązania w/g daty księgowania ?"
V: Należności i Zobowiązania: opcja do kontroli w/g daty księgowania oraz możliwość zapisu kontroli do logu
V: FK->Plan Kont - poprawka sumowania syntetyki na wydruku - sumuje pierwszy poziom
V: FK - poprawka przenoszenia zerowych BZ do BO
- Kategorie KD - nowa kolumna okresu ważności - od kiedy ?
V: Kategorie RV - nowa kolumna okresu ważności - od kiedy ?
V: Księga Dokumentów-> dla OF -> wydruk PKPiR w/g nowego wzorca
- Kategorie KD - możliwość definiowania kolumn PKPiR
- nowa tabela PDR - podatek i stałe roczne firmy

2007.01.18 - VATowiec 3.07/W32, Kadrowiec 2.07/W32, Celin 0.82/W32
- autouzupełnienia w wybranych kolumnach tabel i polach formularzy
K: dodatkowa kolumna podsumowania w Z3
K: Płace->Listy płac-> dla wybranej osoby [Sumuj] - przeliczenie z logiem
- Raporty Definiowane - nowa funkcja do formuł: Wojewodztwo(kod_pocztowy)
K: Płace->Składniki płacowe - możliwość edycji formuły w okienku tekstowym
V: Plan Kont - dodatkowe pole OPIS, edycja poprzez guzik notatki, treść widoczna w stopce okienka
V: dodatkowe informacje na fakturze eksportowej dot. kursów i wartości w walucie krajowej
V: Katalog Towarów i Usług - nowa kategoria pozycji "P" (kol."K") - prawie towar - możliwość wydruku na WZ/PZ/...
V: Zlecenia Transportowe - rozbudowa
V: Bank,Kasa,... - opcja autodekr - komunikat od braku konta domyślnego przy kontrahencie
V: okienko wyboru konta - poprawka szukania za pomocą guzika lupy
V: nowa stała "Autonumeracja numeracja PK podczas księgowania ?"

2007.01.03 - VATowiec 3.06/W32, Kadrowiec 2.06/W32, Celin 0.81/W32 i DF32 1.26/W32
V: autonumeracja w kolumnie "segregator", nowe stałe z nią związane i okienko FK->Numeracja segregatora
- nowe funkcje do zastosowań w raportach definiowanych, nadrukach, szablonach, ....:  or() i and()
- poprawka zamykania programu - zamknięcie wszystkich otwartych podglądów wydruków
V: odblokowanie autonumeracji normalnej w starym roku

2006.12.24 - VATowiec 3.05/W32, Kadrowiec 2.05/W32, Celin 0.80/W32 i DF32 1.25/W32
- System->Użytkownicy: nowa kolumna "prac." - przeglądanie tylko własnych dokumentów
K: Płace - personalizacja list płac
- nowa opcja uruchomieniowa /Mpamięć - szczegóły w helpie
- procent wolnej pamięci na pasku statusu
K: RCP->Rygor - rozbudowa
V: Zlecenia napraw i transportowe - rozbudowa
K: Płace->Wynagrodzenia: dodatkowe pola własne
- przyśpieszenie tworzenia bazy nowej firmy

2006.12.18 - VATowiec 3.04/W32, Kadrowiec 2.04/W32, Celin 0.79/W32
- zapamiętanie ścieżki importu z pliku
V: Kompletacja - poprawki i usprawnienia
V: zmiana formy działalności w dowolnej chwili - Słowniki->Stałe firmy->kol. FD
- dodatkowy format wydruku do pliku Excel XML
K: Składniki płacowe -> formuła: kontrola liczby nawiasów po edycji
K: nowa stała "Skróty funkcji w formułach płacowych ?"  (komunikaty w System->Zdarzenia->płace)
- poprawka obsługi zamykania aplikacji z aktywnymi oknami podglądu wydruku
V: Środki Trwałe - poprawka wydruku OT i LT

2006.12.09 - VATowiec 3.03/W32, Kadrowiec 2.03/W32, Celin 0.78/W32
- Raporty Definiowane: nowa opcja - obrót raportu o 90°
- Raporty Ulubione: dodatkowe kolumny: liczba wierszy na stronie, wyłącz numerację stron
- Raporty ... - poprawa gospodarki pamięcią dla bardzo dużych raportów lub "słabych" komputerów
- Raporty ... - nowa opcja "wyłącz tytuł"
K: Wynagrodzenia: nowe kolumny PFRON
- nowa stała "Kopia tabel przed indeksowaniem ?" - domyślnie TAK, kopia to pliki dbk, można wyłączyć (NIE)
V: Autosumy - nowa kolumna "wył." - wyłączenie działania wybranej definicji autosum
V: Zestawienia finansowe - rozbudowa - nowe kolumny plan i procent dla wyniku narastającego
V: Zestawienia finansowe - jednoprzebiegowe przeliczenie - poprawka na odwołania R do następnych pozycji
K: Listy Płac - pole opis do 64 znaków
K: Kartoteka osobowa - nowe pole data ważności dowodu osobistego
- przyśpieszenie pracy w opcji  T
V: Środki Trwałe - autonumeracja NT już podczas przeliczenia
K: Rodzaje List Płac -> rozbudowa okna (nowe polecenie Kopiuj)
- System->Użytkownicy: rozbudowa okna

2006.11.30 - VATowiec 3.02/W32, Kadrowiec 2.02/W32, Celin 0.77/W32
- Raporty Definiowane: obsługa makr w notatkach drukowanych
V: Rejestry VAT - przyśpieszenie sumowania
- Raporty Definiowane: nowa opcja wyłączenia numeracji stron
V: Księga Dokumentów i Terminarz: włączenie obcych dokumentów do terminarza
V: Należności i Zobowiązania: dodatkowa opcja wydruku wiekowania "dodaj kolumnę z FK ?"
V: Towary - wstawienie wiersza informacyjnego z pełną nazwą towaru
V: Zestawienia finansowe - poprawki
- Katalog Towarów i Usług - dodatkowy guzik JM - przeliczanie jednostek miar wybranej pozycji
V: RV, OW, GM, KD: nowa kolumna "segregator" do określenia położenia fizycznego papierka
V: FK->Autosumy - automat uzupełnienia wykazu kont po wybraniu konta syntetycznego
- poprawka wydruków RTF (notatki)  z czcionką podkreśloną i przekreśloną
K: poprawka liczenia historii pracy z urlopem bezpłatnym
K: wydruk listy płac - możliwość wyboru osób
- poprawka filtrowania w oknie
- rozbudowa i poprawka wydruku do htm (html)
K: RCP - opcja przeniesienia do Kart Pracy
- Kontrahenci i Osoby: zwiększenie pola z nr domu do 6 znaków

2006.11.16 - VATowiec 3.01/W32, Kadrowiec 2.01/W32, Celin 0.76/W32
- nowa stała "Czy format PDF Acrobat 6 lub nowszy ?"
    (ma związek z kodowaniem polskich znaków w tekstowym PDF)
K: RCP - rozbudowa i poprawki
- wyłączenie ukrywania folderu z archiwum
K: nowe okno "Rygor" pracy w tygodniu
V: poprawka Słowniki->Notatki
K: rozbudowa filterka w oknie wyboru osoby
V: Noty i wezwania odsetkowe - możliwość wpisania własnych odsetek dla nieznanego rodzaju odsetek
V: skrócenie czasu dodawania nowej firmy
- podział menu Pomoc na Pomoc i Operacje
V: rozbudowa FK->Zestawienia finansowe oraz odpowiednia poprawka definicji ZestFin XML
- poprawka edycji w polu czas dla nowego browsera
- Kontrahenci: nowe pole SKYPE i link do rozmowy przez SKYPE
V: FK - przyśpieszenie księgowania i weryfikacji
- nowa stała "Czy generować PK dla autosum ?" - możliwość podglądu i wydruku efektów autosumy

2006.11.03 - VATowiec 3.00/W32, Kadrowiec 2.00/W32, Celin 0.75/W32 i DF32 1.24/W32
- System->Użytkownicy - nowa opcja blokady użytkownika
V: obsługa składów celnych - Słowniki->Magazyny->"skład"
V: Zamówienia-> wydruk oferty w językach angielskim i francuskim
V: Rejestr VAT-> dodatkowa kolumna "paragon"
V: Kasa - poprawka numeracji dokumentów KW/KP
V: nowa stała: Domyślny "Czas" z zegara komputera ?
- nowe okno i zadania w Pomoc->Zapytaj doradcy
V: nowa stała: "Wydruk RV - nr paragonu z opisem transakcji ?"
- poprawka obsługi uszkodzonych indeksów - jeszcze większa niezawodność
- okno Kontrahenci - link do Gadu-Gadu
V: faktury eksportowe - przebudowa, nowe języki: holenderski, hiszpański, niemiecki
- Katalog Towarów i Usług: dodatkowe pola nazw w językach obcych: niemiecki, hiszpański
- Kontrahenci: dodatkowa kolumna "Tel" z nr telefonu
- dodatkowe języki interface: holenderki, hiszpański, niemiecki
   (język interface ustawia się w System->Użytkownicy-> kolumna "język")
V: zamówienia i oferty - przebudowa, nowe języki: holenderski, hiszpański, niemiecki
K: umowy zlecenia - poprawka wydruku informacji dodatkowej 
V: zwiększenie pola "nr fabr." do 24 znaków
- Katalog Towarów i Usług - zwiększenie pola ID do 10 cyfr

2006.10.09 - VATowiec 2.99/W32, Kadrowiec 1.99/W32, Celin 0.74/W32
V: import danych w formacie KAMSOFT  (dane z apteki do biura rachunkowego)
V: domyślne uzupełnienie ilości=1 dla usług po wpisaniu ceny
K: nowe pole w tabeli składników listy: ZERO - czy wartość zerowa - do filterka
K: Listy Płac -> opcje szybkiego filtru "wszystkie","niezerowe","zerowe"
V: Należności i Zobowiązania - opcja skróconej kontroli
V: Potwierdzenia Sald - nowy guzik Kontrola i automatyczna kontrola przed wydrukiem (o ile jest potrzebna)
V: Zamówienia - poprawki aktualizacji daty realizacji i dokumentu związanego
V: Kategorie RV - nowa opcja "Licz w/g struktury sprzedaży..."
V: Cenniki - rozbudowa (+ angielski i francuski)
V: Wezwanie do zapłaty - notatka drukowana
- Terminale - dod. kolumna ostatnio zalogowany użytkownik
V: kontrola i automatyczna naprawa dekretów pseudowalutowych
- Raporty Definiowane - przyśpieszenie
V: nowa stała "DP oznacz jako zaksięgowany w okr.zamkniętym ?" (dokument przedpłaty)

2006.09.27 - VATowiec 2.98/W32, Kadrowiec 1.98/W32, Celin 0.73/W32 i DF32 1.23/W32
- Raporty Definiowane - nowe opcje "aktywne, ukryte, wszystkie"
- Użytkownicy - nowe opcje uprawnień: praca od godziny i praca do godziny oraz komputer(y)
  (ta ostatnia, to lista nazw komputerów na których można się logować)
V: Nalezności i Zobowiązania -> nowe okienko i tabelka - zestawienie
V: Nal.i Zob.->[Zestawienia] - dodatkowe polecenie [Kontrola]
- wydruki z okna - możliwość włączenia opisów kolumn
- XML - dodatkowe pola: data i wersja definicji - zapisywane do XML
- stałe miesięczne - nowe pola dla składek obnizonych

2006.09.19 - VATowiec 2.97/W32, Kadrowiec 1.97/W32, Celin 0.72/W32 i DF32 1.22/W32
- optymalizacja/rozbudowa/testy współpracy z drukarką PosNet Thermal 2.02
   dzięki uprzejmości firmy POSNET, równolegle powstaje nowa aplikacja DFemul
- Alerty - poprawka funkcji Raport() - zwraca fałsz po nieudanej wysyłce e-mail
- Katalog Towarów i Usług - [Szczegóły] - nowe pole nazwy dla wydruków fiskalnych
- szybsze otwieranie okna wyboru konta FK

2006.09.10 - VATowiec 2.96/W32, Kadrowiec 1.96/W32, Celin 0.71/W32 i DF32 1.16/W32
D: usprawnienia dla protokołu POSNET
D: nowa stała: "Czy zapisać do logu DF*.txt przebieg komunikacji ?"
D: - przetestowanie - Posnet Thermal - dzięki uprzejmości  www.marktom.pl
- Katalog Towarów i Usług, Magazyn, wyb.Towaru: - wyszukiwanie po "id"
V: rozbudowa zdalnych wydruków fiskalnych (musi być DF i zadeklarowana "katarynka")
V: nowa kolumna "ident." w magazynie i oknie wyboru towaru
- Stałe programów - nowa kolumna data dostępu - widać czy stała jest potrzebna ;)
- System->Użytkownicy - nowa kolumna "komputery" - dostęp na wybranych komputerach
V: Ewidencja przebiegu pojazdów - podczas sumowania wyłączenie aktualizacji dok.  w okresie zamkniętym
- faksowanie 
- Katalog Towarów i Usług - nowe kolumny - ceny w walucie obcej dla "numerków"
- System->Tabele->Indeksy - nowy guzik Napraw 

2006.08.30 - VATowiec 2.95/W32, Kadrowiec 1.95/W32 i Celin 0.70/W32
- Rap.Def. - usprawnienia
V: - Rejestr VAT - nowy guzik "Notatka do gwarancji"
- Katalog Towarów i Usług - nowe okno Formuły cenowe
K: Umowy Zlecenia - zerowanie stóp po wyłączeniu pola  formularza
V: nowa stała "Formuły cenowe aktywne" i automat wyliczeniowy
V: Bank/kasa... - możliwość wyboru wielu dokumentów nierozliczonych
- Kontrahenci - nowa opcja/kolumna "bez rozrachunków" (wyłączenie z terminarza oraz należności i zobowiązań)
- poprawka wydruku do pliku csv z raportów tabelarycznych
V: Bank/kasa...- nowa opcja wydruku zbiorczego PK

2006.08.20 - VATowiec 2.94/W32, Kadrowiec 1.94/W32 i Celin 0.69/W32
- podczas wysyłki na e-mail domyślnie wyłączone adresy użytkowników
K: Karty Pracy - dodatkowa kolumna "r" ręcznej zmiany stawki oraz automatyczne wypełnianie z kariery i etatu
V: Noty Odsetkowe - dodatkowa kolumna "dni darowizny"
- Raporty Definiowane - nowa opcja "maska" oraz poprawka definicji xml RapDef
- Rap.Def. - nowa funkcjonalność - dzielenie z przeniesieniem komórki tekstowej - szerokość w kol. 'precyzja'
                   (obsługuje " %r " lub _chr(10) jako polecenie nowego wiersza)
V: nowa tabelka KTLG_FC - formuły wyliczeniowe cen sprzedaży

2006.08.16 - VATowiec 2.93/W32, Kadrowiec 1.93/W32 i Celin 0.68/W32
V: Plan Kont - dodatkowe kolumny P5,P6 do zastosowań w raportach
V: Polecenie Księgowania - podpis osoby księgującej
- wyłączenie info o programie w nadrukach i szablonach
- Raporty Definiowane - optymalizacja w opcji z tabelką specyfikacji
V: dekretacja - "inteligentne" wstawienie kwoty i strony w dodawanym dekrecie
V: nowa stała "Potwierdzenie salda bez wymienionych rodzajów dokumentów:"
V: nowa stałą "Automatyczna numeracja dokumentów kasy ?"
- nowa polecenie menu Pomoc->Połącz z serwisem
- nowa stała programów "Adres IP pomocy bezpośredniej."
V: nowa funkcja w alertowaniu: NalZob_kontrola(<data>) - opis w helpie
- możliwość zdefiniowania kilku "katarynek" (stała "Komputer(y) w roli katarynki (nazwa/użytkownik,...)")
V: Księga Dokumentów i Operacje Walutowe - szybki filtr po rodzaju dokumentu

2006.08.06 - VATowiec 2.92/W32, Kadrowiec 1.92/W32 i Celin 0.67/W32
V: usprawnienia w Banku/Kasie i Notach odsetkowych - zmiana okresu
V: Dokumenty Seryjne - poprawka czyszczenia zbędnych dokumentów
V: Wyposażenie - dodatkowa kolumna z nr dokumentu zakupu
- Raporty Definiowane - dodatkowe zapytanie przy włączaniu/wyłączaniu wszystkich kolumn
V: Dokumenty Seryjne - rodzaj dokumentu i termin zapłaty
V: optymalizacje - przyśpieszenie sumowań
V: Zlecenia Transportowe - faza projektu
- wydruk do PDF - nowa stała "Czy format PDF graficzny ?"
- poprawka wydruku do plików graficznych (JPG,BMP,...)
- nowa funkcja Pytaj() w nadrukach, formularzach, ....
V: Należności i Zobowiązania - możliwość wysłania pełnej kontroli jako zlecenie do "katarynki"
- nowe okienko Pomoc->o programie->Rejestracja ( rejestracja wersji Freeware on-line )

2006.07.20 - VATowiec 2.91/W32, Kadrowiec 1.91/W32 i Celin 0.66/W32
V: Kategorie RV - nowa opcja: zmiana znaku w KD
- przyspieszenie nowej obsługi okien na komputerach z małą ilością RAM
K: cd.Z3
V: poprawki w czynszach
V: kasa walutowa - fifo - cd.
V: rabat - dodatkowe 2 cyfry po przecinku
V: wyliczanie salda zadłużenia w/g kursu dokumentu
K: Kartoteka - dodatkowe pole "e-mail"
V: nowa stała "Czy automatyczna kompletacja ?"
K: rodzaje list płac - nowa opcja "Lista dodatkowa ?"
V: Wyposażenie - dod.kol. cena ewidencyjna
V: Rejestr VAT->Stopka VAT: dod.kol. ręczna zmiana - blokada automatów
V: nowe okienko Słowniki->"Jednostki miary" z kol.precyzja do autokompletacji
- rozbudowa zdarzeń - system komunikatów
V: poprawka i rozbudowa obsługi adresów historycznych magazynów
- zmniejszenie zapotrzebowania za zasoby GUI (ważne dla Windows 98)
V: nowa kolumna/opcja w RV,operacjach,księdze - data sprzedaży jako okres miesięczny
V: poprawka wydruku rejestru księgowań (Plan kont->FK) - wygląd + wielowalutowość
- zapamiętanie położenia i rozmiaru okien - oprócz ADMINa
- wskaźnik postępu podczas przeszukiwania podglądu wydruku powyżej 50 stron
- Kontrahenci - dodatkowa ochrona przed skasowaniem, gdy jest skojarzony z płatnościami
V: wydruk rejestrów vat kwartalnych - liczba porządkowa: roczna, gdy ustawiona roczna, w przeciwnym wypadku kwartalna

2006.06.29 - VATowiec 2.90/W32, Kadrowiec 1.90/W32 i Celin 0.65/W32
- Raporty Definiowane - poprawka kalkulacji szerokości kolumny
- Alerty - nowe funkcje Archiwizacja(<katalog_docelowy>) i Uruchom(<plik>)
V: dodatkowa opcja wydruku faktury eksportowej: bez waluty krajowej
- Pomoc->O programie: dodatkowy guzik Wyślij - historia do pomocy technicznej
- rozbudowa okienka podglądu zmian (prawy myszy->Zmiany)
V: Rejestr VAT: dodatkowa kolumna SAD (można ukryć)
- przyśpieszenie wyszukiwania
K: poprawka zbiorówki (wydruk po zaznaczeniu osób na liście płac)
V: nowe okienko Wyposażenie - rozszerzenie Zestawienia->Magazyn->Wyposażenie
V: Katalog Towarów i Usług: dodatkowe kolumny domyślnej kategorii RV sprzedaży i zakupów

2006.06.19 - VATowiec 2.89/W32, Kadrowiec 1.89/W32 i Celin 0.64/W32
- Raporty Definiowane - nowe opcje - grupowanie bez powtórek, precyzja (ilość cyfr po przecinku), średnia
- XML - poprawka definicji RAPDEF - nowe opcje raportów - pełna instalka
V: pobranie e-mail kontaktów do wysyłki dokumentu
V: opcjonalne podsumowanie ilości na fakturze vat
- dodatkowa lista wyboru adresów e-mail podczas wysyłania
V: zamówienia - włączone nadruki + szablony
V: Noty odsetkowe i Wezwania - nowe opcje automatu - zakres terminów zapłaty
- poprawki i usprawnienia szablonów
- zmiany funkcjonalności wysyłania SMTP: podział na bloki, ścieżka postępu, ...
- raporty definiowane - nowa funkcja do formuł: KursWaluty(<rodzaj>,<waluta>,<data_waluty>)
- Katalog Towarów i Usług - automat przeliczeniowy w opcji [Sumuj]
- przyśpieszenie sumowanek
- przekazywanie zadań do komputera typu "katarynka"
V: okienko płatności z filterkiem na okres
K: poprawka autouzupełnienia ubezpieczeń do eksportu
V: opcjonalnie WZ z cenami sprzedaży: stała "Wydruk WZ z cenami sprzedaży ?"
V: Gospodarka Magazynowa - dodatkowa kolumna informacyjna "MM"
- Stałe Programów - buforowanie/ogólny wzrost wydajności - w oknie kolumna informacyjna "b."
K: cd. Z3
- Użytkownicy: nowa kolumna data ostatniego logowania
- Użytkownicy - prawa: nowa kolumna data ostatniego otwarcia okna
V: kasa walutowa - automat FIFO - wstęp
- usunięcie błędu "Przekroczenie stosu ...." - tj. blokada super nerwusów

2006.05.18 - VATowiec 2.88/W32, Kadrowiec 1.88/W32 i Celin 0.63/W32
- blokada zmiany numeru konta FK przy występujących obrotach
V: nowa stała "Bez waluty krajowej na fakturze eksportowej"
V: dodatkowe pole ROK w rejestrze księgowań RST_FK (wymagana pełna weryfikacja w planie kont)
V: poprawka wydruku potwierdzenia sald
V: poprawka obsługi dokumentów zbiorczych GM
- raporty definiowane - możliwość zastosowania "parametrN" w formułach
V: poprawka należności i zobowiązań - kilka przedpłat w jednym dok.finansowym
V: filterek Plan Kont->FK do dekretów bieżącego roku
- wyłączanie zbędnych opcji menu
- zmiana menu System->Zasoby->Tabele na System->Tabele
- poprawka autonumeracji
V: nowa stała "Czy drukować fakturę bez rabatu ?"
- Kontrahenci - dodatkowe wyszukiwanie po NIP bez kresek  - "NIPbk"
V: Zestawienie podatku dochodowego - dodatkowa kolumna - zaliczka narastająco
K: Kartoteka Osobowa - dodatkowe szybkie wyszukiwanie po NIP i PESEL
V: nowa opcja wydruku remanentu - "Suma JM"
- raporty definiowane - optymalizacja
- stałe firmy do menu Słowniki
K: cd. zestawienia Z3
V: rejestry vat - szybki filtr na rodzaj dokumentu + wydruk rv w/g rodzaju
V: katalog towarów i usług - edycja cen brutto
V: księga dokumentów - dodatkowy guzik [Moje]
V: kasy rejestrujące - nowe pole w zestawieniu VAT (VAT7(51) = PVAT->KASY)
V: nowa kolumna w RV: MP - czy papier małego podatnika na metodzie kasowej ?
V: okno specyfikacji - nowa opcja pod [Sumuj] - przeliczenie dla nowego rabatu i ceny
- poprawka wydruku do dbf
- nowa funkcja alertowania RapMas() - raportowanie masowe

2006.04.06 - VATowiec 2.87/W32, Kadrowiec 1.87/W32 i Celin 0.62/W32
K: nowe okienko - Zestawienie roczne absencji
V: poprawka/rozbudowa zestawień finansowych - złożone formuły
- wykresy
K: nowy guzik "Dekretuj" w listach płac
- nowy guzik "Kopiuj" w definicjach nadruku i IPS
- zwiększenie pól w definicjach praw dostępu
- rozszerzenie działania funkcji alertowania: Raport()  - można przekazywać wiele parametrów do raportu oraz wysyłać na wiele adresów e-mail
- wyłączenie komunikatu o nerwusie i wstawienie klepsydry
V: przyśpieszenie sumowania w RV
V: rozbudowa wydruku księgowań: menu FK->Plan kont->[FK]->"Drukuj"
V: "zapamiętanie" guzika "Moje"
- przyśpieszenie otwierania okien
K: rozbudowa RCP
V: rozbudowa kontroli w banku/kasie/.. - sprawdzenie dokumentów skojarzonych
- dodatkowe formaty wydruków do plików graficznych: "jpg","png", "tiff", "bmp"
V: nowa stała programu: "Wydruk kwartalny RV ?"
V: wydruk noty odsetkowej i wezwania z dodatkową kolumną "dni"
V: aktualizacja znacznika księgowania we wszystkich modułach
V: dodatkowa kolumna Plan kont->FK->"Kontrahent"
- poprawka szablonów

2006.03.16 - VATowiec 2.86/W32, Kadrowiec 1.86/W32 i Celin 0.61/W32
- dodatkowe guzki "Sortuj a-z", "Sortuj z-a", "Filtruj"
- poprawka działania sortowania i filtrowania
- dalsze usprawnienia nowej obsługi okien (opcja T)
V: więcej informacji do helpa
V: przyśpieszenie dodawania dokumentu i zwiększenie niezawodności
V: dodatkowa kontrola dokumentów - info do System->Zdarzenia->"księga"
V: rozbudowa zestawień finansowych
- guzik kalkulatora na podglądzie wydruku

2006.03.07 - VATowiec 2.85/W32, Kadrowiec 1.85/W32 i Celin 0.60/W32
- zapamiętanie opcji wyboru konta z planu kont
V: dodatkowe kolumny „czas” w ewidencji przebiegu pojazdu
V: dokumenty seryjne z opcją „Tylko do KD”
V: dodatkowa opcja wydruku remanentu – „bez wartości”
V: rozbudowa raportów GM -> Rozchody i Przychody
- poprawka wydruku do pliku w formacie htm
- zmiana obsługi błędu otwarcia pliku – bez wysyłania logu
V: info o składnikach w WZ/PZ zbiorczej
V: poprawka wydruku raportu kasowego z zaliczek
- usprawnienia indeksowania tabel
- zmiana okienek komunikatów i zapytań
- automatyczne odpowiedzi w komunikatach
V: nowa definicja XML faktury i poprawka importu w rejestrze vat
V: opcjonalny wydruk nr tel., fax i e-mail na fakturze VAT
- więcej pomiarów wydajnościowych w System->Terminale
- System->Zdarzenia – guzik Wyczyść, usuwanie widocznych zapisów
V: dynamiczne szerokości kolumn na wydruku PK

2006.02.17 - VATowiec 2.84/W32, Kadrowiec 1.84/W32 i Celin 0.59/W32
- wyszukiwanie na podglądzie wydruku (klawisze F7 i F3)
- testy wydajnościowe – System->Terminale – dodatkowe kolumny informacyjne
V: cenniki
- nadruki – rozbudowa algorytmu wyliczania parametrów
K: nowe okienko – historia w wynagrodzeniach
- rozbudowa systemu uprawnień – możliwość zdefiniowania formuły blokady kolumny
K: formularze ZUS – nowa kolumna „be” - bez eksportu do płatnika
V: nowe definicje VAT7 i VAT7K
K: poprawka wydruku rachunku UZ
V: przyśpieszenie księgowania i weryfikacji FK
- nowe ustawienia uprawnień - „kolumny ukryte” w System->Użytkownicy->Prawa
V: rozbudowa okienka FK->Automatyczne dekrety
- kontrahenci – nowe pola: prowizja procentowa i koncesja
V: tabelka specyfikacji – nowe pole ilość po korekcie (IL_OBLPK)
- kolorowe/definiowane wyróżnienia w tabelach (tylko nowe – opcja /T)

2006.01.29 - VATowiec 2.83/W32, Kadrowiec 1.83/W32 i Celin 0.58/W32
- rozbudowa alertów – czasy zezwolenia na uruchomienie
- usprawnienia w raportach definiowanych
- rozbudowa systemu zdarzeń
V: nowe polecenie w GM – rozchody
V: zwiększenie ochrony dokumentów produkcji
- dalsze usprawnienia nowej obsługi okien
- możliwość definiowania wielu formularzy IPS o tym samym symbolu z wyróżnikiem po znaku „;”
V: import z pliku wymiany w formacie Insert
V: poprawka dekretacji w banku/kasie
V: FK – nowe polecenie kopiowania planu kont na rok następny
V: usprawnienia w środkach trwałych
V: poprawka wydruku polecenia księgowania
- testy wydajnościowe – System->Terminale: CPU,HDD,LAN
2006.01.07 - VATowiec 2.82/W32, Kadrowiec 1.82/W32 i Celin 0.57/W32
- zapis do logu zmian w szczegółach
V: poprawka przenoszenia dokumentów z GM do RV – data wystawienia
- nowa opcja w raportach definiowanych – liczba porządkowa grupy
- nowa tabelka z historią zmian kodów towarowych (KTLG_K): PKWiU, KWiU, SWW
V: możliwość autonumeracji z maską roku i miesiąca – tylko numeracja normalna (rok/....../nr)

2006.01.05 - VATowiec 2.81/W32, Kadrowiec 1.81/W32 i Celin 0.56/W32
- rozbudowa uprawnień – dodatkowa opcja kolumn z dostępem
V: - rozbudowa inwentaryzacji
V: - dodatkowa kolumna „kod towaru” w zamówieniach i specyfikacji (jak zwykle można ukrywać)
V: - nowa opcja/kolumna w GM – przeniesienie do RV przeciwstawne, np. z rozchodu do zakupu
- ciąg dalszy rozbudowy nowej obsługi tabel – uruchamianie z opcją /T
V: - nadwyżki i niedobory w inwentaryzacji
- rozbudowa komunikatora – archiwum wiadomości
- nowa definicja XML RSS (tak, chodzi o kanały RSS)
- nowa funkcja do wykorzystania w alertach XMLexp(<def_xml>,<plik>)
V: nowa funkcja w alertach: GM_kontrola()
V: poprawka wydruku MM
V: rozbudowa zestawień finansowych, nowa definicja XML ZestFin – eksport/import zestawień
V: zmiany w oknie Noty odsetkowe
V: nowy sposób zaokrąglania dla deklaracji VAT7
V: poprawka księgowania do FK
KV: zaokrąglanie zaliczki na PD
K: dodatkowa data księgowa na listach płac
K: poprawka wyliczania podsumowania w historii pracy
V: dodatkowa wersja weryfikacji księgowań, czyli teraz: dla wybranego konta, skrócona, pełna
(skrócona, to weryfikacja księgowań, które były rozksięgowywane lub usunięte)

2005.12.01 - VATowiec 2.80/W32, Kadrowiec 1.80/W32 i Celin 0.55/W32
- przeniesienie zapisu zdarzeń z plików do bazy – nowe okno System->Zdarzenia
V: - poprawka wydruku remanentu – kolumna JM
- rozbudowa uprawnień w oknie – System->Użytkownicy->Prawa
- dodatkowa ochrona danych – kopie plików przed pakowaniem

- VATowiec 2.79/W32, Kadrowiec 1.79/W32 i Celin 0.54/W32
K: nowe okienka w Absencji: Dokumenty i Z3
- zapis opcji wydruku z okna do bazy
K: nowe funkcje płacowe: ZAS(<kody>) i ZASD(<kody>)
- Szablony
V: poprawka wydruków magazynowych – więcej opcji
- nowa stała "Separator w formacie CSV.”
V: operacje walutowe – dodatkowy, o ile jest wymagany, kurs walut dla vat i specyfikacji
V: okienko dostaw – dodatkowe kolumny okres i rodzaj gwarancji, aktualizacja gwarancji w dokumencie sprzedaży
- raporty definiowane – dodatkowa kolumna „Podtytuł” i możliwość zastosowania formuł w {}
- usunięcie błędu archiwizacji spowodowanego atrybutem kompresji folderu na NTFS
V: nowa stała „Czy noty odsetkowe na potwierdzeniu salda ?”
V: gospodarka magazynowa – możliwość łączenia dokumentów

2005.11.04 - VATowiec 2.78/W32, Kadrowiec 1.78/W32 i Celin 0.53/W32
- notatki w raportach definiowanych i ulubionych
V: poprawka wydruku potwierdzenia salda
K: nowe pole "formuła komunikatu" w kodach absencji
V: nowe stałe: "Czy drukować fakt.bez informacji o zapłacie ?","Wydruk zamówienia bez VAT ?"
V: możliwość wydrukowania pro formy po stronie zakupów
V: alerty - nowa funkcja MG_weryfikuj(<lista_magazynów>) - reszta w helpie
V: zamówienia - możliwość autonumeracji dla dostawcy (stała "Nr zamówień dla dostawców ?")
V: nowy wydruk - "Korekta różnicowa"
- Raporty Definiowane - optymalizacja wykorzystania indeksów
V: zamówienia – rozbudowa, notatki
- wydruk z okna – dodatkowe opcje
V: poprawki w banku/kasie – zmiana dokumentu a saldowanie w oknie kontrahentów
K: nowe okienko Rodzina->Zasiłki

2005.10.07 - VATowiec 2.77/W32, Kadrowiec 1.77/W32 i Celin 0.52/W32
- zmiany zarządzania pamięcią - dużo większe raporty
- poprawka "Filtruj" dla pól logicznych i numerycznych
- rozbudowa "Szukaj" - kontynuacja po [F3]
V: poprawka aktualizacji "saldo" w kontrahentach po operacjach bankowych
K: korekta funkcji PobierzSklPlc() i definicji PIT11
- przyśpieszenie otwierania okien (widoczne od drugiego otwarcia)
- poprawka nadruków - lewy margines
- raporty definiowane - możliwość odwołania do parametru raportu w tytule
               (np. Raport za okres %parametr )
V: należności i zobowiązania - dla nowego dnia (pusta tabelka) możliwość wyboru kontrahenta
V: należności i zobowiązania - możliwość usunięcia pozycji lub wielu zaznaczonych
V: nowa stała: "Czy drukować cenę po rabacie ?"
- import XML - pasek postępu przy imporcie pojedynczego pliku
- włączenie do wersji instalacyjnej bazy Urzędów Skarbowych w pliku us.xml (import za pomocą def.xml KONTRAH)
V: dokumenty seryjne - opis do 36 znaków
- "Szukaj" - nowa opcja do wyszukiwania we wszystkich kolumnach z tym samym typem
- okno Kontrahenci - dodatkowe kolumny "Właściciel" i "Nazwisko"  (przypomnienie: kolumny można ukrywać)
- raporty definiowane - dodatkowa opcja "wysokość wiersza"
V: noty odsetkowe - rozbudowa i zmiana wydruku
V: należności i zobowiązania - poprawka procedury wyboru kontrahenta do kontroli
- nowe definicje eksportu do IPS
V: poprawka rejestru zleceń - nowa kolumna "Rodzaj"

2005.09.24 - VATowiec 2.76/W32, Kadrowiec 1.76/W32 i Celin 0.51/W32
V: przyśpieszenie księgowania i weryfikacji w planie kont
V: Należności i Zobowiązania - poprawka kontroli + możliwość kontroli dla wybranego kontrahenta + raport
V: dodatkowe kolumny PK w RV i OW
V: nowy automat w Banku/Kasie - dokument przedpłaty
- poprawka dodawania nowego konta w planie kont
K: UZ - dodatkowe opcje wydruku
- dodatkowe zabezpieczenia przed usunięciem pozycji w oknie Kontrahenci
V: większa kontrola dat
V: nowe polecenie Kontrola w Zestawienia->Magazyn - sprawdzenie i uzupełnienie stanów dziennych
V: poprawka automatu w Notach Odsetkowych
V: dodatkowe kolumny w oknie z zapłatami
V: wyłączenie zbędnych podsumowań na wydrukach np. Dziennik Chronologiczny
V: Specyfikacja - dodatkowa informacja o rodzaju pozycji katalogowej
K: rozbudowa eksportu do Płatnika - możliwość wskazania tabeli w bloku wielokrotnym

2005.09.12 - VATowiec 2.75/W32, Kadrowiec 1.75/W32 i Celin 0.50/W32
- rozbudowa dla pełnej rachunkowości: plan kont, dodatkowe kolumny
- poprawka podglądu wydruku
K: nowe funkcje płacowe Srednia() i Suma()
- usprawnienia w raportach definiowanych
- porządki w strukturze bazy danych - usprawnienia dla wersji sql
- większa ochrona plików archiwum - atrybut RO, ukrycie katalogu ARCHIWUM
V: przyśpieszenie pracy
K: nowe polecenie Składniki Płacowe->Import
V: Należności i Zobowiązania -> przyśpieszenie kontroli
V: Noty Odsetkowe - rozbudowa
K: włączone okienko Kontrahenci
- wewnętrzny komunikator
- w kartotekach dodatkowe pole "data dodania"
- nowa opcja menu poręcznego "Zmiany"  (prawy klawisz mychy w oknie)
- dodatkowa opcja "rezerwy" wydruków magazynowych

2005.07.19 - VATowiec 2.74/W32, Kadrowiec 1.74/W32 i Celin 0.47/W32
- wymiana obsługi tabel - nowe tabelki po uruchmieniu z opcją /T  (stałe przełączenie w kolejnej wersji)
- rozbudowa opcji "Filtruj" menu podręcznego
- poprawka wydruku rejestru vat - więcej ustawień

2005.07.17 - VATowiec 2.73/W32, Kadrowiec 1.73/W32 i Celin 0.46/W32
- "remont" źródeł - przygotowanie do gruntownej wymiany obsługi tabelek
- wiele drobnych zmian i usprawnień

2005.06.10 - VATowiec 2.72/W32, Kadrowiec 1.72/W32 i Celin 0.45/W32
V: nowe okno Przelewy
- dodatkowe informacje w errorlogu, np. wskazanie uszkodzonego pliku, data i czas kompilacji, ..
V: eksport przelewu do formatu Elixir
K: poprawka księgowania list płac - automatyczny podział na datę księgowania i datę wypłaty
V: automat generowania przelewów na podstawie terminarza
V: plan kont - nowe kolumny obrotów miesięcznych narastająco
- więcej kolumn w limitach załadunku
- nowa opcja uprawnień użytkownika: Szef  (prawo do edycji obcych dokumentów)
V: dodatkowe kolumny w oknie podglądu dekretacji planu kont
- nowa opcja raportów definiowanych i parametrów wydruków: informacja o oprogramowaniu (UoR)
- nowa kolumna Tytuł w raportach definiowanych  (opcjonalny tytuł raportu o długości do 128 znaków)
V: guzik "Moje" w GM
V: produkcja - nowe polecenie "Kontrola"
- raporty definiowane: możliwość wyróżniania danych za pomocą formuły, opcja podsumowań strony
- poprawka definicji XML RapDef dla raportów definiowanych
V: należności i zobowiązania - dodatkowe wydruki
V: nowe pola i kolumny na nazwę konta FK w języku obcym oraz opisy transakcji i dekretacji
- Alerty - nowa kolumna Komputer - możliwość określenia miejsca alertowania
V: rozbudowa ewidencji pojazdów dla pełnej rachunkowości
V: nowa opcja kategorii rejestru vat - wyłączenie z wydruku
V: nowa stała programu: "Wydruk RV bez stawek vat:"

2005.05.22 - VATowiec 2.71/W32, Kadrowiec 1.71/W32 i Celin 0.44/W32
- nowe okienka: Sprzedawcy i zestawienie prowizji
V: zmiana listy sprzedawców
K: nowe funkcje płacowe:  Prowizja(<pole>), ProwizjaSzefa(<pole>) zwracająca wartość wybranej prowizji ze sprzedaży
V: nowe opcje specyfikacji:  Odbiór jako sprzedaż i Dostawa jako zakup
K: nowe pole w kartotece: PASZPORT
V: dostawy w specyfikacji:  sortowanie w/g daty i skrócenie listy
V: nowe okienko Należności i Zobowiązania
V: nowy wydruk magazynowy - kartoteka/operacje
V: dodatkowy guzik "Moje" w: rejestr vat, operacje walutowe, bank/kasa, zamówienia
- przyśpieszenie operacji wyboru - pierwszy znak do szybkiego wyszukiwania

2005.05.02 - VATowiec 2.70/W32, Kadrowiec 1.70/W32 i Celin 0.43/W32
V:- rozbudowa Bank/Kasa...
K:- poprawka generowania list płac dla UZ
- nowa procedura kontroli indeksów
- poprawka raportów definiowanych w systemie alertowania, funkcja Raport()
V:- nowe wydruki: WZ wartościowa, MM
V:- rozbudowa wydruku remanentu
K:- nowa funkcja płacowa: DniAbsKw()
- zwiększenie niezawodności i poprawa stabilności

2005.04.11 - VATowiec 2.69/W32, Kadrowiec 1.69/W32 i Celin 0.42/W32
- optymalizacja raportów definiowanych - rusza baza na www
V:- rozbudowa procedury kontroli w oknie Gospodarka Magazynowa
- zabezpieczenia na uszkodzony dwuklik myszki
K:- rozbudowa Ubezpieczeń
V:- Produkcja - nowe polecenie "Kopiuj"
- automat zamykający nieużywane pliki bazy danych
K:- dodatkowe pole formuły w kodach absencji do wyliczania kwoty wynagrodzenia

2005.04.04 - VATowiec 2.68/W32, Kadrowiec 1.68/W32 i Celin 0.41/W32
- wyszukiwanie w każdym oknie
- rozbudowa rap.def. - grupowanie i relacje odwrotne, poprawka sortowania, parametryzacja
V:- opcja blokady autodekretacji
V:- stała blokady syntetyki wielopoziomowej
K:- rozbudowa UZ/UD + wydruki
V:- poprawka inwentaryzacji
V:- nowe okna: Oddziały, Adresy MG, Stałe firmy
V:- rozbudowa GM
- xml dla raportów definiowanych
- nowe okno "Raporty ulubione"
V:- blokada zamkniętych okresów  (stałe firmy oraz stała programów -> KD,RV,OW,....)
- nowa funkcja Koniec() w Alertach - zakończenie pracy programu
V:- saldowanie zamówień - bieżąca zmiana importowanej ilości
V:- poprawka wydruku rejestru vat
- Firma i właściciele - opcje pogrubienia czcionki na wydrukach
V:- Rejestr VAT - dodatkowe kolumny związane prowizją dla sprzedawcy: prowizja procentowa i kwotowa
V,C: - Kontrahenci - notatki

2005.03.02 - VATowiec 2.67/W32, Kadrowiec 1.67/W32 i Celin 0.40/W32
- rozbudowa raportów definiowanych
V: - zwiększenie maksymalnej liczby pozycji wyciągów bankowych i PK do 999
- przystosowanie oprogramowania do pracy w trybach innych niż 96 DPI
V: - wyłączenie automatu obliczania strat z lat ubiegłych
K: - nowe okienko Bank/Kasa/Kompensaty + księgowanie zbiorcze do FK
V: - rozbudowa środków trwałych
K: - cd. UZ
- rozbudowa wyszukiwania
V: - optymalizacja procedury weryfikacji magazynu
- więcej tabel w raportach definiowanych
- nowe okno i tabela do ewidencji Oddziałów
- złagodzenie limitu dla liczby aktywnych użytkowników

2005.02.03 - VATowiec 2.66/W32, Kadrowiec 1.66/W32 i Celin 0.39/W32
- cd redukcji zapotrzebowania na pamięć GUI
V: - usprawnienia w GM
V: - personalizacja dokumentów w KD,RV,RW,GM
- dodatkowa opcja raportów definiowanych - suma narastająco
V: - poprawka wyboru dostawy w metodzie FIFO+

2005.01.15 - VATowiec 2.65/W32, Kadrowiec 1.65/W32 i Celin 0.38/W32
- nowa funkcja w alertach:
    Raport(<nazwa_raportu_definiowanego>,<adres_e-mail>,<serwer_smtp>,<uzytkownik>,<haslo>,<parametr>,<typ_pliku>)
   ( w pełni automatyczne wysyłanie dowolnego raportu definiowanego na wskazany adres e-mail )
K: - UZ z korespondencją seryjną i eksportem do IPS
V: - dodatkowa informacja na fakturze VAT o zapłacie gotówką
V: - korekty WZ i PZ w GM
K: - nowe funkcje płacowe: DniAbsw() i DniAbswr()     (opis w helpie)
V: - notatki w Katalogu Towarów i Usług oraz Zamówieniach
V: - wyszukiwanie kontrahenta po unikalnym id
V: - nowa tabela - historia cen katalogowych
C: - notatki do SAD
- rozbudowa notatek TXT/RTF
- nowa kolumna w terminarzu: DEWIZY
- domyślny wystawca dokumentu w oknie Użytkownicy
- dodatkowa kolumna w RV i KD:  grupa kontrahenta
- dodatkowa kolumna w grupach kontrahentów: UWAGI
- przyspieszenie pracy w sieci komputerowej
- redukcja zasobów - zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć GUI
V: - nowa stała "Czy drukować kod klienta w nr faktury ?"
K: - nowa funkcja płacowa: UZR(<pole>) pobierająca dane z rocznego zestawienia Umów Zleceń
K: - notatki w kartotece osobowej
V: - rozbudowa zamówień o waluty
V: - opcje wyboru czcionki pogrubionej dla wydruku nazwy kontrahenta (okno Kontrahenci)

2004.12.13 - VATowiec 2.64/W32, Kadrowiec 1.64/W32 i Celin 0.37/W32
- dodatkowa opcja menu podręcznego w tabelkach: Sortuj
- rozbudowa nadruków o parametryzację - możliwość pobrania wcześniej wyliczonej wartości
- rozbudowa alertów o formuły
V:- poprawka funkcji do wyliczania VCF 53B  (dotyczy paliw)
V:- rozbudowa notatek stałych o możliwość przypisania do grupy kontrahentów
K:- rozbudowa UZ
K:- poprawki w definicjach eksportu do "płatnika"
C:- poprawki w definicjach XML i usprawnienia importu
- przebudowa obsługi okien pod kątem przyspieszenia pracy
- poprawka raportowania błędów
V:- autonumeracja dokumentów magazynowych w GM
C:- definiowalna blokada edycji pól w formularzach SAD
- usunięcie błędów występujących na wolnych komputerach
- podsumowanie na wydrukach z multiselectu

2004.11.25 - VATowiec 2.63/W32, Kadrowiec 1.63/W32 i Celin 0.34/W32
K: - UZ
- dodatkowy guzik "Wyślij" w parametrach wydruku
V: - kompletacja
V: - okno kontrahenci: kolumna i link "Umowa" oraz dodatkowe pole domyślnej kategorii KD
V: - nowa kolumna SAD w operacjach walutowych
- wbudowanie motoru SMTP, do wysyłania logu błędów

2004.11.18 - VATowiec 2.62/W32, Kadrowiec 1.62/W32 i Celin 0.33/W32
- cd. XML - import
- usunięcie "wyjątków" dla Windows 95 (okno magazyn)
C: - INTRASTAT
V: - możliwość zdefiniowania precyzji zaokrąglania podczas przeliczania jednostek miar

2004.11.04 - VATowiec 2.61/W32, Kadrowiec 1.61/W32 i Celin 0.25/W32
K: - RCP
C: - cd. NCTS i Celina
- optymalizacja archiwizacji danych
V: - okno kontrahentów - linki do poczty i strony www
- zwiększenie niezawodności podczas nietypowych wydruków
- zmiana nazwy pliku z historią błędów i komunikatów na "błędy.txt"
C: - nowe okno "Reguły Wymagalności"
C: - rozbudowa XML
- przeniesienie pozycji administracyjnych z menu Pomoc do menu System

2004.10.22 - VATowiec 2.60/W32, Kadrowiec 1.60/W32 i Celin 0.19/W32
- grupy kontrahentów
- dodatkowe pola w specyfikacji: LIMIT i MIEJSCE
- eksport do PIT11/8B
- więcej nadruków w kadrowcu
- dowolny klawisz znakowy rozpoczyna edycję komórki tabeli
- nowa stała programów: "ENTER rozpoczyna edycję w komórce" - domyślnie TAK
- nowa stała prog.V.:"Wydruk PKPiR z miesięcznym podsumowaniem ?" - domyślnie NIE
- dodatkowa kolumna na drugiej stronie PKPiR 2xA4: "Lp."

2004.10.14 - VATowiec 2.59/W32, Kadrowiec 1.59/W32 i Celin 0.17/W32
- zwiększenie precyzji stanów ilościowych na magazynie do 6 cyfr po przecinku
- poprawa obsługi manualnej Kadrowca
- import i eksport XML w programie Celin
- wydruk gwarancji ograniczony do pozycji z gwarancją
- wydruki w "Produkcji"
- blokada alertowania wybranych pozycji terminarza należności i zobowiązań
- możliwość zdefiniowania formuły wyliczeniowej dla gęstości wzorcowej w specyfikacji
- dodatkowa kolumna CENA_OBL w specyfikacji
- dodatkowe kolumny w KD,RV i GM: "towar odebrał" i "towar przyjął"
- dodatkowy opis na dokumentach magazynowych: "dokument wystawił"
- włączenie nadruku w oknie specyfikacji
- autouzupełnienie terminarza z EPP
- zapis do terminarza bez względu na saldo (za wyjątkiem dokumentów RC)

2004.09.22 - VATowiec 2.58/W32 i Kadrowiec 1.58/W32
- dodatkowe pole "czas" w KD i RV   ( można ukryć )
- dodatkowe pola JM i IL w specyfikacji dla pośrednich jednostek miary     ( można ukryć )
- nowa funkcja przeliczania miar V2A(gestosc) zwracająca współczynnik zależności masy w powietrzu do masy w próżni
- nowe okno: "Gospodarka magazynowa"  ( operacje w KD i RV bez zmian )
- nowe okno: "Inwentaryzacja"
- rozszerzenie wydruku remanentu o możliwość podania godziny
- dodatkowe pole parametryczne kategorii rejestru vat - do zapłaty: Brutto, Netto lub Zero
- nowe pola w specyfikacji: ubezpieczenie i transport
- dodanie kwot akcyzy, ubezpieczenia i transportu do ceny ewidencyjnej magazynu
- nowe konta dekretacji w katalogu towarów i usług: akcyza, ubezpieczenie i transport
- poprawka definicji eksportu do Płatnika (skopiuj \BR\HELP\zus*.dbf do \BR\BAZY i usuń *.cdx)

2004.08.26 - VATowiec 2.57/W32 i Kadrowiec 1.57/W32
- rozbudowa gospodarki magazynowej materiałów płynnych i gazowych
- przyśpieszenie pracy w sieci komputerowej
- warunkowe uprawnienia do edycji

2004.08.17 - VATowiec 2.56/W32 i Kadrowiec 1.56/W32
- "podpis" - wklejanie skanu analogicznie do logo
- rozbudowa wydruku faktury: autodopasowanie w kolumnie "Nazwa" i rabat (jeśli jest)
- nowa stała "Czy sumować podczas otwierania zestawień ?" - np.podatku vat
- dodatkowy eksport do przelewów z okienka Terminarz
- włączenie możliwości zapisu logo i podpisu do pliku pdf
- poprawka autonumeracji dla zmiany długości numeru

2004.08.10
- dodatkowy słownik interface w języku francuskim

2004.08.06 - VATowiec 2.55/W32 i Kadrowiec 1.55/W32
- wydruk do pdf

2004.08.02 - VATowiec 2.54/W32
- dodatkowa informacja w okienku specyfikacji: koszt własny zakupu i zysk
- dodatkowe pole w KD, KOSZT - koszt własny zakupu (do wykorzystania w raportach)

2004.07.28 - VATowiec 2.53/W32
- zmiana sposobu liczenia vat naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
(przy zastosowaniu kategorii "B" rejestru VAT)

2004.07.26 - VATowiec 2.52/W32 i Kadrowiec 1.54/W32
- nowa opcja menu System->Dogrywka

2004.07.20 - VATowiec 2.51/W32 i Kadrowiec 1.53/W32
- definiowalna szerokość kolumn w tabelkach i na wydrukach
- nowe pole Kod Kraju w oknie kontrahentów
- nowe tabele zestawieniowe VATUEN i VATUED (nabycia i dostawy)
- eksport do VATUE
- rozbudowa zamówień
- autonumeracja odwrotna (opcjonalne włączenie numeracji w stylu nr/..., dotyczasowa bez zmian)
- dodatkowe komunikaty podczas weryfikacji magazynu, o braku przydzielonych dostaw
- separator tysięcy podczas wyświetlania liczb

2004.07.11 - VATowiec 2.50/W32
- dodatkowe pola specyfikacji "gęstość" i "temperatura"    (z możliwością ukrycia)
- parametryczne przeliczanie jednostek miary z gęstością i temperaturą   (np. dla firm paliwowych, chemicznych)
- wbudowana funkcja TCF(gestosc,temp) do wyliczania współczynnika temperaturowego dla paliw

2004.07.08 - VATowiec 2.49/W32 i Kadrowiec 1.52/W32
- wydruk w każdym oknie
- po dwukliku na tytule kolumny - sortowanie malejące naprzemiennie z sortowaniem rosnącym
- poprawka przenoszenia korekt do okienka płatności
- zmiana długości kodu magazynu do 2 znaków, co umożliwia wprowadzenie 676 magazynów
- nowe pola w magazynie: stan minimalny i stan maksymalny
- nowe okienko: Słowniki->Przeliczanie jednostek miar
- nowe okienko: Słowniki->Kontrahenci->Limity załadunku
- alert o przekroczeniu stanów minimalnych i maksymalnych
- zmiana rozmiaru pola KONTO w KD i RV do 40 znaków
- nowe pola w tabeli kontrahentów: DEBET - saldo zadłużenia, SV - domyślna stawka VAT
- zwiększenie pól dla miejscowości poczty i miejscowości adresowej
- zabezpieczenie wyliczania vat kwartalnego przy braku obrotów roku poprzedniego

2004.06.30 - VATowiec 2.48/W32
- usprawnienie księgowania BO
- poprawka obsługi korekt VAT

2004.06.29 - VATowiec 2.47/W32 i Kadrowiec 1.51/W32
- wielojęzyczny interface: polski,angielski,...
- dodatkowe kolumny w zestawieniu podatku VAT: "zakupy-vat" i "z przeniesienia"
- dodatkowa kolumna z informacją o korekcie w okienku wyboru dokumentu
- rozbudowa procedury weryfikacji stanów magazynowych o kontrolę korekt
- elastyczna zmiana ceny: netto-brutto
- bez domyślnego towaru przy dodawaniu
- możliwość wielojęzycznej edycji tytułów i opisów kolumn w tabelach
- opcja importu opisów

2004.06.17 - VATowiec 2.46/W32 i Kadrowiec 1.50/W32
- korekta wyrównania do prawej na wydruku
- dodatkowy rozmiar czcionki 7
- dodatkowy wydruk PKPiR w wersji skompresowanej tj. na A4
  (stała programu VATowiec: "Czy wydruk PKPiR na A4 ?")
- poprawka autodekretacji "DW"
- zachowanie parametrów wydruku po "wróć"
- sortowanie w tabeli po dwukliku na tytule kolumny
- multiselect w eksporcie dokumentów z rejestru vat
- poprawka wyszukiwania pozycji katalogowej

2004.06.07 - VATowiec 2.45/W32 i Kadrowiec 1.49/W32
- data wystawienia PZ/WZ jako data sprzedaży
- zmiana domyślnego opisu zdarzenia gospodarczego dla operacji bankowych
- usuniecie wewnętrznego błędu VO - "Przepełnienie numeryczne"

2004.06.02 - VATowiec 2.44/W32 i Kadrowiec 1.48/W32
- dodatkowy kurs w operacjach walutowych dla VAT
- dodatkowy wydruk w oknie płatności
- kilka usprawnień i poprawek

2004.05.28 - VATowiec 2.43/W32 i Kadrowiec 1.47/W32
- poprawka procedury weryfikacji kodu rejestracyjnego
- zmiana wydruku dziennika chronologicznego
- blokada oprogramowania dla dłużników

2004.05.19 - VATowiec 2.42/W32
- pierwszy "kwartał" 2004 w/g ustawy o VAT art.161
- dodatkowa kolumna "Otrzymano" w KD i RV
- księgowanie na konta syntetyczne

2004.05.16 - VATowiec 2.41/W32 i Kadrowiec 1.46/W32
- poprawka importu kursów walut ze strony NBP
    (zgodnie z UCHWAŁź NR 14/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r.)

2004.05.14 - VATowiec 2.40/W32 i Kadrowiec 1.45/W32
- optymalizacja - szybsze otwieranie okien i lepsza gospodarka pamięcią
- kilka poprawek i rozszerzeń  ( nowa faktura eksportowa: francusko-polska )

2004.05.10 - VATowiec 2.39/W32, 3.05/DOS i Kadrowiec 1.44/W32, 1.02/DOS
- przystosowanie oprogramowania do nowych przepisów

2004.05.03 - VATowiec 2.38/W32 i Kadrowiec 1.43/W32
- więcej okien z opcją nadruku
- zapamiętanie sposobu wyszukiwania w katalogu towarów i usług

2004.04.30 - VATowiec 2.37/W32 i Kadrowiec 1.42/W32, 1.01/DOS
- nadruki
- zmiana nazwy pola ABSENCDF->LIMIT na LIMITROK
- dodatkowe opcje wydruku:  strony parzyste i nieparzyste
- poprawka faktury eksportowej
- autokorekta magazynu - sytuacja towaru bez przydzielonego kodu magazynu
- ograniczenie skoków [Tab] w kilku oknach

2004.04.21 - VATowiec 2.36/W32 i Kadrowiec 1.41/W32
- nowy automat księgowania vat nie naliczonego w proporcji
- metoda wyszukiwania kontrahenta ustawiana dla stanowiska
- rozbudowa i poprawki KZP
- drobne poprawki do pracy pod emulatorem Wine w systemie Linux

2004.04.14 - VATowiec 2.35/W32
- poprawka wydruku rejestru vat - strony uzupełniające, tj. dla liczby stawek i kategorii powyżej 5

2004.04.06 - VATowiec 2.34/W32 i Kadrowiec 1.40/W32
- bieżąca data na pasku statusu
- poprawka wydruków - pozycjonowanie do prawego marginesu
- kontrola struktur tabel po instalacji

2004.04.04 - VATowiec 2.33/W32 i Kadrowiec 1.39/W32  oraz wersje dla DOS
- przystosowanie programów do pracy w oświacie - konto FK do 17 cyfr
- nowa stała: "Ilość cyfr konta księgowego: 4 do 17"
( po instalacji zaleca się wykonanie reindeksacji )
- więcej kolumn z możliwością ukrywania
- możliwość ustawienia własnej kolejności kolumn w tabelach
- autonumeracja w rejestrze zleceń/napraw
- sortowanie dokumentów w/g daty transakcji w okienku zapłat

2004.03.31 - VATowiec 2.32/W32 i Kadrowiec 1.38/W32
- zasoby własne
- nowa stała roczna NMW - minimalne miesięczne wynagrodzenie

2004.03.23 - VATowiec 2.31/W32 i Kadrowiec 1.37/W32
- optymalizacja raportów definiowanych - znaczne skrócenie czasu wykonania

2004.03.21 - VATowiec 2.30/W32 i Kadrowiec 1.36/W32
- przystosowanie obsługi NIP do operacji wewnątrzunijnych - likwidacja maski 3322
- rozbudowa kart pracy
- dodatkowa definicja raportu definiowanego: "Karty pracy"
- poprawki wszystkich okienek z tabelkami - usunięcie efektu znikającego wiersza
- dodatkowe makro w specyfikacji dokumentów seryjnych: %n - wpisz następny miesiąc
- możliwość importu stałych z pliku stale.htm - w miejsce adresu www wystarczy wpisać ścieżkę
- poprawka definicji VAT7 i VAT7K dla ryczałtowców

2004.03.17 - VATowiec 2.29/W32
- poprawka kwoty eksportowanego ZUS i NFZ do PIT dla zbyt małego dochodu lub podatku
- kontrola NIP tylko przy braku kraju lub dla nie obcego
- dodatkowy eksport do IPS z rej. vat sprzedaży: przelew i nota dla np. rolników (zrób import BPW i NOTK)
- wyeliminowanie powstawania dubletów podczas importu definicji formularzy IPS
- definiowana liczba kolumn rejestru VAT - menu System->Wydruki

2004.03.15 - VATowiec 2.28/W32 i Kadrowiec 1.35/W32
- zabezpieczenie przed usunięciem danych typu NIP
- poprawka wydruku etatu firmy
- optymalizacja edycji stopki vat w RV

2004.03.14 - VATowiec 2.27/W32 i Kadrowiec 1.34/W32
- przystosowanie programów do rejestracji i obsługi usług abonamentowych

2004.03.12 - VATowiec 2.26/W32 i VATowiec 3.02/DOS
- możliwość księgowania pełnych ZUS: społeczne+zdrowotne do zestawienia PD, czyli od razu do PIT
- poprawki definicji PIT5 i PIT5L ( zadziałają po imporcie )
- wyłączenie autouzupełnienia terminu płatności

2004.03.06 - VATowiec 2.25/W32 i Kadrowiec 1.33/W32
- poprawka RE - wydruki, wyliczanki
- usunięcie namolnego zapytania o adres ;)

2004.03.01 - VATowiec 2.24/W32 i Kadrowiec 1.32/W32
- ryczałt ewidencjonowany

2004.02.26 - VATowiec 2.23/W32 i Kadrowiec 1.31/W32
- poprawka importu dokumentów z pliku w formacie "klamra" w rej. vat
- autouzupełnienie dat w rej. vat podczas sumowania
- poprawka obsługi paska statusu i informacji o bieżacej kolumnie
- zmiana wysokości stopki vat
- kopiowanie kategorii KD podczas dodawania nowej pozycji w stopce vat
- poprawka def. PIT5 dla spółek cywilnych i jawnych
- nowe pole w tabeli podatku dochodowego: STRATAPOP - strata z poprzednich lat
- autokorekta sald banku,kasy i kompensaty
- dodatkowy guzik "Historia" w Katalogu Towarów i Usług
- PIT5 w kadrowcu
- autokorekta sald KZP

2004.02.22 - VATowiec 2.22/W32 i Kadrowiec 1.30/W32
- możliwość usuwania stałych
- nowa kolumna ZUS w zestawieniu podatku dochodowego
- nowe kolumny w tabelce dostaw specyfikacji: gwarancja i dokument zakupu
- nowe kolumny w historii towaru: gwarancja i jej rodzaj
- rozszerzenie dokumentów seryjnych o wyrażenia typu %d, %m w uwagach specyfikacji
- poprawka wyliczania bieżącego stanu
- nowa stała określająca okres blokady edycji danych (wstęp)
- poprawka edycji danych w specyfikacji
- zwiększenie tolerancji stopki vat i specyfikacji do 2 groszy
- zdjęcie ograniczenia rodzajów dokumentów RV ( teraz można np. FS, KF, ...)
- zmiana znaczenia netto i vat w tabelce produkcji
- poprawka definicji formularza VAT7

2004.02.20 - VATowiec 2.21/W32
- środki trwałe - więcej wydruków
- trzy wiersze nazwy firmy

2004.02.14 - VATowiec 2.20/W32 i Kadrowiec 1.29/W32
- usunięcie kilku błędów

2004.02.08 - VATowiec 2.19/W32 i Kadrowiec 1.28/W32
- przeniesienie pola D_WYST ( data wystawienia ) z tabeli RV do KD
- multiselect w korespondencji seryjnej
- rozbudowa katalogu towarów i usług o korespondencję seryjną
- zwiększenie liczby parametrów wydruku planu kont

2004.02.05 - VATowiec 2.18/W32 i Kadrowiec 1.27/W32
- dodatkowa informacja o dokumencie nadrzędnym przy próbie usuwania podrzędnego
- poprawka komunikatu wyliczania formuły - zapis informacji do logu
- dodatkowa kolumna w stopce vat rejestrów - kategoria Księgi
- poprawka obsługi adresów historycznych

2004.02.03 - Kadrowiec 1.26/W32
- nowa funkcja składników płacowych: KrtPrGdz() - zwraca sumę godzin z kart pracy
- poprawka raportowania o błędach wyliczania formuł

2004.02.01 - VATowiec 2.17/W32 i Kadrowiec 1.25/W32
- rejestr zleceń napraw: poprawki i wydruk
- zwiększenie pól "poczty" i "miejscowości" w danych adresowych
- poprawka wydruków - NIP
- eksport danych dla przelew.xls od strony zakupów i sprzedaży

2004.01.28 - VATowiec 2.16/W32 i Kadrowiec 1.24/W32
- dodatkowa kolumna specyfikacji - kategoria Księgi Dokumentów ( np. dla "Z" )
- nowe okienko Adresy Historyczne w menu Słowniki->Kontrahenci->Adresy
- przystosowanie wydruków do "adresów historycznych"
- dodatkowa (ukryta) procedura kontroli i naprawy rejestru vat
- zestawienie podatku vat - automatyczny wybór okresu podatkowego
- możliwość wydruku pustego rejestru vat oraz książki przychodów i rozchodów
- wydruk historii transakcji
- szybszy wybór kontrahenta lub pozycji katalogowej przez tzw. "dwuklik" lub [Enter]

2004.01.23 - VATowiec 2.15/W32 i Kadrowiec 1.23/W32
- poprawka szybkiego wyszukiwania raportów w oknie menu system->wydruki
- przywrócenie pola terminu płatności w rej.vat

2004.01.20 - VATowiec 2.14/W32
- optymalizacja/przyśpieszenie podglądu/wydruku Książki i Rejestrów VAT
- przebudowa czynszy !
- dodatkowe pola w PVAT: SN6, SO6, tj. sprzedaże z ostatnich sześciu miesięcy ( poprawka VAT7 )
- zmiana działania szybkiego filtru w KD dla wybranego kontrahenta, teraz również dokumenty ukryte
- zmiana działania filtru bieżącego okresu, teraz może być pusty, czyli będą widoczne wszystkie okresy
- zwiększenie pola nazwy towaru/usługi z 2x40 do 2x50 znaków
- zdjęcie ograniczenia do dużych liter w nazwach ( katalog TiU oraz kontrahenci )

2004.01.15 - VATowiec 2.13/W32 i Kadrowiec 1.22/W32
- opcja blokady naliczania odsetek w KD i operacjach finansowych
- dodatkowy indeks na tablicy OSOBY dla NIP i PESEL
- aktualizacja nagłówka KEDU do wersji 1.3 ( Płatnik 6.01 )
- dodatkowe "tematy" raportów definiowanych: "Kontrahenci" i "Rejestr VAT sprzedaży - stawki", "Rejestr VAT zakup - stawki"
- liberalizacja wyliczania stopki vat ze specyfikacji - "problem grosza"
- rozbudowa procedury usuwania osoby w Kadrowcu
- zwiększenie pola nazwy drukarki do 50 znaków
- poprawka czynszy - wyliczanie sald
- przyśpieszenie otwierania kilku okien

2004.01.08 - VATowiec 2.12/W32 i Kadrowiec 1.21/W32
- Karty Pracy
- Rejestr Zleceń ( naprawy RTV i sprzętu komputerowego )
- eksport danych do pliku tekstowego z menu->system->tabele
- zmiana stylu okna wyboru pliku ( wydruki i eksport/import )
- nowe funkcje płacowe: PlcSrdw(), SklSrd(), SklSrdw()
- nowe pole stałych rocznych: SZZ - składka zdrowotna dla ZUS
- rozszerzenie zakresu działania funkcji: DniAbs(),DniAbsr(),KrtPr(),PlcSrdw(),SklSrdw() -opis w pomocy
- poprawka aktualizacji specyfikacji dla jednej pozycji z rabatem
- zmiana nazw pól w tabelach HSTPRR i RAPDEFP
- złagodzenie autowyliczania netto i vat w stopce VAT
- zwiększenie limitu długości hasła z 5 znaków do 15 znaków

2003.12.24 - VATowiec 2.11/W32,2.96/DOS i  Kadrowiec 1.20/W32,0.82/DOS
- zmiana wszystkich pól typu data na tekstowe - uwaga na definicje formularzy
- poprawka algorytmu wyliczania odsetek
- poprawka i rozbudowa dla vat ZW i eksportu (0 i 22)
- aktualizacja definicji formularzy IPS
- dodatkowa kolumna "Saldo netto" w wykazie dokumentów, np.Słowniki->Kontrahenci->Historia
- możliwość edycji tytułu ukrywanej kolumny tabeli:  menu kontekstowe->Kolumny

2003.12.21 - VATowiec 2.10/W32,2.95/DOS i  Kadrowiec 1.19/W32
- historia płatności w oknie kontrahentów
- ustalenie Rodzajów Dokumentów RC dla rachunku czynszowego
- wyłączenie dokumentów rodzaju RC z aktualizacji kwot do zapłaty i zadłużenia
- rozbudowa procedur odzyskiwania danych podczas reindeksacji
- więcej kolumn z prawem do ukrycia
- nowe stałe programu: "Domyślna kategoria rejestru vat zakupów" i "Domyślna kategoria rej.vat dla EPP"
- sortowanie stałych w/g opisu
- dodatkowe pole daty w specyfikacji kasy ( bank i kompensata pomocniczo )
- autonumeracja RC,RW,PW,DW w KD
- dodatkowa kontrola NIP przed wydrukiem faktury
- nowa stała dla automatu czynszowego: "Czy tworzyć rachunki czynszowe w KD ?"
- dodatkowa notatka stała dokumentu w stopce
- filtr na dokumenty z kwotą różną od zera
- poprawka obliczania salda i odsetek
- poprawka czynszy
- dodatkowa kolumna w KD - saldo bez odsetek
- dodatkowe pola w tabeli PVAT związane ze stawką ZW sprzedaży
- poprawka definicji VAT7 dla ZW sprzedaży
- nowe okno "Historia kontaktów"

2003.12.11 - VATowiec 2.09/W32 i  Kadrowiec 1.18/W32
- poprawka generowania dostaw zakupowych
- kopiowanie towaru w zamówieniach
- przestawienie kolumn w KTiU i zmiana nazw "guzików": [usuń], [dodaj] - odpowiednio do sytuacji
- dodatkowe kolumny w KTiU: STAN_MIN, STAN_MAX
- dodatkowe pole w KTiU i w specyfikacji: rodzaj gwarancji
- ukrywanie kontrahentów
- dodatkowe info. w oknie kontrahentów: saldo, odsetki
- możliwość ukrywania wybranych kolumn - menu podręczne "Kolumny"
- poprawka okna kartoteki osobowej (Usuń/Dodaj i kolumna SO)

2003.12.06 - VATowiec 2.08/W32 i  Kadrowiec 1.17/W32
- automatyczna zmiana szerokości kolumn sprzedaży miesięcznej w katalogu towarów i usług
- kopiowanie archiwum danych z zadanym okresem tygodniowym
- właściciele
- wydruki - bez obcinania tekstów ( było autodopasowanie )
- kontrahenci - miejscowość i kraj
- maska NIP w tabelkach
- nowa stała: "Czy drukować kod towaru/usługi ?" - dotyczy wydruku faktury i korekty
- możliwość usunięcia konta skojarzonego z kategorią KD lub RV
- poprawka wydruku do pliku htm
- przystosowanie wydruku faktury i korekty do koperty "okienkowej"

2003.11.24 - wszystkie W32
- "odpluskwianie" i zabezpieczenia przed zbyt szybkim otwieraniem okien ;)

2003.11.21 - VATowiec 2.07/W32 i  Kadrowiec 1.16/W32
- zwiększenie pól VAT,NETTO,BRUTTO,KWOTA, PRZYCHOD, KOSZT
- zapis do error logu informacji o usunięciu dokumentu
- poprawka wydruku faktury i korekty - długie nazwy i kod towaru/usługi
- dodatkowe opcje wydruku dokumentów (związane z notatkami)
- okienko "Płatności" - drobna rozbudowa  (+wydruk)
- poprawka wydruku Dziennika Chronologicznego - można już ustawić ilość wierszy
- możliwość ukrycia pozycji katalogu towarów i usług - szybki filtr
- poprawka wydruku DW - przesunięcie daty wystawienia
- dodatkowe kolumny w katalogu towarów i usług - sprzedaż w 12 miesiącach wstecz
- wstawianie danych kontrahenta do notatki

2003.11.05 - VATowiec 2.06/W32 i  Kadrowiec 1.15/W32
- nadruki - wstęp
- zwiększenie rozmiaru pola KOD katalogu towarów i usług do 20 znaków
- dodatkowe pole SPRZEDAWCA w tabeli kontrahentów
- automat KZP
- dodatkowa kolumna SPRZEDAWCA w Rejestrze VAT sprzedaży
- autozapis osoby wystawiającej i sprzedającej

2003.10.27 - VATowiec 2.05/W32 i  Kadrowiec 1.14/W32
- import wzorcowych list wynagrodzenia i składników z bazy wskazanej firmy
- import raportów definiowanych z bazy wybranej firmy
- porządki w środkach trwałych - usunięcie błędów i usprawnienia
- dodatkowa kolumna w EPP - data księgowania podatku VAT w RV
- zwiększenie pól ODSETKI do 9,2

2003.10.18 - VATowiec 2.04/W32 i Kadrowiec 1.13/W32
- maksymalizacja wybranych okien dialogowych ( Kontrahent, Katalog TU, Składniki płacowe, ...)
- obsługa wielu cen katalogowych
- poprawka zestawienia podatku dochodowego - przychód i koszt miesięczny uwzględnia czynsze
- przyśpieszenie wyliczania kilku formuł w płacach Kadrowca
- "dryfująca" data księgowania kosztów EPP przy braku [km]
- naprawa procedury usuwania listy płac i jej składników
- usprawnienie rozliczania czynszu
- poprawka funkcji ZliczSklPlc() i PobierzSklPlc() stosowanych do eksportu danych dla np. PIT4
- usunięcie błędu występującego podczas wyboru pozycji katalogu do zamówienia
- dodatkowe ceny katalogowe zakupu
- dodatkowe pole Saldo zadłużenia w Księdze Dokumentów
- poprawka pól wyliczanych - zmiana separatora dziesiętnego
- dodatkowa kolumna "Kontrah." w okienku zapłat
- uaktywniony klawisz skrótu [Ctrl]+[F10] maksymalizacji okna
- dodatkowa kolumna w okienku "Czynsze, najem ..." - saldo bez odsetek
- przyśpieszenie uruchamiania ( optymalizacja otwierania tabel )
- poprawka wydruku EPP
- zmiana kryterium rozliczenia dokumentu, teraz jest brane również saldo
- specyfikacja - domyślne dane dodawanej pozycji
- nowa kolumna "Udział" w RV i KD - określająca procentowy wkład dokumentu do podatków
- poprawka szacowania rozmiaru kolumny raportów definiowanych dla pól wyliczanych formułą

2003.10.06 - Kadrowiec 1.12/W32 i 0.80/DOS
- poprawka eksportu danych do kdu - "Płatnik 5" ( oraz zmiana definicji w zus*.dbf )

2003.10.04 - VATowiec 2.03/W32
- automatyczna korekta daty obowiązku podatku dochodowego i VAT dla wybranych transakcji rejestru VAT na podstawie daty zapłaty

2003.10.04 - VATowiec 2.02/W32 i Kadrowiec 1.11/W32
- poprawka wydruku PK, KW, KP
- alert o nie wpisaniu zapłaconego podatku do zestawienia
- uprawnienia do okienka "dodaj firmę"
- rozbudowa okna uprawnień
- poprawka wydruku magazynu - wartość sprzedaży
- zwiększenie pól: "Trasa" do 40zn., "Nr dom" do 5zn.
- poprawka zaokrąglania wartości specyfikacji dla ułamkowych ilości
- nowa opcja menu podręcznego: "sumuj/przelicz"
- autokontola starych formularzy IPS
- specyfikacja czynszów
- autokorekta nazwy składnika płacowego

2003.09.24 - wszystkie programy ( bez zmiany oficjalnego nr wersji )
- zabezpieczenie przed otwarciem tabel ze starymi definicjami ich struktury
( poprawka ma charakter profilaktyczny )

2003.09.20 - VATowiec 2.01/W32 i Kadrowiec 1.10/W32
- kilometrówka - usunięcie błędnego wyliczania liczby porządkowej dla miesiąca bez nr rejestracyjnych pojazdów
- kilometrówka - dodatkowa ochrona przed błędami
- zamiana skrótu "tyś." na "tys."  w kwocie słownie
- dodatkowy rodzaj drukowanego dokumentu "Faktura pro forma" ( "Faktura VAT pro forma" pozostaje bez zmian )
- poprawka wydruku faktury/korekty ( opisy i logo )
- usunięcie błędu aktualizacji KD ze ŚT dla innych stawek niż 20%
- dodatkowe ceny sprzedaży ...
- modernizacja zamówień ...
- definiowana ilość wierszy wydruku ( faktury/korekty/zamówienia, cdn.)
- nowe pole w katalogu - ilość sztuk w opakowaniu
- zmiana sposobu liczenia marży
- rozszerzenie Raportów Definiowanych do sześciu obszarów ( menu System->Definicje raportów, import )
- dodatkowa opcja obliczania podatku dochodowego bez "kwoty wolnej" - zest.->pd.doch.-> kolumna BKW
- dodatkowa kolumna "Odsetki" w Księdze Dokumentów - informacyjna i obliczana automatycznie
- specyfikacja w KD
- odsetki w okienku "Płatności"
- rejestr operacji finansowych - czynsze
- poprawka wydruku remanentu
- dostęp do kont bankowych
- zwiększenie pola nazwy banku
- ograniczenie/optymalizacja alertowania - odciążenie komputera
- reorganizacja pomocy
- rozbudowa i poprawka not odsetkowych - automat specyfikacji dokumentów
- dochody i koszty z najmu/dzierżawy/...  do PIT-5
- zamówienia - więcej wydruków
- korekta sum odpisów amortyzacyjnych w Księdze Dokumentów podczas usuwania ŚT
- poprawka odświeżania i sumowania dokumentu rejestru VAT dla wersji od brutto

2003.09.01 - VATowiec 2.00/W32 i Kadrowiec 1.09/W32
- zmiana długości pola PK ( numer polecenia księgowania ) do 10 znaków
- włączenie klawisza Enter w polu PK okienka dekretacji
- zwiększenie pola ilości w specyfikacji dokumentu do formatu 9,3
- "samouczek" formatu konta ( nowe konto FK ma format poprzedniego )
- poprawka wydruku BO z planu kont dla warunków zerowe/niezerowe
- zabezpieczenie kont z niezerowymi saldami przed usunięciem
- tolerancja zapisu okresu w formacie <rok-miesiąc> na równi z <rok.miesiąc>
- poprawka wydruku obrotów w banku/kasie dla okresów miesięcznych
- uprawnienia dostępu do okien  ( użytkownik ADMIN ma pełne uprawnienia )
- usprawnienie operacji w oknie Bank/Kasa/Kompensaty
- zabezpieczenie-autokorekta uszkodzonego indeksu stopki Księgi Dokumentów
- poprawka wydruku rejestrów VAT - bez przeniesienia z poprzedniego miesiąca i bez pustych wierszy
- Rejestru VAT zakupów - przeniesienie do deklaracji VAT-7 kwot netto związanych z podatkiem
- szybki wybór typu kont w Planie Kont
- poprawka importu kursów walut: nbp, guc, citi
- rozszerzenie automatycznej korekty źle zaksięgowanych dokumentów
- uprawnienia do edycji (zmiany danych) w oknach
- KZP - rozbudowa
- dokumenty seryjne - edycja numeru w RV
- poprawka edycji tabel ( reakcja również bez zmiany wartości komórki )
- pole "combo" wyboru typu kontrahenta

2003.08.15 - VATowiec 1.99/W32 i pozostałe
- operacje walutowe: sprzedaż/zakup
- drukowana notatka dla dokumentów magazynowych
- dodatkowa możliwość współpracy z syntezatorem mowy UniSpiker IVO
- usunięcie błędu po naciśnięciu innych klawiszy niż Enter na tabelach
- zmiana sposobu szukania kursów walut
- zmiana długości pola "Uwagi" dekretu do 30 znaków
- dekrety i autodekrety zawsze z domyślną walutą i kursem ( brak, to waluta krajowa )
- zmiana automatycznych dekretów banku/kasy/kompensat na per obroty
- szybki filtr kont analitycznych podczas wyboru z planu kont
- więcej opisów na pasku stanu
- poprawka importu kursów walut
- zmiana struktury tabeli specyfikacji dokumentu - nowe pole - cena w walucie obcej
- usunięcie błędów wystawiania korekt
- nowa stała programów: "Domyślna waluta obca"
- faktura i korekta operacji walutowych (eksportowa/importowa)
- uproszczone przeglądanie i edycja tabel w menu System -> Zasoby -> Tabele dla użytkownika ADMIN
- poprawka weryfikacji stanów magazynowych
- poprawka wydruku remanentów
- autodekretacja w wielowalutowości
- definicje raportów dla operacji walutowych

2003.07.31 - VATowiec 1.98/W32 i Kadrowiec 1.07/W32
- polecenie sumuj/przelicz w zestawieniach podatków
- blokada zamykania okien dialogowych podczas trwania obliczeń
- zapamiętanie metody szybkiego wyszukiwania kontrahenta ( dostawca/klient )
- wybór wielu pozycji listy, tzw. multiselect list
- wybór wielu pozycji tabel, tzw. multiselect tabel
- dźwięk ;)    - współpraca z Serwerem Syntezy Mowy "Rozmowy" Wirtualnej Polski S.A. http://mowa.wp.pl
- usunięcie błędu logowania
- wydruk PW ( polecenia wydania ) z rejestru VAT sprzedaży
- zmiana sposobu alertowania

2003.07.17
- poprawka wyznaczania obszaru wydruku dla Cannon
- poprawa odświeżania okienek po minimalizacji
- poprawka wydruku do pliku tekstowego

VATowiec 1.97/W32
    - dodatkowe raporty finansowe: bank/kasa u ujęciu okresowym i zakresowym
    - poprawka definicji formularzy VAT7
    - eksport do CIT2 z zestawienia podatku dochodowego ( musi być inna forma DG niż OF )
    - wydruk KP i KW
    - poprawka wydruku DW - więcej linii i auto-rozmiar
    - bank/kasa/komp. - ograniczenie liczby kojarzonych dok. do nierozliczonych
    - ewidencja kosztów pojazdów - edycja i możliwość blokowania daty księgowania kosztów
    - włączona edycja daty kosztów w rejestrach VAT
Kadrowiec 1.06/W32
    - KZP

2003.07.10 - wszystkie programy
- reorganizacja formularzy - więcej podpowiedzi
- nowe pole Miejscowość w tabeli Kontrahentów i Osobowej
- poprawki wprowadzania danych adresowych dot. miejscowości

2003.07.08 - Kadrowiec 1.04/W32
- poprawka wydruku listy i paska wynagrodzenia

2003.06.26 - VATowiec 1.95/W32, Kadrowiec 1.03/W32
- ewidencja przebiegu pojazdów - zmiana algorytmu sumowania i automatu ( tzw. kombinator ;) )
- autouzupełnienie kwot zapłaconego podatku VAT  w rozliczeniu miesięcznym
  po i przed zapłatą podatku w rozliczeniu kwartalnym
- dodatkowe pole z numerem PK w okienku dekretacji ( księgowania )
- zmiana okna "Otwarte zbiory"
- rozbudowa procedury weryfikacji zapisów do planu kont - konta rok wstecz
- poprawa obsługi okienek FK
- nowy rodzaj dokumentu w "Księdze Dokumentów" - rachunek nie vatowca ("RA")
- "drzewko" etatu firmy w Kadrowcu ( + wstęp do technologii Drag&Drop )
- szybsze uruchamianie programów
- poprawa gospodarki pamięcią
- zmiana okna "o programie"
- zmiana wydruku z planu kont - sumy tylko kont analitycznych
- usprawnienie wydruku na porty TCP/IP (np.printserver HP) - zmiana pola RAP2DRK->PORT

2003.06.17 - VATowiec 1.94/W32
- zmiana wydruku rejestrów VAT - nagłówek, więcej stawek i pozycji na stronie - zmień czcionkę na 8
- nowy guzik kontroli danych
- polecenie kontroli zapisów w Bank/Kasa - raport błędów
- poprawka obliczania podatku VAT dla miesięcy bez sprzedaży
- usprawnienie wydruków - ujednolicenie obsługi sprzętowej
- zmiana formy wydruku Książki Przychodów i Rozchodów

2003.06.12 - VATowiec 1.93/W32, Kadrowiec 1.01/W32
- dodatkowe wydruki - raport bankowy, PK + raporty definiowane: bank,kasa,kompensata
- zabezpieczenie przed wyborem konta syntetycznego do dekretacji
- nowa procedura naprawy bazy danych po reindeksacji lub wykryciu błędu
- dodatkowa kontrola spójności bazy

2003.06.09 - VATowiec 1.92/W32
- szybki filtr w/g grup w Katalogu Towarów i Usług, Magazynie oraz podczas wyboru towarów
- poprawka konwersji nazwy firmy z nazwy katalogu
- wprowadzenie dodatkowej ceny katalogowej w walucie obcej
- zapis dodatkowych komunikatów do voerror.log
- usunięcie błędu przepełnienia numerycznego
- wbudowanie autokorekty nazwy pliku eksportu do formularzy IPS ( zabezp. przed np. spacjami )

2003.05.24 - VATowiec 1.91/W32
- nowe pole w katalogu towarów "Okres Gwarancji"
- więcej skrótów klawiszowych  - podkreślona litera nazwy guzika ;)
- nowa opcja menu ( i guzik paska narzędzi ) "Sumuj"  ( skrót [F5] )
- poprawka podglądu i wydruku dla różnych czcionek
- faktura wewnętrzna, duplikat faktury i korekty
- dokumenty magazynowe PZ,WZ,PW,RW
- wydruk dokumentu "Gwarancja"
- słownik tras w ewidencji przebiegu pojazdów
- poprawka skrótu klawiszowego [Alt]+[S] - włącz/wyłącz szczegóły
- poprawka działania skrótów klawiszowych dla wyboru magazynu
- dodatkowa kolumna "Czy cena jednostkowa brutto ?" w okienku specyfikacji
- stałe notatki w raportach: Gwarancja, Faktura
- zmiana pola ceny jednostkowej na N10,4
- zmiana obsługi guzików w Katalogu Towarów i Kartotece Kontrahentów
- eliminacja błędnych stanów powstających podczas ich przekraczania
- poprawka określania granicy wydruku na podglądzie dla innych DPI monitora niż 96

2003.05.11 - VATowiec 1.90/W32
- wydruk logo ( JPG, TIF, PCX, PNG ) firmy na fakturze VAT
- rozbudowa systemu wydruków - zachowanie parametrów wydruku dla każdego raportu, użytkownika i komputera
- dodatkowe pole stałych miesięcznych - minimalna podstawa składki zdrowotnej
- dodatkowe kolumna "Księga" w RV i EPP zawierająca datę księgowania w KD

2003.04.27 - VATowiec 1.89/W32
- obliczenie liczby kilometrów i zużycia paliwa przypadających na dokument zakupu paliwa
- możliwość wpisania do RV dokumentu zawierającego tylko VAT, bez automatycznego przeniesienia do KD
- poprawka kalkulatora odsetek - przy zmianie dat nie zmienia kwoty
- blokada zamykania okienek przed ukończeniem zadań
- zabezpieczenie na "śmieci" w pliku kd.dbf - odzyskane dokumenty posiadają bieżącą datę
- automatyczne uzupełnienie pozycji sum w Księdze Dokumentów podczas sumowania

2003.04.05 - VATowiec 1.88/W32
- optymalizacja sumowania w Rejestrach i Księdze
- rozbudowa procedury obsługi błędów

2003.03.28 - VATowiec 1.87/W32
- zmiana procedury weryfikacji stanów magazynowych
- zmiana okna Magazyn
- zmiana okna Historia Towaru lub Usługi - dodatkowa kolumna z komunikatem
- opcjonalna zmiany drukowanej czcionki ( System -> Stałe programów -> "Nazwa drukowanej czcionki ..")

2003.03.26 - VATowiec 1.86/W32
- zabezpieczenie przed usunięciem aktywnych pozycji w Katalogu Towarów i Usług
- procenty w Raportach Definiowanych ;)

2003.03.21 - wszystkie programy
- raporty definiowane - sortowanie w obie strony i kopiowanie definicji

2003.03.18 - wszystkie programy
- raporty definiowane - dodatkowe pole "Formuła" dla pól wyliczanych

2003.03.13 - wszystkie programy
- reorganizacja raportów definiowany - więcej i lepiej
- poprawa obsługi programów z klawiatury - więcej [Enter]

2003.03.05 - VATowiec 1.82/W32
- usunięcie błędu czyszczenia pola "PRZEDMIOT" po anulowaniu wybierania kontrahenta,
  który nie ma wpisanego domyślnego przedmiotu transakcj

2003.03.03 - VATowiec 1.81/W32
- wydruk DW

2003.02.23 - VATowiec 1.80/W32 i 2.90/DOS
- W32 - filtr dokumentów dla wybranego kontrahenta w Księdze i Rejestrach
- W32 - zmiana wyglądu kursora w tabelkach
- zmiana długości pól Opis ZG i Przedmiot, wydruk w dwóch wierszach

2003.02.19 - VATowiec 1.79/W32
- powrót do normalnego liczenia odsetek podatkowych
- rozbudowa kalkulatora odsetkowego - liczy w każdą stronę ;)
- nowe definicje eksportu do PIT5 i VAT7

2003.02.17 - VATowiec 1.78/W32
- zmiana metody liczenia specyfikacji dla cen brutto

2003.02.10 - VATowiec 1.77/W32
- wydruki zestawień podatków
- autokorekta stawki VAT w specyfikacji

2003.02.05 - VATowiec 1.76/W32
- eksport do noty korygującej i nowego VAT7

2003.02.01 - VATowiec 1.75/W32
- możliwość usunięcia skojarzenia płatności z dokumentem w okienku "Bank i Kasa"

2003.01.26 - VATowiec 1.74/W32
- zmiana sposobu wprowadzania kont bankowych

2003.01.24 - VATowiec 1.73/W32
- usunięcie błędu sumowania przeniesienia kol.10 wydruku KPiR

2003.01.23 - VATowiec 1.72/W32
- nowa kolumna "Zapłata" w rejetrze VAT
- eksport do VAT7K

2003.01.20 - VATowiec 2.88/DOS i 1.71/W32
- zmiana metody obliczania odsetek od przeteminowanych zobowiązań podatkowych

2003.01.09 - VATowiec 1.70/W32
- poprawka wydruku KPiR - wszystkie pozycje bez określonego rodzaju w kolumnie "Uwagi"
( znajdzie zastosowanie np. w lutym dla części składki zdrowotnej )
- zabezpieczenia przed usuwaniem potrzebnych dokumentów w Księdze i Rejestrach

2003.01.05 - VATowiec 1.69/W32 i 2.87/DOS
- zwiększenie priorytetu dla PKWiU względem SWW i KWiU

2002.12.30 - VATowiec 1.68/W32
- poprawka wydruku dziennika chronologicznego

2002.12.19 - VATowiec 1.67/W32
- poprawka podglądu wydruku
- kontrola i ewentualna korekta stawki VAT pozycji katalogowej

2002.12.10 - W32
- optymalizacja
- zabezpieczenie przez odczytaniem danych innej firmy podczas dodawania nowej

2002.12.03 - VATowiec 1.65/W32
- wydruk dekretacji z rejestru księgowań planu kont (menu podręczne)

2002.11.26 - VATowiec 1.64/W32 i 2.86/DOS
- poprawka automatycznego przesienia z RV do KD
- zmiana rozmiaru pola INFO w zamówieniach
- optymalizacja pod względem szybkości

2002.11.22 - VATowiec 1.63/W32
- nowa opcja System->Zasoby z okienkami: Table, Pola i Indeksy
(  UoR: Rozd.2   i   ułatwienie definiowania formuł )

2002.11.20 - VATowiec 1.62/W32 i 2.85/DOS
- alerty należności
- poprawka zamówień

2002.11.18 - VATowiec 1.61/W32 i Kardowiec 0.80/W32
- zabezpieczenie przed usunięciem własnej firmy i urzędów skarbowych ze słownika

2002.11.12 - VATowiec 1.60/W32
- rozbudowa Raportów Definiowanych o zliczenie zestawienia
- szperacz

2002.11.05 - VATowiec 1.59/W32
- dodatkowa notatka drukowana na fakturze

2002.10.31 - VATowiec 1.58/W32
- dowolny wybór osoby wystawiającej i odbierającej dokument
( domyślna lista jest wyciągana z kontahentów i kontaktów )

2002.10.30 - VATowiec 1.57/W32
- forma zapłaty w Rejestrach VAT i Księdze Dokumentów
- poprawka importu kursów walut ( NBP zmienił strukturę pliku )

2002.10.28 - VATowiec 1.56/W32
- import kontrahentów z "klamry"
- eksport i import katalogu towarów do/z formatu "klamra"
- nowe pole "KOD" w katalogu towarów

2002.10.25 - VATowiec 1.55/W32
- korespodencja seryjna dla danych kontrahenta
- eksport danych kontrahentów do "klamry"

2002.10.24 - VATowiec 1.54/W32
- dodatkowe pole [FAX] w tabeli kontrahentów
- poprawione okna kontrahentów i firmy dla pola [FAX]

2002.10.22 - VATowiec 1.53/W32 i 2.82/DOS
- nowe zestawienie: Potwierdzenia sald
- rozszerzenie możliwości obliczania i wystawiania not odsetkowych o wszystkie rodzaje
- usunięcie błędu wyliczania zapłaconych zaliczek dla sytuacji, gdy składki zdrowotne są większe od podatku

2002.10.17 - VATowiec 1.52/W32
- raporty definiowane - usunięcie błędów podstawiania bloków kodu
- optymalizacja pracy sieciowej
- trochę kosmetyki i zabezpieczeń

2002.10.16 - VATowiec 1.51/W32 i 2.81/DOS
- autouzupełnienie zestawienia płatności podczas przeliczenia Księgi Dokumentów

2002.10.14 - VATowiec 1.50/W32 i 2.80/DOS
- import stałych z witryny internetowej
- zmiana nazwy pól w tabeli STROK - stałe roczne i w tabeli PLCMSC
( import działa również w nowym Kadrowcu dla W32 )

2002.10.07 - VATowiec 1.49/W32 i 2.80/DOS
- kwartalne rozliczenie podatku VAT - wstęp
- dodatkowa linia nazwy towaru lub usługi ( teraz są trzy, dwie z katalogu + uwagi specyfikacji )
- faktura i korekta VAT RR
- wydruk zastępczych numerów identyfikacyjnych w przypadku braku NIP
- opisy pól formularzy na pasku stanu

2002.09.28 - VATowiec 1.48/W32
- poprawka autonumerowania dokumentów sprzedaży VAT

2002.09.26 - VATowiec 1.47/W32
- usunięcie błędu występującego podczas dodawania dekretu

2002.09.24 - VATowiec 1.46/W32 i 2.79/DOS
- eksport do druków przelewów IPS - wymagana pełna instalacja lub pobranie brx.exe

2002.09.23 - VATowiec 1.45/W32
- dokumenty seryjne - ciąg dalszy

2002.09.20 - VATowiec 1.44/W32
- dokumenty seryjne - faza testów bez przenoszenia do rejestrów i księgi
- alerty - zaległe zobowiązania

2002.09.17 - VATowiec 1.43/W32
- usunięcie błędu - wybór dokumentu korygowanego - dla transakcji powyżej 14 dni

2002.09.16 - VATowiec 1.42/W32
- rozbudowa Raportów Definiowanych - można już samemu dodawać tzw. tematy raportów

2002.09.12 - VATowiec 1.41/W32
- alerty - wstęp
- kontakty personalne

2002.09.09 - VATowiec 1.40/W32
- zamówienia - wstęp

2002.09.05 - VATowiec 2.78/DOS i 1.39/W32
- optymalizacja przeliczania umorzeń środków trwałych
- wstęp do komunikacji między programami ( więcej pól ZZDR_DC )

2002.09.03 - VATowiec 2.77/DOS, 1.38/W32
- informacja o przekroczeniu progów w tabeli podatku dochodowego OF
- możliwość zablokowania progów dla OF
- ewidencja przebiegu w wersji dla DOS
- domyślny dysponent przypisany do pojazdu

2002.08.30 - wszystkie programy
- przeniesienie definicji formularzy IPS do wspólnego katalogu BAZY
- wersje W32 - uaktywnienie opcji import dla w.w. formularzy ( czytaj [F1] )

2002.08.29 - VATowiec 1.36/W32
- rozbudowa importu kursów walut o import ze stron tworzonych dynamicznie

2002.08.28 - VATowiec 1.35/W32
- import kursów walut z internetu
- autouzupełnienie stawki w ewidencji przebiegu
- poprawka kontrolki daty zapłaty w podatkach
- rozbudowa menu poręcznego ( prawy klawisz myszy ) o import i eksport danych

2002.08.19 - VATowiec 2.76/DOS i 1.34/W32
- nowe pole w środkach trwałych informujące o ręcznej zmianie danych odpisu amortyzacyjnego

2002.08.09 - wszystkie programy
- rozbudowa definicji formularzy IPS

2002.07.25 - wszystkie programy
- zmiana typu pola związanego z datą wystawienia dowodu tożsamości i datą urodzenia ze string na date

2002.07.24 - VATowiec 1.31/W32
- poprawka wydruku KPiR - kolumna 10
- zabezpieczenie przed brakiem pełnej ścieżki do archiwum

2002.07.22 - VATowiec 1.30/W32
- poprawka Ewidencji Przebiegu - przenoszenie nadwyżki kosztów wyliczeniowych na następny miesiąc

2002.07.19 - VATowiec 1.29/W32
- więcej info. i róznego rodzaju zabezpieczeń

2002.07.14 - VATowiec 1.28/W32
- przystosowanie programu do pracy bez myszy

2002.06.30 - VATowiec 1.27/W32
- usunięcie błędów w Ewidencji Przebiegu
- rozbudowa Raportów Definiowanych

2002.06.28 - VATowiec 2.73/DOS i 1.26/W32
- indywidualne hasła użytkowników
- poprawa wydruku ewidencji przebiegu dla drukarek atramentowych

2002.06.25 - VATowiec 1.25/W32
- edycja pola "z przeniesienia" w rozliczeniu ewidencji przebiegu

2002.06.24 - VATowiec 1.24/W32
- autokontrola NIP, REGON, PESEL

2002.06.20 - VATowiec 1.23/W32
- automatyczne przeniesienie dokumentów z Ewidencji Przebiegu do RV i KD
                 - VATowiec 2.72/DOS
- ewidencja przebiegu - wstęp

2002.06.12 - VATowiec 1.22/W32
- bank,kasa,kompensaty - usprawnienie wprowdzania danych + rozliczenie ZUS poprzez DW

2002.05.31 - VATowiec 2.71/DOS i 1.21/W32
- rozszerzony eksport do klr
- import z pliku klr ( faktura, korekta - wstęp )
- nowe pole w tabelach: znacznik zmiany danych rekordu
- poprawa wydruku na drukarkach igłowych

2002.05.28 - VATowiec 2.70/DOS i 1.20/W32
- wyliczanie szczególnych przypadków podatku VAT   - wersja gorąca, zalecana pełna kontrola !
( nowe pola w tabeli podatku VAT - PVAT dla formularzy IPS przy braku sprzedaży )

2002.05.24 - VATowiec 1.19/W32
- ciąg dalszy Ewidencji Przebiegu
- poprawka na przygotowanie danych dla Formularzy IPS

2002.05.21 - VATowiec 2.69/DOS i 1.18/W32    - obowiązuje pobranie brx.exe
- opcjonalny wybór metody numerowania pozycji Księgi Dokumentów i Rejestrów VAT
( domyślnie w skali miesiąca, po zmianie opcji uruchom sumowanie, to zostaną uaktualnione pozycje od bieżącego roku)
- zmiana definicji eksportu VAT-7

2002.05.19 - VATowiec 2.68/DOS i 1.17/W32    - obowiązuje pobranie brx.exe
- zmiana rozmiaru pola na numer dokumentu księgowego ( NDK z 14 na 16 znaków )
- poprawka definicji eksportu do Formularzy IPS
- szybsze wprowadzanie danych do specyfikacji wyciągu bakowego, kasy i kompensaty

2002.05.16 - VATowiec 1.16/W32
- poprawka wydruków KPiR i rejestrów VAT

2002.05.14 - VATowiec 2.67/DOS i 1.15/W32
- dodatkowe pole UWAGI do pozycji specyfikacji  ( drukowane )

2002.05.13 - VATowiec 2.66/DOS i 1.14/W32
- zmiana w Terminarzu z "Zobowiązania i należności" na "Należności i zobowiązania"
- ewidencja przebiegu i kosztów pojazdów prywatnych w firmie (pierwsza odsłona)

2002.05.10 - VATowiec 1.13/W32
- wydruk do pliku w formacie CSV ( oddzielanie przecinkiem )

2002.05.08 - VATowiec 1.12/W32
- usunięcie błędu występującego po uruchomieniu programu dla specyficznych konfiguracji
- usunięty błąd sumowania w rejestrze VAT

2002.05.07 - VATowiec 1.11/W32
- usprawnienia i kosmetyka, ale warto zrobić dogrywkę ( po prostu poprawiłem sporo drobiazgów )

2002.05.06 - VATowiec 1.10/W32
- wydruk do pliku HTML (ISO)
- zmiana tabeli z opisem parametrów drukarki fiskalnej ( typ -> protokół )

2002.05.02 - VATowiec 1.09/W32
- poprawka na otwieranie "nie DOSowych" katalogów firm

2002.05.01 - VATowiec 1.08/W32
- wydruk do pliku tekstowego
- zmiana wybranych komunikatów na informacyjne

2002.04.29 - VATowiec 1.07/W32
- nowe okienko "Firma i właściciele"
- poprawka wydruku faktury i korekty VAT

2002.04.27 - VATowiec 2.64/DOS i 1.06/W32    - obowiązuje pobranie brx.exe
- noty odsetkowe: wezwanie, dodatkowe daty
- raporty definiowane w W32: dodatkowa pocja porównania

2002.04.26 - VATowiec 1.05/W32
- usunięty błąd sumowania na wydruku KPiR z poziomu programu

2002.04.26 - VATowiec 1.04/W32
- specyfikacja dokumentu - odpluskwianie ;-)

2002.04.25 - VATowiec 2.63/DOS i 1.03/W32   - obowiązuje pobranie brx.exe
- zmiana rozmiaru pola "PRZEDMIOT"  w rejestrach i kontrahentach
- poprawka wydruków wersji W32: zmniejszenie czcionki + prawo własnego wyboru
- szybkie wyszukiwanie i sortowanie kontrahentów w/g skrótu, nazwy lub NIP

2002.04.24 - VATowiec 1.02/W32
- zmiana edycji pól logicznych
- poprawka na sprzedaż usług, odświeżanie okien

2002.04.22 - VATowiec 1.01/W32
- zmiana bieżącego miesiąca przy zmianie daty w Księdze i Rejestrach
- zmiana formatu wydruku rejestrów VAT

2002.04.16 - VATowiec 2.62/DOS i 0.97/W32
- sumowanie w terminarzu

2002.04.15 - VATowiec 2.61/DOS i 0.93/W32   - obowiązuje pobranie brx.exe
- sumowanie kwot do zapłaty i zadłużenia w Księdze Dokumentów
- nowe pole "województwo" w tabeli kontrahentów
- poprawka definicji Formularzy IPS

2002.04.11 - VATowiec 2.60/DOS i 0.86/W32
- opcjonalna zgoda na wpisanie NIP w dowolnym formacie ( domyślnie wymuszony 3-3-2-2, po staremu )

2002.04.08 - VATowiec 2.59/DOS i 0.79/W32
- dane kontrahenta: obroty, obroty bieżące i kapitał

2002.04.05 - VATowiec 2.58/DOS
- wyłączenie automatycznej archiwizacji podczas pierwszego uruchomienia
- treść stopki paragonu modyfikowana w opcji "Terminale"

2002.04.02 - VATowiec 2.57/DOS i 0.76/W32
- przystosowanie metody obliczania VAT do wydruków fiskalnych

2002.03.28 - VATowiec 2.56   - obowiązuje pobranie brx.exe
- notatki przy dokumencie [F4]
- zabezpieczenie na brak kodów sterujących drukarką

2002.03.25 - wszystkie programy   - obowiązuje pobranie brx.exe
- porządki wiosenne: między innymi zmiana nazwy tabeli KPIR na KD, pola DK->RODZ_PLAT na DK->FD itd.
- zmiana definicji VAT7 druków IPS ( pole RODZ_PLAT )  ( czytaj FAQ )

2002.03.04 - VATowiec 2.54/DOS i 0.56/W32
- wsparcie dla wydruków fiskalnych: nowa tabela DF.dbf, blokada dokumentów, ...
- nowy program dla DOS df.exe do wykonywania wydruków fiskalnych na drukarkach PosNet

2002.02.27 - wszystkie programy pakietu
- zabezpieczenie tabel definiujących bazę danych - programy porównują ilość pół określoną w TBL.dbf z zadeklarowaną w DBF.dbf

2002.02.23 - VATowiec 2.52  - obowiązuje pobranie brx.exe
- usprawnienie zmiany nr konta FK na przełomie lat - wprowadzono tabelę zmian kont BO
- zwiększenie pól przeznaczonych na zapis kwot
- poprawka na księgowanie do bilansu dewizowego - przenoszenie dewiz na BO
- przystosowanie wersji dla Windows do wyłącznej instalacji tj. bez wersji dla DOS

2002.02.18 - VATowiec 2.51 i pozostałe  - obowiązuje pobranie brx.exe
- usprawnienie współpracy z "Formularze IPS"
    Uwaga - pełne oprogramowanie do wydruku formularzy znajduje się w wersji instalacyjnej dla W32

2002.02.14 - VATowiec 2.50
- bank/kasa - usprawnienie wprowadzania danych
- wybór rodzaju waluty z listy

2002.02.05 - cały pakiet
- mnożnik kursu waluty

2002.02.04 - VATowiec i Kadrowiec - obowiązuje pobranie brx.exe
- eksport do Formularzy IPS - PIT5 i VAT7 - możliwe własne definiowanie formatu eksportu !

2002.01.28 - VATowiec 2.47/DOS i VATowiec 0.30/W32 - obowiązuje pobranie brx.exe
- środki trwałe - historia zmian wartości środka
- Kadrowiec -> reorganizacja ewidencji absencji i pierwsza wersja dla W32

2002.01.16 - VATowiec 2.46/DOS VATowiec 0.29/W32    - obowiązuje pobranie brx.exe
- pełna rachunkowość - dodatkowy nr PK dla dokumentów księgowych bez kolizji z dotychczasową numeracją
- wielowalutowość - bank, kasa, rozrachunki, FK

2002.01.07 - VATowiec 2.45
- poprawka na nowe konta NBP i zmiana wydruku KPiR

2001.12.31 - VATowiec 2.44
- poprawka naliczania odsetek od zaległości podatkowych

2001.12.23 - VATowiec 2.43
- archiwizacja wszystkich tabel pakietu
- usuwanie zbędnych dekretów w środkach trwałych
- zwięszone pola podsumowań i kwot na wydrukach FK

2001.12.14 - VATowiec 2.42
- dodatkowa stała określająca czas rozpoczęcia działania automatycznego przenoszenia odpisów amortyzacyjnych do Księgi Dokumentów

2001.11.15 - VATowiec 2.41
- optymalizacja

2001.10.20 - VATowiec 2.40 + E97
- eksport KPiR do formatu klamra
- nowy arkusz KPiR.xls w brev.zip
- optymalizacja RVZ.xls i RVS.xls

2001.10.15 - VATowiec 2.39 + E97
- eksport rejestrów VAT do formatu klamra
- nowe arkusze RVZ.xls i RVS.xls: rejestry VAT zakupów i sprzedaży w brev.zip

2001.10.11 - VATowiec 2.38  +  Kadrowiec 0.41    - obowiązuje pobranie brx.exe
- poprawka polecenia [Shift]+[F7] - kontynuacji poszukiwania
- REGON 14 i EKD
- korespondencja seryjna z Kadrowca do Word 97  (przykładowy dokument "Umowa o Pracę")
- wsparcie Access 97 dla Kadrowca -  Kadry.mdb (open source)

2001.10.05 - VATowiec 2.37
- poprawka automatycznych dekretów

2001.09.29 - VATowiec 2.36    - obowiązuje pobranie brx.exe
- dodatkowe pole "DLUG" (do zapłaty) w tabeli rozliczenia podatku dochodowego - ułatwienie analizy
- dodatkowe pola w tabeli Księgi Dokumentów - dane o wydruku fiskalnym

2001.09.27 - VATowiec 2.35    - obowiązuje pobranie brx.exe !
- opcjonalne ustawienie ilości cyfr dziesiętnych (od 0 do 3) w formacie liczby ilości towaru, np. dla 2 uzyskamy   0.00

2001.09.24 - VATowiec 2.34
- poprawka na możliwość wprowadzenia błędu zaokrągleń w stopce VAT ( np. faktury za paliwo )
- podręczny kalkulator odsetek

2001.09.20 - VATowiec 2.33
- ograniczanie liczby otwieranych plików
- zwiększenie pola ZALICZKA w PD.dbf    - obowiązuje pobranie brx.exe !

2001.09.19 - VATowiec 2.32    - obowiązuje pobranie brx.exe !
- dołączenie podatków do terminarza zobowiązań i należności
- obliczanie podatku w zależności od rodzaju firmy - już są osoby prawne (dotychczasowe rozliczanie poprzez FK pozostaje bez zmian)

2001.09.16 - VATowiec 2.31
- wykaz banków i rozszerzona ewidencja kont bankowych

2001.09.12 - VATowiec 2.30
- terminarz zobowiązań i należności   (pobierz brx.exe)

2001.09.11 - VATowiec 2.29, VATowiec A97/0.49 i Kadrowiec 0.27    - obowiązuje pobranie brx.exe !
- poprawka - wybór aktywnej/bieżącej dostawy z magazynu
- zmiana nazwy tabeli podatków firmy i udostępnienie jej Kadrowcowi    (do wynagrodzeń właścicieli)
- rozszerzenie definicji formularzy ZUS Płatnika - dodatkowe pole z funkcją

2001.08.30 - VATowiec 2.28 i Kadrowiec 0.18
- stałe miesięczne i przygotowanie do współpracy z Płatnikiem ZUS   - obowiązuje pobranie brx.exe !

2001.08.24 - VATowiec 2.27 i Kadrowiec 0.16 DOS
- wspólne stałe podatkowe i ZUS: progi, stopy, granice

2001.08.03 - VATowiec DOS 2.26
- magazyn od netto lub brutto   - obowiązuje pobranie brx.exe !

2001.08.01 - VATowiec DOS 2.25
- wydruk remanentu na dowolny dzień  - obowiązuje pobranie brx.exe !

2001.07.31 - E97
- poprawka "faktura.xls" i "korekta.xls" - bank, kwota i słownie

2001.07.30 - Przelewy VATowca w E97
- eksport z VATowca do "klamra"
- import w Przelew.xls z "klamra", analogicznie do Faktura.xls
- arkusz Korekta.xls - kolejne wsparcie

2001.07.28 - VATowiec DOS 2.23 i Excel 97
- eksport faktury do formatu "klamra" - arkusz w Excelu do wydruku faktury
- poprawka edycji specyfikacji
- udostępnienie testowej fimy BRTEST ( wystarczy pobrać do katalogu ARCHIWUM i utworzyć nowy katalog \BR\BAZY\BRTEST )

2001.07.27 - VATowiec DOS 2.22
- poprawka w okienku podglądu dostaw magazynowych - ceny zgodne z wybraną opcją: netto/brutto

2001.07.23 - VATowiec DOS 2.21
- rozbudowa programu do pracy "od brutto", można ustawić ewidencję oddzielnie dla sprzedaży i zakupów - obowiązuje pobranie brx.exe !

2001.06.27 - VATowiec DOS 2.20
- poprawka obsługi Kasa/Bank - wystarczy wybór dokumentu, a reszta rozstanie uzupełniona automatycznie

2001.06.20 - VATowiec DOS 2.19
- poprawka wydruku Należności i Zobowiązania - na końcu raportu sumy i saldo.

2001.06.18 - VATowiec DOS, A97; Kadrowiec DOS; Sprzęt DOS; RCP DOS - kolejne wersje
- zmiana struktury wykazu tabel i ujednolicenie nazewnictwa - dostosowanie do wersji dla Windows - obowiązuje pobranie brx.exe !
- VATowiec - wydruk należności i zobowiązań

2001.06.03 - VATowiec DOS 2.17
- wstęp do autonumeracji dokumentów sprzedaży
- kontrola numeracji dokumentów - w razie wystąpienia dubletu wpis znaku zapytania na końcu pola

2001.05.30 - VATowiec DOS 2.16
- dla pełnej rachunkowości - poprawka wydruku rejestru księgowań dla wybranego roku

2001.05.24 - VATowiec DOS 2.15
- usprawnienie pracy w sieci - blokowanie rekordów

2001.05.20 - VATowiec DOS 2.14
- poprawka edycji specyfikacji dla towaru magazynowanego

2001.04.23 - VATowiec DOS 2.12
- produkcja - wstęp

2001.03.26 - VATowiec DOS 2.11
- jeszcze szybszy i dalsze przystosowanie do wersji W32

2001.03.16 - VATowiec DOS 2.10
- usunięty błąd - nowa pozycja w Księdze Dokumentów na normalnej pozycji

2001.03.11 - VATowiec DOS 2.09 i A97 0.44
- zmiana struktury tabeli DST_KLI dla programu w wersji W32  (obowiązuje pobranie brx.exe)

2001.03.07 - VATowiec DOS 2.08
- automatyczne dopisanie zerowej pozycji do stopki VAT w rejestrze VAT
- przyspieszenie wyszukiwania po indeksie, czyli szybsze przeliczanie, "zbieranie", księgowanie, ...

2001.03.02 - VATowiec DOS 2.07
- optymalizacja weryfikacji zapisów do bilansu - możliwość wybrania roku
- przystosowanie do wersji dla A97 - pozycje zerowe
- przyspieszenie pracy w sieci

2001.03.02 - VATowiec A97 0.43
- poprawka wydruku KPiR - wyłączenie pozycji zerowych

2001.02.27 - VATowiec DOS 2.06
- poprawka w Księdze Dokumentów: płatności w/g dokumentu, a nie kontrahenta i dokumentu

2001.02.22 - VATowiec DOS 2.05
- zgoda na księgowanie BO z datą zawierającą zerowy miesiąc - opcja ta jest dodatkową metodą wpisania BO do bilansu

2001.02.21 - VATowiec DOS 2.04
- optymalizacja procedury weryfikacji zapisów do bilansu - inaczej mówiąc poprawka na polecenie [F5] w planie kont

2001.02.16 - VATowiec DOS 2.03
- automatyczna kontrola dokumentów Banku, Kasy i Kompensat - klawiasz [F5]

2001.02.15 - VATowiec DOS 2.02
- poprawka Bank, Kasa i Kompensaty - sortowanie w/g daty i numeru (było daty)
- dodatkowe pole UWAGI w Banku,Kasie i Kompensatach

2001.02.11 - VATowiec DOS 2.01
- zgoda na edycję NT środków trwałych
- dodatkowe pole UWAGI w zestawieniach Podatków
- usprawnienie przypisania dokumentu zakupu środka trwałego
- poprawka rozrachunków w Banku i Kasie
- kontrola poprawności Księgi Dokumentów podczas przeliczania

2001.02.02 - VATowiec DOS 2.00
- przenoszenie niezbilansowanych kont na lata następne
- zamiana wydruku faktury, korekty, faktury RR i korekty RR:  towar z SWW,usługa z KU
- poprawka - zakupy - nowa dostawa na magazynie

2001.01.30 - VATowiec DOS 1.99
- zabezpiecznia bilansu na kwoty graniczne

2001.01.29 - VATowiec DOS 1.98
- rozbudowa automatycznych dekretów
- poprawka automatycznych sum - większa elastyczność
- usprawnienie edycji danych kontrahenta
- księgowanie wieloletnie - aktualizacja bilansu dla lat następnych
- znacznik Bilansu Otwarcia: ręczny/automatyczny

2001.01.25 - VATowiec DOS 1.97
- zabezpiczenie na wielkość kwoty odsetek od niezapłaconych podatków
- przenoszenie podatku VAT na rok następny

2001.01.23 - VATowiec DOS 1.96
- poprawka wydruku środków trwałych - podsumowania dla tabelek, grup i ogólne

2001.01.22 - VATowiec DOS 1.95
- wstęp do uprawnień - lista użytkowników, logowanie, zapis do logu zmian
- poprawka automatycznych dekretów na zmianę kontrahenta

2001.01.19 - VATowiec DOS 1.94
- uproszczenie wprowadzania danych do specyfikacji dokumentu: stawka VAT, kategoria VAT w celu zwiększenia wsparcia dla rozliczeń VAT z podziałem na usługi i towar

2001.01.16 - VATowiec DOS 1.93
- log zmian: dekrety Rejestru Księgowań, Księga Dokumentów

2001.01.15 - VATowiec DOS 1.92
- automatyzacja dostaw i sprzedaży - ceny, marża
- korekty - usprawnienie

2001.01.11 - VATowiec DOS 1.91
- automatyczne księgowanie wszystkiech odpisów amortyzacyjnych środków trwałych do Księgi Dokumentów - postulat dot. pełnej symulacji kosztów na kilka lat.

2001.01.10 - VATowiec DOS 1.90
- poprawki dostaw i sprzedaży
- automatyczne dekrety obsługi magazynów

2001.01.07 - VATowiec DOS 1.89
- poprawki obsługi wpisywania danych do specyfikacji dokumentu
- przesunięcie dokumentów obrotu towarowego do Księgi Dokumentów: RW, PW

2001.01.06 - VATowiec DOS 1.88
- procedura weryfikacji stanów magazynowych w/g dokumentów zak/sprz
- kontynuacja obsługi wielu magazynów
- poprawka dostępu do specyfikacji dokumentów z poziomu Księgi Dokumentów

2001.01.04 - VATowiec DOS 1.87
- kontynuacja obsługi wielu magazynów

2001.01.03 - VATowiec DOS 1.86
- poprawka obsługi Banku, Kasy i Kompensat z poziomu Księgi Dokumentów
- wstęp do obsługi wielu magazynów dla uproszczonej i pełnej rachunkowości
- przesunięcie ewidencji kompensat do tabel Banku i Kasy
- optymalizacja kodu programu

2000.12.18 - VATowiec DOS 1.85
- płatności w Księdze Dokumentów

2000.12.26 - VATowiec DOS 1.84
- możliwość zmiany danych zaksięgowanego dekretu
- zmiana wydruku dziennka chronologicznego na dekrety wyłącznie zaksięgowane
- kompensaty - forma rozliczeń bezgotówkowych
- PKWiU w katalogu i na fakturze

2000.12.19 - VATowiec DOS 1.83
- wydruk planu kont, kwoty na dowolnie wybrany miesiąc wstecz

2000.12.19 - VATowiec DOS 1.82
- operacje dyskietkowe: przeglądanie, formatowanie i archiwizacja

2000.12.18 - VATowiec DOS 1.81
- obroty netto i zadłużenie na wykazie kontrahentów
- blokada usuwania kontrahentów z obrotami
- wyłącznik filtra STATUSU kontrahenta
- zwiększona kontrola indeksów

2000.12.15 - VATowiec DOS 1.80
- usunięcie błędu odwoływania do wyłączonego indeksu - występował po zmianie struktury
- poprawka wydruku potwiedzenia salda

2000.12.12 - VATowiec DOS 1.79
- wydruk potwiedzenia salda - pierwsza wersja
- filtrowanie listy kontrahnetów podczas wyboru, np. sprzedaż - klienci itd.
- automatyczna ewidencja pracy w programie X_ROBOL, X_RBLS (sumy)

2000.12.10 - VATowiec DOS 1.78
- poprawka dziennika chronologicznego
- usprawnienie - przenoszenie daty dokumentu do nowej pozycji rejestru księgowań
- rozbudowa rozrachunków
- przełącznik sortowania kontrahentów w/g nazwy i NIP

2000.12.06 - VATowiec DOS 1.77
- zmiana znaków nazwy towaru lub usługi na duże litery - współpraca z wersją W32
- zwiększenie kontroli indeksów cdx

2000.12.02 - VATowiec DOS 1.76
- zmiana formatu *.inf, pliku informacyjnego o indeksie dla Access i W32
- kopiowanie uszkodzonej tabeli do katalogu plików tymczasowych i automatyczne odczytanie danych z archimum - zwiększenie niezawodności !  ( teraz po komputerze może przejechać walec :-)))

2000.11.26 - VATowiec DOS 1.75
- wykaz dokumentów w Rejestrze VAT dla korekty- rozmiary kolumn
- zmiana stopki VAT faktury i korekty - ramka
- zdjęcie ograniczenia na ilość korekt, teraz można wystawiać korektę do korekty
- poprawka wydruku korekty

2000.11.22 - VATowiec DOS 1.74
- zmiana postaci wydruku Rejestru VAT - netto i stawki w jednej kolumnie
- zdjęcie ograniczenia na stawki "tekstowe" - teraz można wpisywać stawki VAT składające się max z dwóch cyfr lub dwóch dużych liter np. NP, ZW itd.
- blokada zmian istotnych danych w Księdze jeśli jest dokument nadrzędny np. w Rejestrze
- rozbudowa zestawień finansowych o możliwość zbierania obrotów w miesiącach

Strona główna

  Vatowiec.pl 2003-2006 Masz uwagi do witryny? - WMaster 
: program księgowy program fk BBMS automatyzacja laboratoriów biobank management system