Strona 1 z 1

Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 06.03.2019 15:35
przez Pio
1. dogrywka
2. menu System->Definicje XML->Import: SFJINZ

Metoda generowania sprawozdań finansowych do XML:

1. menu FK->Zestawienia finansowe
Tam szykujemy i przeliczamy: BILANS, RZIS i inne wymagane

2. aktualizujemy definicję XML wybranego sprawozdania finansowego jeśli jeszcze tego nie zrobiono, tj. parametry funkcji ZF()

3. w menu FK->Zestawienia finansowe wykonujemy eksport do XML

O nowej funkcji:
ZF(cZest, nLp, uKol)

gdzie:
cZest - nazwa zestawienia finansowego
nLp - pozycja w zestawieniu
uKol - kolumna tabeli, jak nie podamy, to przyjmie domyślnie WYNIK

przykład
ZF('BILANS',3)
odczytaj kwotę z zestawienia BILANS w wierszu 3 i kolumny WYNIK
(inne przykłady w definicji XML).

Definicję XML wykonuję dzięki uprzejmości "4d4m" - dzięki za podesłanie przykładu.

Definicja jeszcze nie jest gotowana w 100%.

Jak to co jest zaakceptujecie, to będę ją uzupełniał we wszystkie formuły i to co jeszcze wyniknie w czasie testów.

Jeśli będą ustalone standardowe zestawienia finansowe, to definicja XML nie musi być modyfikowana.

Zapraszam do wymiany myśli.

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 07.03.2019 13:56
przez Pio
Od teraz oprócz definicji XML będą dystrybuowane Zestawienia Finansowe.
W celu uproszczenia importu, dodałem import bezpośredni z podkatalogów
i w przypadku wybrania \BR\PROGRAMY\HELP zaimportuje dystrybucję.

Zestawienie Finansowe BILANS jest zgodne ze sprawozdaniem finansowym,
czyli można je zaimportować, ale nie zawiera formuł z kontami księgowymi.
(i niestety nie może zawierać, ale chyba wrzucę jakieś przykładowe).

Definicja XML SFJINZ zawiera już wszystkie formuły związane z bilansem.

Przechodzę do RZiS.

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 07.03.2019 15:53
przez Pio
RZiS gotowy

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 08.03.2019 18:39
przez asiakc
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale Jednostka inna W Złotych to także Fundacje i stowarzyszenia?

Jeżeli tak, to zaimportowane wzory BILANSU i RZiS nie są zgodne wg zał.6. Jak to obejść???
Przy próbie eksportu XML krzyczy, że brak pozycji.
Ukłony
Asia

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 08.03.2019 22:15
przez Pio
BILANS i RZIS w zestawieniach finansowych są zgodne w 100% z Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych.

Niemniej, nie oznacza to, że wszystko musi być. Jeśli pozycja BILANSu lub RZIS jest zerowa,
to nie przechodzi do XML. Zatem, może wystąpić fragment tych dokumentów odpowiednio do potrzeb.

Odnośnie jakichkolwiek komunikatów, czy błędów potrzebne są wszystkie szczegóły, tj. co, gdzie, itd.
najlepiej raport o błędach, czy cokolwiek zawierającego więcej treści niż "brak pozycji" :)

Aktualizowałem zestawienia finansowe: dodałem kilka formuł, więc można dogrywać i importować.

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 18.03.2019 14:02
przez babaj
http://zigzak.eu/esf/ Może komuś się przyda, wprawdzie płatne, ale wersję demo można wykorzystać do sprawdzenia naszego pliku.

Podpisywanie pliku Profilem Zaufanym. Nie działa mi wizualizacja, ale plik podpisałem.

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 19.03.2019 21:39
przez MagdaS
Dzień dobry
Prowadzę księgowość Stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą.
Dotychczas sporządzałam bilans wg zał. nr 1 jednak teraz dla ujednolicenia oddział prosi o sporządzenie wg załącznika 6.
1) Mam problem z wygenerowaniem sprawozdania finansowego.
- zrobiłam dogrywkę,
- Zaimportowałam definicje xml
- Bilans i RZiS maiłam już w zestawieniach finansowych z poprzedniego roku,
- poprawiłam wszystkie formuły,
- bilans wyszedł prawidłowo jak na papierze
ale przy eksporcie do SFJiNZ .xml pokazuje się błąd: "Brak pozycji 130 ->Bilans" i tak kolejno po każdym enterze do poz 149 (chyba),
a potem po kolejnych klikach kolejne komunikaty "Brak zestawienia finansowego RZiS.
2) Gdzie wpisywać: 1) wprowadzenie do bilansu, 2) noty księgowe i 3) informacje dodatkowe?
3)wydruk bilansu - drukują mi się trzy kolumny - nie umiem ukryć kolumny "Wynik" która pokazuje mi się jako pierwsza z nagłówkiem bieżący (jeden miesiąc)12/2018 potem (kolumna 2) wynik narastająco poprzedni okres czyli 2017 r i (kolumna 3) narastająco bieżący 2018 r )

Poniżej podaje link do sprawozdania wg załącznika nr 6, na samym dole jest (plik excel)

Bardzo proszę o pomoc
MS

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 04.07.2019 03:51
przez 4d4m
Okej... SFJ
Definicja XML zawiera pełną specyfikację.
Dlaczego przy exporcie z tabel ZestawieniaFinansowe do XML (SFJ..) otrzymujemy plik.xml zawierający BILANS RZIS Zmiany w Kapitale i KONIEC...
Nie generuje się dalej Rachunek Przepływów i Różnice w Podstawie do CIT.
Pomimo stworzenia ZestFin tabeli np. Różnic Podstawy CIT (z łaciny Alia Ex), i uzupełnienia Definicji XML odpowiednimi definicjami exportu (np.:
iif(ZF('ALIAEX',19)<>0,ZF('ALIAEX',19),.F.) ) nie generuje się część zawierająca Różnice w Podstawie.
Co jest nie-tak ?
Z ukłonami AdamS :-)

Re: Spr. Fin. Jednostka Inna W Złotych

PostWysłany: 01.10.2021 04:07
przez 4d4m
Witam pięknie :-)

Do mojego powyższego pytania chcę dołączyć jeszcze jedno zagadnienie dotyczące generowania SFJINZ w xml:

Sam początek " <JednostkaInna ... "
wg MinFin powinien mieć znacznik tns: "<tns:JednostkaInna ..."
i sam koniec " </JednostkaInna> "
powinien wyglądać: " </tns:JednostkaInna> "

gdzie indzie w środku tnsy są Ok..

Nie wiem dlaczego te tnsy gubią się w wynikowym pliku xml ?
Gdzie jest błąd?
W definicji jest adres : SFJINZ\tns:JednostkaInna\
ale ten tns znika..

Bardzo będę wdzięczny za informacje.
Z wyrazami szacunku AdamS :-)