2013.07.26 - 0.53
- poprawka LBSERM i #s

2011.01.03 - 0.52
- dodano prędkość 4800

2010.03.02 - 0.51
- uodpornienie na serię poleceń

2009.09.30 - 0.50
- poprawka LBDAYREP - obsługa daty

2009.09.22 - 0.49
- kodowanie mazovia 2 win w wybranych polceniach

2009.09.08 - 0.48
- rozszerzenie obsługi #c o składnię bez parametru Ps

2009.04.20 - 0.47
- obsługa portów powyżej COM9

2008.10.20 - 0.46
- wyłączenie wydruku ujemnych reszt

2008.07.20 - 0.45
- załączenie do odpowiedzi raportu błędów #Z, o ile została została łączona taka obsługa za pomocą P2#e lub P3#e

2008.07.16 - 0.44
- poprawka zaokrąglania podczas kontroli wyliczenia cena x ilosc = brutto

2008.07.08 - 0.43
- kontrola wyliczenia cena x ilosc = brutto

2008.06.21 - 0.42
- poprawka obsługi listy portów
- do instalki załączony przykładowy ini,  dfemul_przyklad.ini plus info w helpie

2008.06.07 - 0.41
- szersze pole na nazwę portu szeregowego, czyli możliwość wpisania com powyżej 9,
  jednak proszę się upewnić, czy działa taka obsługa w systemie ( u mnie nie działa com16 )

2008.05.15 - 0.40
- poprawka obsługi polecenia ESC P 50 #s <check> ESC \  - zwrotny parametr "T" dotyczący totalizerów

2008.03.04 - 0.39
- poprawka zaokrąglania

2007.10.04 - 0.38
- obsługa CAN

2007.09.26 - 0.37
- poprawka obsługi ENQ
- obsługa nowego polecenia LBTRSTOT (#s)

2007.07.23 - 0.36
- poprawka wydruku NIP na paragonie fiskalnym

2007.05.25 - 0.35
- poprawka lokalizacji pliku dfemul.ini - tylko katalog aplikacji
- obsługa polecenia LBDOCNO